default Red Green

Chi tiết tin

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Người đăng: Đặng Phong Ngày đăng: 8:26 | 20/07 Lượt xem: 240

Sáng ngày 19/7, Kỳ họp thứ 07, HĐND tỉnh khoá IX bước vào ngày làm việc thứ 3 dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cho biết: “Tại Kỳ họp, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 29 báo cáo, đề án và Nghị quyết. Các vị đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến cụ thể, tâm huyết, trách nhiệm đối với  tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp 6 tháng cuối năm để triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ,  Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 34 của HĐND tỉnh đã đề ra; các báo cáo giám sát của UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã nêu đầy đủ tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Nhìn chung, các ý kiến đã đồng tình, thống nhất với các báo cáo, đề án  của UBND tỉnh. Đồng thời các quý vị đại biểu đã lưu ý những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục; UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu và sẽ tập trung giải quyết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

6 tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; các cơ chế đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các quỹ về bảo lãnh tín dụng, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hoàn thiện quy hoạch theo Quyết định 32/2017/QĐ-TTg ngày 20/7/2017 của Thủ tướng Chinh phủ về điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động của Khu Kinh tế mở Chu Lai; Quy hoạch chi tiết cảng Chu Lai (nay là Cảng Kỳ Hà); quy hoạch Cảng hàng không Chu Lai. Tăng cường quản lý hiện trạng về đất đai, sắp xếp dân cư, ổn định sản xuất;

Đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức huy động, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là huy động các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, trọng tâm là đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, du lịch; Thu hút tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA, đảm bảo nguồn vốn đối ứng kịp thời, đầy đủ để triển khai thực hiện. Kiểm soát chặt nợ xây dựng cơ bản. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư nhằm huy động tối đa các nguồn lực, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và triển khai đồng bộ ở các địa phương trong tỉnh.

Phấn đấu đạt mức thu cao nhất theo Nghị quyết HĐND tỉnh. Hiện nay, nguồn thu từ hoạt động sản xuất và lắp ráp ô tô Trường Hải là nguồn thu chính của ngân sách tỉnh (chiếm 52,5% thu nội địa), mặc dù 6 tháng đầu năm số thu từ hoạt động ô tô vượt tiến độ thu, nhưng nguồn thu này diễn biến khó lường (quý II thấp hơn quý I) nên cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn thu này trong những tháng cuối năm để có phương án điều hành ngân sách phù hợp.

Về đầu tư xây dựng, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong niên độ 2018; các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn 2018 khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Cuối quý 3 và 4/2018, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ liên tục rà soát, điều chỉnh cắt giảm kế hoạch vốn từ các chương trình, dự án giải ngân không đạt yêu cầu, chuyển sang cho các chương trình, dự án khác triển khai tốt có nhu cầu bổ sung vốn.

Về cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp về cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, chỉ số CCHC, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông, trong đó phải chú ý cải thiện tốt môi trường đầu tư, khắc phục những hạn chế, tụt hạng của năm 2017. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp thôn, xã, giảm đầu mối, tinh giản biên chế đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả đảm bảo phục vụ nhân dân. Thực hiện nghiêm quy chế 06 –QC/TU ngày 19/4/2018 của Tỉnh ủy. Nâng cao hiệu quả phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Về triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội miền núi gắn với giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 17-8-2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. UBND tỉnh đã báo cáo và Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất giao UBND tỉnh khảo sát, xây dựng các Đề án để triển khai đối với 04 Nhóm dự án còn lại trình HĐND tỉnh thông qua và bố trí nguồn lực để thực hiện.       

Thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 01-11-2016 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Triển khai thực hiện thí điểm về quản lý bảo vệ rừng ở huyện Nam Giang và xây dựng đề án thực hiện Luật Lâm nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 trọng tâm là công tác quản lý bảo vệ rừng…

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn vững mạnh về quốc phòng, an ninh; giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới theo Kết luận số 49-KL/TU, ngày 24-10-2016 của Tỉnh ủy. Tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 14-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới theo Kết luận số 31-KL/TU, ngày 20-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quản lý chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ các dự án về quản lý biên giới, các dự án chương trình biển Đông, hải đảo. Tăng cường và thể hiện sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt với tỉnh Sê Kông (Lào). Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các địa phương nước ngoài. (theo: quangnam.gov.vn)

Tác giả: Đặng Phong

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập