default Red Green

Chi tiết tin

Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 10:37 | 08/08 Lượt xem: 1282

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa dự thảo Nghị định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể, đối với chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông nghiệp, nông thôn, dự thảo nêu rõ điều kiện để hỗ trợ đối với hộ gia đình như sau: Tự nguyện tham gia, cam kết thực hiện đúng các quy định, quy trình sản xuất của Nhà nước; có điều kiện về sản xuất như đất đai, lao động, trang thiết bị phù hợp.

Điều kiện hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: Có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của dự án; có giấy phép kinh doanh ngành nghề phù hợp với  hoạt động của dự án.

Nội dung hỗ trợ được dự thảo nêu rõ như sau:

Hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm, ngư, diêm nghiệp gồm: Giống cây trồng, vật nuôi; thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, tiêu thụ sản phẩm.

Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ, du lịch nông nghiệp nông thôn gồm: Sửa chữa thiết bị nhà, xưởng, máy móc, vật tư, dịch vụ ngành nghề.

Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và quản lý chương trình, dự án phát triển sản xuất gồm: Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; dạy nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm; quản lý, kiểm tra giám sát.

Hộ đủ điều kiện được hỗ trợ như sau: Hộ nghèo được hỗ trợ tối đa 18 triệu đồng/hộ/dự án; hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/hộ/dự án; hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ tối đa 13 triệu đồng/hộ/dự án.

Doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí vận chuyển nông sản với mức 2.000 đồng/tấn/km; khoảng cách được tính từ địa điểm sản xuất của nông dân đến cơ sở chế biến hoặc sơ chế sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã; thời gian tính hỗ trợ theo hợp đồng giữa doanh nghiệp với đại diện nhóm nông dân tham gia dự án.

Dự thảo nêu rõ, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và quản lý dự án không quá 5% tổng kinh phí thực hiện dự án.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tác giả: SKHĐT

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Quảng Nam

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập