default Red Green

Chi tiết tin

Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 9:59 | 04/06 Lượt xem: 505

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; trong 05 tháng đầu năm, các ngành, các địa phương đã tập trung triển khai những nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019. Tình hình thực hiện trên các lĩnh vực như sau:

1. Về kinh tế

1.1 Sản xuất công nghiệp &TTCN

Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 5,2% so cùng kỳ, cao hơn so với các năm gần đây[1]. Trong đó, tăng chủ yếu ở ba nhóm ngành lớn là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,4%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 43,2% và ngành khai khoáng tăng 62,5%. Riêng ngành sản xuất và phân phối điện giảm 24% so cùng kỳ; nguyên nhân ngành điện sản xuất giảm sản lượng là do lưu lượng trung bình nước về hồ thấp nên các nhà máy chủ yếu vận hành theo kế hoạch điều động từ Trung ương. Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao so cùng kỳ như: Khai thác than tăng 24,3%, sản xuất đồ uống tăng 23,3%, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 20,2%, sản xuất xe có động cơ tanwtg 10,4%.

Tình hình tiêu thụ công nghiệp vẫn duy trì mức ổn định; tuy nhiên, do cùng kỳ năm trước, chỉ số tiêu thụ công nghiệp tăng cao đột biến[2] nên chỉ số tiêu thụ công nghiệp 5 tháng đầu năm 2019 giảm 9,8% so với cùng kỳ. Một số ngành mức tiêu thụ giảm như: sản xuất linh kiện điện tử giảm 45,3%, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm giảm 35,5%, chế biến và bảo quản thủy sản giảm hơn 20%. Chỉ số tồn kho tháng 5 giảm 0,8% so với tháng trước và giảm 12,9% so với cùng kỳ.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp đến cuối tháng 5/2019 tăng gần 4% so với cùng thời điểm này năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 11%; khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 1,7%.

1.2. Thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm gần 22,6 nghìn tỷ đồng, tăng trên 13,2% so với cùng kỳ và tăng đều ở các ngành hàng. Trong đó, ngành thương nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, trên 72% tổng mức, tăng gần 15% so cùng kỳ.

Hoạt động dịch vụ tháng 5/2019 có xu hướng giảm, nhất là các dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí, dịch vụ phục vụ các nhân và gia đình...nguyên nhân chủ yếu do đây là tháng học sinh, sinh viên đang trong mùa thi cử nên nhu cầu vui chơi, giải trí giảm so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng, doanh thu dịch vụ tăng 5,6% so cùng kỳ, đặc biệt các nhóm dịch vụ về y tế, giáo dục.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh hơn 1.590 nghìn lượt, tăng hơn 10,4% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế tăng 21,2%. Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ gần 1.338 nghìn lượt, tăng hơn 9% so cùng kỳ. Doanh thu hoạt động khách sạn, nhà hàng gần 4.648 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ.

Hoạt động của ngành vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, kho bãi trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm tăng trưởng ổn định. Cộng dồn 5 tháng, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và hoạt động hỗ trợ hơn 1.728 tỷ đồng, tăng 11,4% so cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải hành khách tăng gần 13%, vận tải hàng hóa tăng 11,6%.      

1.3. Về sản xuất nông – lâm – thủy sản

Các địa phương trong tỉnh đã thu hoạch xong cây trồng vụ Đông Xuân và đang tích cực chuẩn bị đất, vật tư nông nghiệp để xuống giống vụ Hè Thu 2019 theo lịch thời vụ. Năng suất lúa ước tính bình quân khoảng 57,6 tạ/ha, sản lượng ước đạt 243,2 nghìn tấn. Các loại cây trồng khác nhìn chung sinh trưởng, phát triển tốt, tình hình sâu bệnh được khống chế nên thiệt hại gây ra không đáng kể. Năng suất và sản lượng một số cây trồng khác xấp xỉ vụ Đông Xuân năm trước.

Trong chăn nuôi, các cấp, các ngành đang tích cực phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tính đến ngày 22/5/2019, có 4 xã của 02 huyện Duy Xuyên và Thăng Bình xuất hiện lợn bị nhiễm bệnh; số lợn bị tiêu hủy là 104 con. Hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đang được ngành thú y phối hợp với các địa phương trong tỉnh triển khai quyết liệt theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Theo kết quả điều tra chăn nuôi tại thời điểm 01/4/2019, tổng đàn gia súc, giảm so cùng kỳ, trong đó đàn trâu 63,8 nghìn con, giảm 6,3%; đàn bò 168 nghìn con, giảm 8,1%; đàn lợn gần 480 nghìn con, giảm 2,2%. Chăn nuôi gia cầm tăng trưởng khá, dịch bệnh được kiểm soát, giá cả ổn định, đàn gia cầm hơn 6,9 triệu con, tăng 8% so cùng kỳ năm trước.

Mùa hè thường là thời điểm được mùa thủy sản nên sản lượng khai thác đạt khá, trong tháng 5 khai thác thủy sản hơn 12.300 tấn, nâng giá trị khai thác thủy sản 5 tháng đầu năm lên gần 36.000 tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích thả nuôi khoảng 6.830 ha, trong đó nuôi nước lợ 1.980 ha, nuôi nước ngọt 4.850 ha. Riêng về nuôi tôm diện tích bị bệnh tính từ đầu năm đến nay gần 81 ha; các ngành chức năng đang hướng dẫn người dân biện pháp xử lý nhằm hạn chế sự phát tán mầm bệnh và ô nhiễm môi trường.

Tính chung 5 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung hơn 2.900 ha, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng gỗ khai thác hơn 498 nghìn m3, tăng 8,4% so cùng kỳ. Hiện nay thời tiết đang bắt đầu vào mùa khô hạn nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao; vì vậy, nhiều địa phương đã tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ cháy rừng, diện tích bị cháy 8,8 ha, ước thiệt hại ban đầu 425 triệu đồng.

2. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách

  Trong tháng 5/2019, lãi suất huy động và cho vay không biến động nhiều so với tháng trước, hoạt động huy động vốn tiếp tục ổn định, tuy nhiên dư nợ cho vay giảm so với tháng trước sau nhiều tháng liên tục tăng trưởng.

Đến cuối tháng 5, tổng vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh gần 53.440 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay gần  66.157 tỷ đồng, giảm 0,8% so với đầu tháng; trong đó, tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng 47,4%, giảm 2,28%; tín dụng trung dài hạn chiếm 52,6%, tăng 0,57%. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do dư nợ ngắn hạn của một vài doanh nghiệp tư nhân đến kỳ tất toán kéo theo dư nợ nền kinh tế giảm.  

Thu ngân sách đạt khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng khoảng 11.197 tỷ đồng, bằng 48,4% dự toán năm; trong đó, thu nội địa 8.370 tỷ đồng, bằng 45% dự toán, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Đa số các khoản thu đều tăng so cùng kỳ, trong đó thu từ khu vực công thương - ngoài quốc danh hơn 5.250 tỷ đồng, tăng 11,4%; thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tăng gần 51%; thu tiền sử dụng đất và thuê đất nộp một lần tăng 86%, bằng 88,5% dự toán. Thu xuất nhập khẩu hơn 2.827 tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán.

Tổng chi ngân sách địa phương tính đến cuối tháng 5 hơn 7.239 tỷ đồng, bằng 31,3% dự toán; trong đó chi thường xuyên 3.918 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 3.321 tỷ đồng.

3. Về đầu tư và xây dựng

Khối lượng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 5 tháng đầu năm thực hiện hơn 2.419 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ. Khối lượng thực hiện tập trung chủ yếu ở các dự án, công trình trọng điểm như: Dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ĐT, ĐH; các tuyến nối từ đường ven biển đến đường Quốc lộ 1A và đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Đường trục chính nối cảng Tam Hiệp đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; phát triển hạ tầng sản xuất giống sâm Ngọc Linh; đường trục chính tái định cư khu công nghiệp Tam Thăng; nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm du lịch phố cổ Hội An...

Tập trung đôn đốc các Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đối với những dự án khởi công mới năm 2019 để được giao vốn. Đến ngày 28/5/2019 có 66/101 dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó có 34 dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư. Đến ngày 31/5/2019, nếu những dự án nào chưa phê duyệt quyết định đầu tư, sẽ xem xét điều chuyển vốn cho dự án khác.

Tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ đề ra, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Tổng hợp nội dung, đề xuất làm việc với các đoàn ADB về phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Quảng Nam đến sau năm 2020.

Đến ngày 23/5/2019, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 954 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2019, bằng 17% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước cả về giá trị lẫn tiến độ giải ngân[3]. Hầu hết các nguồn vốn đều giải ngân chậm, nguyên nhân một phần do những tháng đầu năm khối lượng thực hiện các dự án còn thấp, nhiều dự án khởi công mới đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để được giao vốn; một số dự án có sử dụng đất rừng tự nhiên nên phải chờ xin ý kiến từ Trung ương. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán các công trình hoàn thành nhằm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2019 và năm 2018 kéo dài theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn 2264/UBND-KTTH ngày 25/4/2019.

Từ đầu năm đến nay, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 11 dự án FDI, tổng vốn đăng ký gần 24,2 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh lên 181 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 5,8 tỷ USD. Cấp phép 30 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 5.272 tỷ đồng, tăng 03 dự án so với cùng kỳ, đặc biệt là các dự án nông nghiệp công nghệ cao[4] .

4. Về một số lĩnh vực xã hội

Các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tổng kết bế giảng năm học 2018-2019. Tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên; kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ diễn ra nhân kỷ niệm các ngày lễ trong tháng, nhất là lễ 30/4, 1/5, ngày sinh nhật Bác 19/5. Tổ chức thành công Liên hoan Tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và Truyền thống bộ đội Trường Sơn;  xây dựng kịch bản, tổ chức tập luyện và tham gia biểu diễn tại Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn huyền thoại. Tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số 05 tỉnh vùng biên giới Việt Nam – Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phối hợp tổ chức thành công giải đua thuyền truyền thống Phát thanh - truyền hình Quảng Nam lần thứ XXII; lễ hội bóng đá Tiger Street Fooball Quảng Nam năm 2019; giải Việt dã cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng lần thứ X năm 2019

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục triển khai xây dựng, sửa chữa, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sĩ; vận động thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; vận động nâng mức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và nhận phụng dưỡng các Mẹ mới được phong tặng.

Tổ chức các hoạt động nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Chuẩn bị nội dung, kế hoạch tham gia Hội nghị Khoa học và Công nghệ vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ XV năm 2019. Trong tháng đã kiểm định, hiệu chỉnh 1.081 lượt phương tiện đo cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Tập trung quản lý bảo vệ rừng và khai thác khoáng sản, tổ chức lực lượng trinh sát, mai phục, tuần tra, bắt giữ, xử lý nghiêm, kịp thời các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép, trong đó ưu tiên tập trung vào khoáng sản cát, sỏi lòng sông thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An và khoáng sản vàng tại mỏ vàng Bồng Miêu. Mặt khác, xử lý trách nhiệm của các địa phương để tình trạng khai thác trái phép xảy ra trên địa bàn.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát tốt nên đến nay trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện các dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, đã rãi rác xảy ra một số bệnh do thời tiết như: bệnh tay, chân, miệng; sốt xuất huyết; tiêu chảy; thủy đậu, quai bị. Tất cả đều được chữa trị kịp thời, không có trường hợp tử vong.

5. Về quốc phòng - an ninh và nội chính

Các đơn vị, địa phương đang tập trung chuẩn bị nội dung, số liệu phục vụ  đoàn giám sát thuộc Ủy Ban kiểm tra Trung ương.

Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại các đơn vị, địa phương; thanh tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và chủ đầu tư đối với các dự án được nhà Nước giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất đai.

Trong tháng 5, tại trụ sở tiếp dân tỉnh và thanh tra tỉnh đã tiếp 63 vụ việc với 66 lượt người; trong đó có 01 đoàn đông người đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư sớm bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đặt mua đất nền. Tiếp nhận 304 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, giảm 14 đơn so với cùng kỳ. UBND tỉnh đã xử lý và giao cho các ngành chức năng thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo qui định. Qua giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; các cấp, các ngành đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Từ ngày 16/4/2019-15/5/2019 trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 02 người; so với tháng trước giảm 11 vụ, giảm 06 người chết và 14 người bị thương. Tính từ đầu năm đến 15/ 5/2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 67 người, bị thương 45 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 06 vụ, giảm 07 người chết và giảm 11 người bị thương. Xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 01 người bị thương.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, công tác bảo vệ các ngày lễ được đảm bảo. Các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định

* Qua 5 tháng đầu năm tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra sôi nổi, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công nghiệp duy trì phát triển ổn định. Vụ Đông Xuân được mùa. Thu ngân sách đạt khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng so cùng kỳ. Số lượt khách tham qua, lưu trú tăng. Tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí

Tuy nhiên, trong đầu tư tỷ lệ giải ngân thấp, khả năng nhiều dự án không đủ điều kiện giải ngân vốn, phải điều chuyển cho các dự án khác. Tình hình tiêu thụ công nghiệp không bằng cùng kỳ năm trước. Dư nợ tín dụng giảm sau một thời gian tăng liên tục. Vì vậy, để phấn đấu thực hiện cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019; thời gian tới cần nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tập trung công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ thi công các công trình, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai các giải pháp chống hạn trong nông nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh./.

[1] Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng 2018 tăng 2,9%; 5 tháng năm 2017 tăng 3,2%

[2] 5 tháng 2018, chỉ số tiêu thụ công nghiệp tăng gấp 2,6 lần so cùng kỳ

[3] Cùng kỳ năm 2018, giải ngân 1.196 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 35%

[4] Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam (thuộc xã Bình Dương, huyện Thăng Bình), Khu công nghiệp Nông - Lâm chất lượng cao

Tác giả: Huỳnh Thị Yến Phi

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập