default Red Green

Chi tiết tin

Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 8:24 | 07/11 Lượt xem: 667

Thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2018; các ngành, địa phương đã tập trung triển khai những nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018. Sau 10 tháng thực hiện, kết quả đạt được trên các lĩnh vực chủ yếu như sau:

I. Một số kết quả đạt được    

1. Về kinh tế

1.1 Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng gần 13,7% so với tháng trước và tăng 15,6% so với tháng cùng kỳ; tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,5% so cùng kỳ và tăng ở hầu hết các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: Sản xuất đồ uống; sản xuất hàng may sẵn; sản phẩm điện tử, máy vi tính; chế biến gỗ và sản phẩm từ tre, nứa[1].

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 10 tháng tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ. Trong đó một số nhóm ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao như: Chế biến và bảo quản thủy sản; sản xuất hàng may sẵn; cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; sản xuất cấu kiện kim loại; sản xuất xe có động cơ[2]. Chỉ số tồn kho ước đến thời điểm 31/10/2018 giảm 5% so với tháng trước.

Chỉ số sử dụng lao động đến cuối tháng 10 tăng hơn 2,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng cao ở ngành sản xuất đồ uống, tăng gần gấp 1,5 lần; sản xuất trang phục tăng 12%; sản xuất máy móc, thiết bị tăng 20,5%.

Như vậy, qua kết quả thực hiện 10 tháng, có thể thấy tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã lấy lại đà tăng trưởng ổn định. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất chung toàn ngành và khả năng tiêu thụ sản phẩm công nghiệp tăng cao, lượng hàng tồn kho giảm đáng kể. Dự báo những tháng cuối năm, tình hình sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển tốt do nhu cầu mua sắm tăng.

1.2. Thương mại, dịch vụ

Qua 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh gần 37.500 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu là ngành hàng thương nghiệp chiếm trên 68% tổng mức và tăng 10,5%, hoạt động lưu trú và ăn uống chiếm 24%, tăng 7,8%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,21% so với tháng trước và tăng 3,06% so với tháng 12 năm trước; bình quân 10 tháng chỉ số giá tăng 4,04% so với cùng kỳ.

Hoạt động du lịch nhờ nâng cao chất lượng dịch vụ kết hợp với đa dạng hóa sản phẩm nên đã thu hút được lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế. Tổng lượt khách đến tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh 10 tháng hơn 5.784 nghìn lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 3.495 nghìn lượt, tăng 29,8%. Doanh thu du lịch 4.650 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2017. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 10.928 tỷ đồng.

Mạng lưới và chất lượng cơ sở lưu trú ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 595 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 12.139 phòng đón khách[3]. Khách sạn đạt tiêu chuẩn đón khách quốc tế có 125/177 khách sạn đạt hạng sao với gần 7.500 phòng, trong đó 7 khách sạn 5 sao, 21 khách sạn 4 sao, 20 khách sạn 3 sao, 36 khách sạn 2 sao và 41 khách sạn 1 sao.  

Hoạt động dịch vụ trong tháng 10/2018 giảm 0,7% so với tháng trước; giảm chủ yếu trong nhóm nghệ thuật, vui chơi, giải trí. Nguyên nhân một phần do học sinh đã vào năm học, phần khác do thời tiết bắt đầu bước vào mùa mưa dẫn đến hoạt động dịch vụ trong tháng 10 cũng giảm theo.

1.3. Sản xuất nông nghiệp

Đến nay, trên địa bàn tỉnh cơ bản thu hoạch xong cây trồng vụ Hè Thu; năng suất lúa đạt 49,4 tạ/ha, giảm 0,6 tạ/ha so với cùng vụ năm trước. Tính chung cả năm 2018, sản lượng lúa hơn 462 nghìn tấn, tăng 1 nghìn tấn so với năm 2017, năng suất đạt 53,6 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định, ít xảy ra dịch bệnh; tổng đàn gia súc những tháng đầu năm có giảm so cùng kỳ, tuy nhiên những tháng gần đây đã phục hồi trở lại, đặc biệt là đàn lợn do giá bán tăng[4]. Chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại phát triển tốt. Chăn nuôi gia cầm tăng trưởng khá, dịch bệnh được kiểm soát, giá cả ổn định, ước tổng đàn gia cầm hiện nay đạt gần 6,2 triệu con, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vẫn đang triển khai tích cực; đến nay, tiến độ tiêm phòng đợt 2 bệnh lỡ mồm long móng trâu, bò đạt gần 50%, bệnh dịch tả lợn tiêm đạt 40%.

Tình hình thời tiết từ đầu năm đến nay thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt thủy sản nên sản lượng khai thác thủy sản tăng ổn định. Tính chung 10 tháng sản lượng khai thác thủy sản 81.700 tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng với 4.520 tấn). Diện tích đã thả nuôi khoảng 8.100 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 21.200 tấn .

Tính chung 10 tháng, diện tích rừng trồng mới tập trung hơn 12.150 ha, tăng 5,4%, sản lượng gỗ khai thác 912 nghìn m3, tăng 9,2% (tương ứng 76.670 m3) so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, cả tỉnh có hơn 96 ha rừng bị thiệt hại, tăng 25,7 ha so với cùng kỳ năm trước, trong đó, diện tích rừng bị chặt phá 22 ha, giảm 46,7 ha; diện tích rừng bị cháy là 74 ha, tăng 72,4 ha  (rừng tự nhiên bị cháy là 21,8 ha), giá trị thiệt hại ước tính trên 1,15 tỷ đồng. 

2. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trong tháng tương đối ổn định, không biến động nhiều so với tháng trước. Nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định, đến cuối tháng 10, tổng vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hơn 48.197 tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm.

Nhu cầu vay vốn kinh doanh và tiêu dùng những tháng cuối năm tăng nên dư nợ tháng 10 đạt khá. Đến cuối tháng 10, tổng dư nợ trên địa bàn hơn 56.697 tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm; tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp so với cùng kỳ năm trước[5]. Nguyên nhân là do một vài khoản vay ngắn hạn có số dư lớn đến kỳ thanh toán, nên tổng dư nợ toàn ngành tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, theo chu kỳ vay vốn, thường những tháng cuối năm khả năng nhu cầu vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng tăng cao, đặc biệt là nhu cầu vay vốn ngắn hạn, nên dự kiến dư nợ cho vay sẽ tăng trưởng khá và đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ước đến ngày 31/10/2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 18.810 tỷ đồng, bằng 95,6% dự toán, tăng 23,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 15.120 tỷ đồng, bằng 97,7% dự toán, tăng 31,6% so với cùng kỳ. Đa số các lĩnh vực thu đều vượt tiến độ và tăng cao so cùng kỳ, một số lĩnh vực đã vượt dự toán như: Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân. Thu xuất nhập khẩu hơn 3.690 tỷ đồng, bằng 87,8% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương 13.074 tỷ đồng, bằng 56,9% dự toán, tăng hơn 7% so với cùng kỳ.

3. Về đầu tư và xây dựng

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện 10 tháng trên 4.113 tỷ đồng, tăng 18,4% so cùng kỳ. Trong đó, khối lượng thực hiện chủ yếu là các công trình chuyển tiếp: Dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ĐT; các tuyến nối từ đường ven biển đến đường Quốc lộ 1A và đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; bệnh viện Sản Nhi, bệnh viện đa khoa khu vực.

Tính đến ngày 15/10/2018, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 đã giải ngân 58% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung và khác giải ngân 62%, nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu giải ngân 56%, chương trình mục tiêu quốc gia 59%. Riêng đối với nguồn vốn chậm giải ngân Trái phiếu chính phủ cho lĩnh vực giao thông, thì các dự án do Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư chiếm hơn 85,6% tổng vốn chưa giải ngân[6].

Để phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đề nghị các đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số: 1309/UBND-KTTH ngày 19/3/2018, 1469/UBND-KTTH ngày 26/3/2018, 1573/UBND-KTTH ngày 29/3/2018, 3947/UBND-KTTH ngày 18/7/2018, 4485/UBND-KTTH ngày 13/8/2018 về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đấu thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công; kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu vi phạm điều khoản hợp đồng, không đủ năng lực và lựa chọn nhà thầu thay thế có đủ năng lực để thực hiện dự án đúng thời gian quy định; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng; chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn năm 2018 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu.

Chỉ đạo kiểm soát nợ công và đôn đốc thu hồi nguồn vốn nợ tạm ứng từ năm 2010 trở về trước. Đến hết quý III năm 2018, nợ khối lượng hoàn thành toàn tỉnh 1.802,4 tỷ đồng, tăng 20,7 tỷ đồng so với quý II/2018; trong đó khối ngành giảm 118,6 tỷ đồng, khối huyện tăng 139,3 tỷ đồng. Nợ khối huyện tăng chủ yếu là do một số xã nông thôn mới triển khai nhiều công trình để đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. Các chủ đầu tư đang tập trung xử lý nợ, đặc biệt các khoản nợ phát sinh trước ngày 31/12/2014.

Trong 10 tháng, thành lập mới 1.124 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 9.482 tỷ đồng, tăng 108 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 346 doanh nghiệp, giải thể 2.261 doanh nghiệp (Trong đó số doanh nghiệp giải thể năm 2018 là 110 doanh nghiệp, số doanh nghiệp giải thể do rà soát, bắt buộc các doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh quá 6 tháng phải giải thể theo quy định tại Điều 203 của Luật Doanh nghiệp là 2.151 doanh nghiệp).

Từ đầu năm đến nay, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 25 dự án FDI, tổng vốn đăng ký gần 300,8 triệu USD, tăng 09 dự án so với cùng kỳ năm 2017; nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh lên 168 dự án. Cấp phép 59 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 5.797 tỷ đồng.

4. Lĩnh vực xã hội

Trong tháng, các hoạt động văn hoá chủ yếu là các hoạt động văn hoá quần chúng và kỷ niệm các ngày thành lập ngành như: Chương trình gặp mặt giao lưu giữa các doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân; 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ. Đặc biệt, từ ngày 12-13/10/2018, tại thành phố Hội An diễn ra hoạt động “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An - 2018”.  Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa tỉnh ta với Hàn Quốc, góp phần thu hút khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

Các chương trình, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công cách mạng được duy trì, tập trung đẩy mạnh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Trong tháng đã xác nhận, thực hiện chế độ, điều chỉnh trợ cấp cho hơn 1.336 trường hợp; thẩm định, di chuyển hồ sơ, trả lời đơn thư công dân liên quan đến chính sách người có công 129 trường hợp. Tiếp tục vận động thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh năm 2018, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình chính sách, nâng mức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hung và nhận phụng dưỡng các Mẹ mới được phong tặng.

Từ đầu năm đến nay, đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 23.746 lao động; trong đó, tuyển mới tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 14.746 và khoảng 9.000 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, tại các doanh nghiệp, làng nghề. Riêng số lao động được đào tạo học nghề theo cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định 3577/QĐ-UBND của UBND tỉnh là 1.122 người.

Do thời tiết đã vào mùa mưa ẩm nên tình hình dịch bệnh bắt đầu gia tăng. Trong tháng, toàn tỉnh phát hiện 147 trường hợp mắc bệnh tay, chân, miệng; 554 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết; gần 1.000 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy, quai bị, thủy đậu và các loại bệnh khác. Như vậy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 747 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng; 1.428 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết; gần 9.000 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy, quai bị, viêm gan virút, thủy đậu và các loại bệnh khác. Tất cả đều được chữa trị kịp thời và không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ riêng 01 trường hợp mắc bệnh bạch cầu bị tử vong ở Nam Trà My.

5. Về quốc phòng - an ninh và nội chính

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên tại các đơn vị, địa phương. Trong tháng 10, đã tiếp 57 vụ việc với 60 lượt, giảm 12 vụ việc so cùng kỳ năm trước. Tiếp nhận 91 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân; mặc dù đơn có tăng so với cùng kỳ năm trước[7] nhưng chủ yếu tập trung đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp; hạn chế đơn thư vượt cấp và không phát sinh điểm nóng. Qua giải quyết đơn thư các cấp, các ngành chú trọng tổ chức tốt công tác đối thoại nên công dân đã rút đơn đáng kể; bên cạnh đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định; theo dõi nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ và các sự kiện lớn của tỉnh. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, điều tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, triệt phá nhiều đường dây tổ chức đánh bạc, ma túy, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Về tai nạn giao thông, từ  ngày 16/12/2017 đến ngày 15/10/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 150 người, bị thương 109 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 01 vụ và giảm 24 người bị thương nhưng tăng 31 người chết. Tai nạn đường sắt xảy ra 07 vụ, làm chết 06 người, bị thương 01 người; tăng 05 vụ và 04 người chết so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, qua 10 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả nhất định. Chỉ số sản xuất công nghiệp, năng lực sản xuất và khả năng tiêu thụ một số ngành chủ lực có dấu hiệu phục hồi và tăng so cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định, chăn nuôi phát triển khá, dịch bệnh được kiểm soát. Thương mại, du lịch tăng cao so cùng kỳ. Thu ngân sách vượt tiến độ và gần đạt dự toán giao. Khả năng huy động vốn, tín dụng tăng trưởng tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.

Vì vậy, để đạt cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2018, các ngành, địa phương cần bám sát kế hoạch, tập trung thực hiện tốt các giải pháp bổ sung đã đề ra tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 và kể cả vốn năm 2017 được phép kép dài. Tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dứt điểm từng hạng mục công trình, đảm bảo chất lượng. Chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh, Khóa IX.

[1] Sản xuất đồ uống tăng 91%; sản xuất hàng may sẵn tăng 45,4%; sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng 11%; chế biến gỗ và sản phẩm từ tre, nứa tăng 34%

[2] Chế biến và bảo quản thủy sản  tăng 31%; sản xuất hàng may sẵn tăng trên 45%; cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ tăng 40%; sản xuất cấu kiện kim loại tăng 95%; sản xuất xe có động cơ tăng 23%.

[3] Trong đó có 177 khách sạn với 9.516 phòng; 250 homestay với 1.000 phòng; 168 biệt thự du lịch với 1.623 phòng

[4] Đàn lợn 475 nghìn con, tăng 4,2% so cùng kỳ

[5] Cùng kỳ năm trước, tháng 10/2017 tổng dư nợ tăng 14,8%

[6] Nguồn Trái phiếu chính phủ giao thông năm 2017 kéo dài sang năm 2018 là 960 tỷ đồng, trong đó các dự án do BQL Kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư là 805 tỷ đồng. Đến nay, nguồn vốn trái phiếu đã giải ngân được 419/960 tỷ đồng (44%), riêng các dự án do BQL Kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư giải ngân 342/805 tỷ đồng (42,5%)

[7] Tăng 08 đơn so với cùng kỳ năm 2017

Tác giả: Nguyễn Văn Đàn

Nguồn tin: Huỳnh Thị Yến Phi - Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập