default Red Green

Chi tiết tin

Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chủ yếu năm 2018 tỉnh Quảng Nam

Người đăng: Phòng Quy Hoạch - Tổng Hợp Ngày đăng: 8:33 | 13/12 Lượt xem: 910

Năm 2017, tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị Quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thức XXI đã đề ra, năm 2018 cần tiếp tục phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược: phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện hiệu quả tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, kinh tế xã hội miền núi. Cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế. Ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; chủ động phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo lộ trình chung. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8-8,5% so với năm 2017;

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm trên 28,5-29% GRDP;

Thu nội địa tăng hơn 9% so với dự toán Trung ương giao năm 2017;

Phấn đấu đạt thêm 12 đến 15 xã nông thôn mới;

Giảm từ 5.000 -5.500 hộ nghèo (không bao gồm hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội);

Số lượng lao động qua đào tạo 480.000 người, chiếm tỷ lệ  58,5% so với tổng số lao động;

Số giường bệnh đạt 36,2 giường/vạn dân;

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 56,3%;

Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 90,1%;

Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch 80%;

Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ.

Tác giả:

Nguồn tin: Nguyễn Hưng - Phòng QHTH

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập