default Red Green

Chi tiết tin

Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Quảng Nam từ năm 1997 đến nay

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 9:08 | 04/10 Lượt xem: 433

1. Tình hình thu hút đầu tư

Khu vực đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay đang phát triển mạnh mẽ, trở thành khu vực kinh tế năng động, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nếu tại thời điểm mới tái lập tỉnh năm 1997, tỉnh Quảng Nam chỉ có 13 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 230 triệu USD thì đến tháng 9/2018 đã có 166 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 5,8 tỷ USD (số dự án tăng hơn 12 lần, tổng vốn đăng ký tăng hơn 25 lần so với năm 1997).

Các dự án tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: công nghiệp chế biến - chế tạo, du lịch - dịch vụ,… Trong số đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo dẫn đầu với 95 dự án và tổng vốn đầu tư 947,98 triệu USD, chiếm 17,1% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực du lịch - dịch vụ đứng thứ 2 về số lượng dự án đăng ký đầu tư là 45 dự án nhưng có tổng vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất so với các lĩnh vực khác (tổng vốn đăng ký là 4,5 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 81,27% tổng vốn đầu tư), điển hình là dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Singapore) với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD.

Các dự án đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với 41 dự án, tổng vốn đăng ký là 274,5 triệu USD; đứng thứ hai là Trung Quốc (kể cả Đài Loan, Hồng Kong) với 35 dự án, tổng vốn đăng ký là 421,3 triệu USD; đứng thứ ba là Nhật Bản với 14 dự án, tổng vốn đăng ký là 128,3 triệu USD;…

Trên 90% các dự án FDI trên địa bàn tỉnh đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài, các dự án còn lại đầu tư theo hình thức liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước.

Một số dự án quy mô lớn đã cấp trên địa bàn tỉnh trong từ năm 1997 đến nay: Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Singapore) với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD; Dự án vận hành nhà máy bia Quảng Nam của Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam - Quảng Nam (Singapore) với tổng vốn đầu tư 72,28 triệu USD; dự án Sản xuất thiết bị và công cụ sản xuất cho ngành dệt và các ngành liên quan ngành dệt của Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam (Đức) với tổng vốn đầu tư 46 triệu Euro; dự án Nhà máy sản xuất bột mì, mì ăn liền, bún gạo, thức ăn gia súc và thủy sản của Công ty TNHH UNI-PRESIDENT Việt Nam (Đài Loan) với tổng vốn đầu tư 140 triệu USD; dự án Nhà máy dệt, may, nhuộm và phụ liệu dệt may của Công ty TNHH Panko Tam Thăng (Hàn Quốc) với tổng vốn đầu tư 70 triệu USD;… Các dự án tập trung phần lớn tại Khu kinh tế mở Chu Lai, khu du lịch ven biển, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tại các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn,...Ảnh minh họa

2. Đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội

Sau khi tái lập tỉnh năm 1997, với xuất phát điểm thấp, tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương nghèo nhất cả nước với nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh khoảng 230 tỷ đồng, chưa đáp ứng đủ nhu cầu chi ngân sách (khoảng 530 tỷ đồng), GRDP bình quân đầu người khoảng 1,8 triệu đồng. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay tỉnh Quảng Nam đã tạo nên những chuyển biến đột phá, trở thành một trong những tỉnh khá so với cả nước, tổng thu ngân sách năm 2017 đạt 30.840 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người gần 56 triệu đồng; cơ cấu kinh tế, lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển mạnh mẽ, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, thu hút nhiều dự án quy mô lớn đầu tư vào tỉnh.

Với những kết quả đạt được, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp một phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Nam. Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư trong nước của tỉnh còn nhiều hạn chế, vốn FDI đã bổ sung vào tổng vốn đầu tư phát triển và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thể hiện trên các mặt như sau:

Thứ nhất, FDI là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế

Tính đến cuối năm 2017, tổng vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp FDI đạt khoảng 5.202 tỷ đồng, tăng 104 lần so với năm 1997 và chiếm 21,62% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh; tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng từ 1,64% năm 1997 lên 10,7% năm 2017.

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI năm 2017 đạt 358,4 triệu USD, chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu. Cơ cấu hàng xuất khẩu cũng có chuyển biến tích cực, nếu trong giai đoạn 1997-2006, ngành hàng xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm chế biến như chế biến nông, lâm, hải sản, sản phẩm may mặc, giày da,… thì đến giai đoạn 2007-2017 giảm dần tỷ trọng sản phẩm chế biến thô, hàng thủy sản, tăng xuất khẩu hàng công nghiệp và nông, lâm sản đã qua chế biến, đặc biệt có một số mặt hàng xuất khẩu mới như chip điện tử, ô tô và các phụ tùng vận tải,… Thông qua mạng lưới tiêu thụ của các doanh nghiệp FDI, các sản phẩm sản xuất tại Quảng Nam đã bước đầu tiếp cận với thị trường quốc tế.

Thứ hai, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Nguồn vốn FDI đã góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh Quảng Nam. Trên 50% các dự án FDI tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến – chế tạo, đặc biệt một số ngành công nghiệp chủ lực tạo ra những sản phẩm đặc trưng và có lợi thế hơn so với các tỉnh khác như: phụ tùng ô tô, linh kiện điện tử, may mặc, giày da,… góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, thủy sản trong cơ cấu GRDP của tỉnh (năm 1997: tỷ trọng nông, lâm, thủy sản chiếm 50% GRDP; đến năm 2017: tỷ trọng nông, lâm, thủy sản giảm còn 11,6%, tỷ trọng phi nông nghiệp chiếm 88,4%), đồng thời tạo ra năng lực sản xuất mới, công nghệ mới, hình thành các sản phẩm mới, có tính cạnh tranh cao trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, đóng góp vào nguồn thu ngân sách tỉnh, tạo việc làm cho người lao động, thúc đẩy hội nhập quốc tế, chuyển giao công nghệ

Đa số các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả, tuân thủ khá tốt các quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động, đóng góp vào nguồn thu ngân sách tỉnh ngày càng tăng. Nếu từ năm 1997 chỉ đóng góp 6,6 tỷ đồng thì đến năm 2017 đã đóng góp 977,79 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho gần 40.000 lao động (tăng 100 lần so với năm 1997).

Bên cạnh đó, khu vực đầu tư nước ngoài đã góp phần giúp tỉnh Quảng Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến vào tỉnh, tạo tiền đề gia nhập và phát triển một số ngành kinh tế như sản xuất ô tô, chíp điện tử, nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ cao, cơ khí chính xác,... Trong đó, đáng chú ý là Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải đã ký thỏa thuận đầu tư và cùng hợp tác với Tập đoàn ô tô Mazda – Nhật Bản để đầu tư Nhà máy sản xuất ô tô Mazda Chu lai (công suất 100.000 xe/năm với vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng),…

Thứ tư, góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng

Với sự gia tăng mạnh mẽ của dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án FDI các năm qua đòi hỏi chính quyền tỉnh Quảng Nam phải huy động mọi nguồn lực, xây dựng các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư như rà soát công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp,… Hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh Quảng Nam đã có sự cải thiện đáng kể, sự hình thành Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang và các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư vào tỉnh. Hệ thống giao thông phát triển toàn diện, ngày càng được củng cố và mở rộng như đầu tư đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 1A, đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua tỉnh Quảng Nam), nâng cấp Sân bay Chu Lai, mở tuyến hàng hải quốc tế Nhật Bản – Chu Lai,... đáp ứng cho nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh. Từ một tỉnh chưa có khu, cụm công nghiệp, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 9 khu công nghiệp, 01 khu kinh tế tại Cửa khẩu Nam Giang, 89 cụm công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 65.000ha, phần lớn các dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều được bố trí thực hiện tại các cụm, khu công nghiệp này theo đúng quy hoạch. Tỉ lệ lấp đầy bình quân của các cụm, khu công nghiệp đã qui hoạch chi tiết khoảng hơn 50%.  Trong đó, nhiều dự án lớn đã đầu tư sản xuất kinh doanh vào các cụm, khu công nghiệp như: da giày, dệt may, cơ khí chính xác ngành may, phụ tùng ô tô, linh kiện điện tử,…Cùng với sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp, việc phát triển ngành nghề nông thôn, khôi phục và phát triển làng nghề trong những năm qua cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ với trên 20 làng nghề được công nhận làng nghề truyền thống và làng nghề mới.

Nhờ đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 của Quảng Nam đứng thứ 7/63 tỉnh thành có chất lượng điều hành tốt trong cả nước, liên tục trong 3 năm từ 2015-2018 nằm trong top 10 tỉnh có chỉ số PCI cao, điều này cho thấy sự nỗ lực của chính quyền tỉnh Quảng Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư, phấn đấu đưa tỉnh Quảng Nam trở thành một tỉnh có nền kinh tế năng động của khu vực.

Thứ năm, tác động lan toả của FDI đến các thành phần kinh tế khác trong nền kinh tế của tỉnh

Hiệu quả hoạt động của các dự án FDI đã có tác động lan tỏa đến các thành phần kinh tế khác trong nền kinh tế, thúc đẩy cho nhiều doanh nghiệp ngày càng mở rộng quy mô sản xuất, tăng vốn đầu tư. Đặc biệt thông qua kết quả đầu tư tại tỉnh Quảng Nam, các nhà đầu tư nước ngoài đã tạo tác động cộng hưởng tích cực trong việc thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư khác, kể cả các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đến với tỉnh Quảng Nam, xem Quảng Nam là một địa chỉ đầu tư tin cậy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sau 20 năm thu hút đầu tư, khu vực FDI tỉnh Quảng Nam vẫn có một số mặt chưa phát triển được như kỳ vọng. Trong thời gian tới, với mục tiêu “nâng chất” môi trường đầu tư nhằm chủ động đón dòng chảy đầu tư trong tiến trình hội nhập, tỉnh Quảng Nam sẽ chú trọng đẩy nhanh khớp nối các hệ thống hạ tầng giao thông tạo ra những vùng động lực thúc đẩy phát triển; hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; công khai và minh bạch các dự án để doanh nghiệp dễ tiếp cận. Tập trung tháo gỡ vướng mắc của nhà đầu tư liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án, tháo gỡ vướng mắc trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục đầu tư. Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ để nhà đầu tư tái đầu tư trên địa bàn tỉnh và giới thiệu các nhà đầu tư mới vào Quảng Nam, từ đó tạo tiền đề vững chắc để xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới./.

Tác giả: Nguyễn Văn Đàn

Nguồn tin: Lê Thị Ly Na - Phòng Hợp tác đầu tư

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập