default Red Green

Chi tiết tin

Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 12 năm 2017 và 12 tháng của năm 2017 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam tổng hợp và công bố

Người đăng: Lê Tấn Đạt Ngày đăng: 9:43 | 19/01 Lượt xem: 454

Tháng 12 năm 2017 cấp mới 77 doanh nghiệp tăng 20.31% so với cùng kỳ năm 2016 (64 DN), vốn đăng ký 1022.61 tỷ đồng tăng 4689.74% so với năm 2016 (21.35 tỷ đồng). Trong 12 tháng đầu năm 2017 cấp mới 1225 doanh nghiệp tăng 15.57 % so với cùng kỳ năm 2016 (1060 DN), vốn đăng ký 17461.562 tỷ đồng tăng 117.42% so với cùng kỳ năm 2016 (8031.201 tỷ đồng).

Số doanh nghiệp đăng ký giải thể 12 tháng đầu năm 2017 là 123 doanh nghiệp tăng so với năm 2016 (113 DN), doanh nghiệp ngừng hoạt động không làm thủ tục giải thể theo quy định và doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh bị thu hồi Giấy CNĐKDN là 386 doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2016 (266 DN). Số doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động đến tháng 12 năm 2017 là 266 doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2016 (209 DN).

Cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động cho 130 chi nhánh và 45 văn phòng đại diện, 12 tháng đầu năm 2016 cấp GCN cho 90 Chi nhánh và 28 Văn phòng đại diện. 

Tác giả: Quản trị viên

Nguồn tin: Huỳnh Thị Mỹ Nhân Trưởng Phòng Đăng ký Kinh doanh

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập