default Red Green

Chi tiết tin

Triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 9:36 | 31/03 Lượt xem: 1564

Thực hiện Công văn số 30/QDNNVV-NVUT ngày 06/3/2017 của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV. Nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo quy định tại Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa) tiếp cận chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 cho DNNVV như sau:

I. Chính sách ưu đãi của các chương trình:

Chính sách ưu đãi

Mục đích vay vốn

Đầu tư cơ bản

Đồng tiền cho vay

VNĐ

Mức cho vay tối đa

70% tổng mức đầu tư hợp lý của dự án, phương án sản xuất kinh doanh (Quỹ không cho vay vốn lưu động)

Thời hạn vay

07 năm

Lãi suất

Lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay vốn là 7%/năm

Tài sản bảo đảm

Ngân hàng nhận ủy thác không được yêu cầu tài sản bảo đảm vượt quá 100% giá trị khoản vay

DNNVV có thể sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản bảo đảm cho khoản vay

Phương thức trả nợ

Đa dạng, phù hợp với dòng tiền của DNNVV

Trả nợ trước hạn

DNNVV được chủ động trả nợ trước hạn và được miễn phí trả nợ trước hạn

Hỗ trợ tín dụng từ Ngân hàng nhận ủy thác

Ngân hàng cho vay phần còn lại trong tổng mức đầu tư của dự án. Ngân hàng cam kết áp dụng mức lãi suất ưu đãi đối với DNNVV của Ngân hàng trong từng thời kỳ

Hỗ trợ khác từ Ngân hàng nhận ủy thác

DNNVV được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi khác của Ngân hàng kèm theo chương trình này nhằm nâng cao hiệu quả khoản vay

Hỗ trợ sau vay vốn

DNNVV được tham gia vào các chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực do Quỹ tổ chức

II. Nội dung cụ thể của chương trình:

          1. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đổi mới sáng tạo. Hạn mức của Chương trình là 100 tỷ, thời gian ân hạn trả gốc tối đa 24 tháng, mức cho vay tối đa 10 tỷ với các tiêu chí bắt buộc quy định tại Điều 6, Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của SMEDF và được hỗ trợ, tài trợ, đầu tư từ bất kỳ quỹ, chương trình, dự án nào của Chính phủ Việt Nam hoặc Chính phủ nước ngoài có mục tiêu hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo…

2. Chương trình hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản với mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động của các DNNVV trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Hạn mức chương trình là 180 tỷ, thời gian ân hạn trả gốc tối đa 18 tháng, mức cho vay tối đa 20 tỷ.

3. Chương trình hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động của các DNNVV ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Hạn mức chương trình là 180 tỷ, thời gian ân hạn trả gốc tối đa 18 tháng và mức cho vay tối đa 25 tỷ.

4. Chương trình hỗ trợ DNNVV trong ngành cung cấp nước; Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải với mục tiêu bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững với hạn mức 100 tỷ, thời gian ân hạn trả gốc tối đa 24 tháng và mức cho vay tối đa 25 tỷ.

Đối tượng hỗ trợ của các chương trình là DNNVV hoạt động trên thời gian 2 năm kể từ thời điểm đăng ký kinh doanh, đáp ứng được các tiêu chí bắt buộc quy định tại Điều 6, Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển DNNVV. Chương trình được triển khai đến hết ngày 31/12/2017, hoặc đến khi hạn mức của chương trình sử dụng dùng hết hoặc khi có thông báo khác của Quỹ về việc thay đổi bổ sung nội dung chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước./.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ và hướng dẫn:

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Hỗ trợ DNNVV, Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: 02 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: 0235.3822.889                Fax: 0235.3822.889

Email: hotrodnqnam@gmail.com     Website: www.dpiqnam.gov.vn

Tác giả: SKHĐT

Nguồn tin: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập