default Red Green

Chi tiết tin

Tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2013 - 2018

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 15:45 | 07/06 Lượt xem: 1351

Chiều ngày 6.6, Sở Kế hoạch và Đầu tư có cuộc làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2013 - 2018.


Đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh - Phó Giám đốc Sở báo cáo với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh

Thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí Lâm Quang Thành - Trưởng phòng Kinh tế ngành báo cáo với Đoàn giám sát, trong giai đoạn 2013-2018 đã tham mưu ban hành hướng dẫn và tổ chức thực hiện văn bản quản lý nhà nước về HTX trên địa bàn tỉnh và công tác phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan trong công tác quản lý nhà nước gồm: phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tổ chức các khóa tập huấn về cơ chế, chính sách phát triển HTX và hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 cho các Sở - Ban - ngành và UBND cấp huyện, các HTX trên địa bàn tỉnh; phối hợp Liên minh HTX tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 20/12/2013 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 30/7/2008 của HĐND tỉnh về “đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ nay đến năm 2015”; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 Ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh; Chỉ thị số 06-CT/UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi hợp tác xã và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Lâm Quang Thành cho biết thêm, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ phát triển THT, HTX nông nghiệp, trong giai đoạn 2013 - 2018 gồm: Tổng nguồn vốn ngân sách đã hỗ trợ phát triển HTX đến nay 19,825 tỷ đồng (thực hiện hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX theo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 2,265 tỷ đồng; thực hiện đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho HTX theo Chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp là 1,2 tỷ đồng; bố trí thực hiện Quyết định 46/2014/QĐ-UBND là 15,360 tỷ đồng và bố trí 300 triệu đồng hỗ trợ đầu tư nông nghiệp nông thôn theo Quyết định 12/2016/QĐ-UBND); hiện nay, đang tổng hợp tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ HTX thực hiện đầu tư hạ tầng theo Quyết định 2261/QĐ-UBND từ nguồn vốn của Chương trình MTQG Nông thôn mới; hỗ trợ các THT, HTX nông nghiệp tham gia tạo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chương trình OCOP...

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh - Phó Giám đốc Sở nhìn nhận rằng, thực tế cho thấy, việc phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh trong những năm qua vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Theo đó, nhận thức về kinh tế hợp tác, HTX nói chung và mô hình HTX nông nghiệp nói riêng của cán bộ, đảng viên, nhân dân ở các cấp, các ngành, các địa phương vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, công tác tuyên truyền, vận động chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả thấp.

Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách hỗ trợ các HTX nông nghiệp còn chậm theo kịp với tình hình mới, thiếu nguồn lực thực hiện nên việc thụ hưởng của các HTX không nhiều. Công tác quản lý nhà nước về HTX ở các cấp còn bất cập, các cơ quan nhà nước chưa củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, thiếu sâu sát và quan tâm trong hỗ trợ hoạt động của HTX. Số HTX tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển còn hạn chế. Các chính sách hỗ trợ phát triển HTX chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn, việc triển khai thực hiện chính sách còn nhiều khó khăn bất cập, các chính sách hỗ trợ hiện nay dễ gây sự chồng lấn và khó kiểm soát do có sự tương đồng về nội dung hỗ trợ hạ tầng nhưng lại được triển khai ở nhiều chính sách và thực hiện ở nhiều đầu mối khác nhau.

“Ban hành Nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh áp dụng từ năm 2021 thay cho Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh hết hiệu lực vào năm 2020 theo hướng tích hợp tất cả các cơ chế chính sách hỗ trợ cho HTX trên mọi lĩnh vực” - đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh đề xuất.

          Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức - Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh - Trưởng Đoàn giám sát HĐND tỉnh thống nhất với nội dung báo cáo, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện các cơ chế, chính sách về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2013 - 2018; đồng thời tổng hợp các nội dung vào báo cáo chung của Đoàn giám sát để báo cáo HĐND tỉnh.

Tác giả: Diệp Đình Long

Nguồn tin: Phòng Kinh tế Ngành

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập