default Red Green

Chi tiết tin

Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Người đăng: Hợp Tác Đầu Tư Ngày đăng: 9:19 | 07/11 Lượt xem: 425

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh homestay trên địa bàn tỉnh, ngày 02/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 3890/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


Quy chế này quy định về tổ chức quản lý, hoạt động, kinh doanh nhà ở  có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam:

1. Điều kiện kinh doanh homestay: quy định về điều kiện chung; cơ sở vật chất; người quản lý và phục vụ; vệ sinh an toàn thực phẩm; về an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ; văn hóa xã hội - môi trường;

2. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh homestay bao gồm: các hộ kinh doanh; khách du lịch; các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh homestay;

3. Giao trách nhiệm cho các cơ quan nhà nước:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh homestay theo quy định; phối hợp với UBND cấp huyện triển khai, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh homestay thực hiện đúng Quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất và xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế; theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương thực hiện Quy chế; định kỳ hàng quý tổng hợp, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp với thực tiễn, nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh homestay.

- Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ  quản lý nhà nước đối, phối hợp thống nhất quản lý và tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh homestay trên địa bàn tỉnh./.

Nội dung chi tiết quyết định: -qtiupload-qoffice-2017-vanbanden-3890.qd.02.11.17.ubnd_tinh.pdf

Tác giả: Quản trị viên

Nguồn tin: Võ Thư Lâm - Phòng Hợp tác đầu tư

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập