default Red Green

Chi tiết tin

Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 14:58 | 10/12 Lượt xem: 269

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 03/12/2018 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả cụ thể sau:

1. Về kinh tế

1.1. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7 giảm 7,6% so với tháng trước và giảm 3,5% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,4% so cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu ở ba nhóm ngành lớn là công nghiệp chế biến chế tạo, tăng hơn 4,2%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 37,5%; công nghiệp khai khoáng tăng gần 70%. Riêng ngành sản xuất và phân phối điện giảm 21,9%; nguyên nhân là do lưu lượng trung bình nước về hồ vẫn thấp nên các nhà máy chủ yếu vận hành theo lệnh điều động của Trung tâm điều độ Quốc gia.

Một số sản phẩm có chỉ số sản xuất tháng 7 tăng cao so với cùng kỳ: Than đá (than cứng) loại khác tăng 77,4%, đạt 14 nghìn tấn; Phi lê cá và các loại thịt cá khác tươi, ướp lạnh tăng 86,7%, đạt 28 tấn; Thức ăn cho gia súc tăng 19,5%, đạt 2,6 nghìn tấn; Bia đóng chai tăng 48,8%, đạt 11,3 triệu lít; Vỏ bào, dăm gỗ tăng 41%, đạt hơn 100nghìn tấn;... Các sản phẩm giảm so cùng kỳ như: cát trắng, giày dép, gạch xây bằng đất sét nung, xe du lịch, điện sản xuất...

Chỉ số sử dụng lao động cộng dồn đến cuối tháng 7/2019 ước tính tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 2,4%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 9% và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng không đáng kể (0,1%). Cũng tại thời điểm trên, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giữ ổn định, ngành chế biến, chế tạo tăng 3,5%; lao động trong ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,1%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 4,9%.

1.2. Thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2019 ước tính đạt 4.590 tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 3.267 tỷ đồng, tăng 3,3% và tăng 14,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 975 tỷ đồng, tăng 3,8% và tăng 10,6%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 59 tỷ đồng, tăng 3,9% và tăng 2,4%; doanh thu dịch vụ khác đạt 289 tỷ đồng, tăng 2,7% và tăng 8,1%. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 30.931 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước và tăng ở hầu hết các ngành kinh tế.

Tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh tháng 7 hơn 325 nghìn lượt, tăng 10,2% so với tháng cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt 135 nghìn lượt, tăng 16,8%. Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ ước đạt hơn 307 nghìn lượt, tăng 4,5% so tháng trước và tăng 10,6% so cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2.169 nghìn lượt khách, tăng 5,6%, trong đó khách quốc tế đạt gần 981 nghìn lượt, tăng 12,8%; khách du lịch trong nước đạt hơn 1.188 nghìn lượt, riêng khách ngủ qua đêm đạt 484 nghìn lượt, tăng 9,2% so cùng kỳ. Doanh thu hoạt động khách sạn - nhà hàng đạt gần 6.562 tỷ đồng, tăng 10,6%; trong đó hoạt động khách sạn đạt 1.741 tỷ đồng, tăng 12,2%; doanh thu từ dịch vụ ăn uống đạt 4.821 tỷ đồng, tăng gần 10%; du lịch lữ hành đạt gần 353 tỷ đồng, tăng 2,4%.

Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2.460 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: doanh thu vận tải hành khách ước đạt 470 tỷ đồng (+14,7%); vận tải hàng hóa đạt 1.610 tỷ đồng (+13,1%); dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 381 tỷ đồng (+10,67%).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 07/2019 tăng trở lại, so với tháng 06/2019 CPI tăng 0,13% (trong đó khu vực thành thị tăng 0,32%, khu vực nông thôn tăng 0,06%); so với cùng kỳ năm trước CPI tăng 2,07% và tăng 1,99% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 7 tháng đầu năm 2019 so với bình quân cùng kỳ tăng 2,45%.

1.3. Về sản xuất nông nghiệp

Sản xuất trồng trọt trong tháng tập trung vào gieo trồng và chăm sóc vụ Hè Thu. Tính đến ngày 15/7, cả tỉnh đã gieo cấy được hơn 43 nghìn ha lúa, bằng 98,7% cùng kỳ năm trước. Hiện các trà lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái, thời tiết thuận lợi nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên sâu bệnh xuất hiện làm nhiễm bệnh một số diện tích, hiện các địa phương đang tích cực phun thuốc phòng trừ nhằm ngăn chặn lây lan trên diện rộng. Diện tích gieo trồng một số cây rau màu tăng so với cùng kỳ năm trước.

Chăn nuôi gia cầm phát triển khá do tình hình dịch bệnh, giá bán sản phẩm được ổn định và có chiều hướng tăng. Chăn nuôi theo phương thức tập trung ở quy mô lớn tăng, chăn nuôi quy mô nhỏ ổn định. Tổng đàn gia cầm hiện nay ước đạt gần 7 triệu con, tăng 8,6% (+550 nghìn con) so với cùng kỳ năm trước, trong đó đàn gà có trên 5,4 triệu con, tăng 8,8% (+405 nghìn con).

Chăn nuôi trâu, bò giảm so với cùng kỳ. Hiện nay, đàn trâu xấp xỉ 64 nghìn con, giảm 2,7% (-1.800 con) so với cùng kỳ năm 2018; đàn bò giảm 3,4% (-6.000 con). Chăn nuôi lợn tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng 14/18 huyện, thị xã, thành phố với tổng số lợn tiêu hủy trên 4,2% tổng đàn. Đàn lợn toàn tỉnh giảm 20% so cùng kỳ, một số huyện giảm sâu như Hội An (-38,3%), Điện Bàn (-37,3%), Quế Sơn (-36,2%), Tiên Phước (-31,1%),...; Thị trường tiêu thụ lợn có phần giảm đi rõ rệt, giá lợn hơi sụt giảm đáng kể, sản lượng thịt tiêu thụ bằng 62,5% (-1.099 tấn) so cùng kỳ. Hiện nay một số địa phương đang có hướng chuyển dịch từ chăn nuôi lợn sang chăn nuôi gia cầm và vật nuôi khác, một số nơi tạm thời bỏ chuồng và khả năng tái đàn rất thấp. Tính đến ngày 21/7/2019, trên địa bàn tỉnh còn ở 7.137 hộ, 270 thôn, 85 xã (trong đó có 02 xã tái phát lần 2) trên 14 huyện, thị xã, thành phố có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tổng số lợn tiêu hủy là 27.539 con, trọng lượng tiêu hủy là 1.389.647 kg. Hiện nay đã có 1 huyện Nông Sơn đã qua 30 ngày không phát sinh mới bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện.

  Sản lượng khai thác thủy sản tháng 7 ước đạt 8.700 tấn, cộng dồn 7 tháng đầu năm đạt 61.400 tấn, bằng 67,8% kế hoạch năm, tăng 4% (+2.420 tấn) so với cùng kỳ năm 2018. Năng suất tôm nuôi vụ I năm 2019 đạt 60,3 tạ/ha, tăng 3,3 tạ/ha; sản lượng hơn 8.740 tấn, tăng 171 tấn so với cùng vụ năm trước. Tôm nuôi vụ II đã thả nuôi trên 1.061 ha, giảm 7 ha so với cùng kỳ năm trước, hiện tôm nuôi phát triển tốt,chưa thấy dấu hiệu dịch bệnh.

2. Tài chính, tiền tệ, thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng

Nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định, đến cuối tháng 7 tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng hơn 54.378 tỷ đồng, tăng 0,95% so với tháng trước và tăng 10,3% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay hơn 70.319 tỷ đồng, tăng 1,6% so với đầu tháng và tăng 18,22% so với đầu năm. Trong đó, tín dụng ngắn hạn tăng 2,53% so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 49,39%; tín dụng trung dài hạn tăng 0,74% và chiếm 50,61%.

Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện đến cuối tháng 7/2019 đạt 14.163 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, bằng 61,2% dự toán năm. Trong đó: Thu nội địa 10.652 tỷ đồng (+1,2 %; đạt 57,4% dự toán), thu chủ yếu ở khu vực ngoài quốc doanh đạt 6.730 tỷ đồng, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.063 tỷ đồng, khu vực kinh tế quốc doanh đạt 371 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất và thuê đất nộp một lần đạt 795 tỷ đồng,... Thu xuất nhập khẩu đạt 3.512 tỷ đồng, đạt 76,3% so với dự toán, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước.

        Tổng chi ngân sách địa phương tính đến cuối tháng 7/2019 ước đạt 9.495 tỷ đồng, đạt trên 41% dự toán năm, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 3.677 tỷ đồng, bằng 48,4% so với dự toán năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên 5.816 tỷ đồng, bằng 48,8% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ, chủ yếu chi cho các nhiệm vụ như: chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, dạy nghề (2.077 tỷ đồng); chi quản lý hành chính, đảng đoàn thể (1.169 tỷ đồng); chi sự nghiệp kinh tế (591 tỷ đồng); chi sự nghiệp đảm bảo xã hội (544 tỷ đồng); chi sự nghiệp y tế  (531 tỷ đồng); chi sự nghiệp an ninh, quốc phòng (201 tỷ đồng);...

         Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 7/2019 ước đạt 586 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước, tăng 42,1% so cùng kỳ. Trong đó vốn đầu tư thuộc cấp tỉnh quản lý ước đạt 324,2 tỷ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước và tăng gần 70% so cùng kỳ; nguồn vốn đầu tư thuộc cấp huyện quản lý ước thực hiện 241,8 tỷ đồng, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 6,4% so cùng kỳ; nguồn vốn đầu tư thuộc cấp xã quản lý ước thực hiện 20,1 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước.

        Tính chung 7 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 3.582,2 tỷ đồng, bằng 48,2% kế hoạch năm, và tăng 23% so cùng kỳ. Trong đó vốn đầu tư thuộc cấp tỉnh quản lý ước thực hiện 1.899 tỷ đồng tăng 46,8% so cùng kỳ; nguồn vốn cấp huyện quản lý ước thực hiện 1.545,6 tỷ đồng, tăng 3,9% so cùng kỳ; nguồn vốn cấp xã quản lý ước thực hiện 137,6 tỷ đồng, tăng 4,7% so cùng kỳ.

Khối lượng vốn đầu tư thực hiện chủ yếu là các công trình chuyển tiếp như: phát triển thành phố loại II - Tiểu dự án thành phố Tam Kỳ; phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An; đường trục chính tái định cư khu công nghiệp Tam Quang; nâng cấp đường nội thị thị xã Điện Bàn; đường biên giới nối từ xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đến xã GaRi và xã AXan, huyện Tây Giang (giai đoạn 2); dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ĐT, ĐH, các tuyến nối từ đường ven biển (129) đến đường Quốc lộ 1A và đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đường trục chính nối cảng Tam Hiệp đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;phát triển hạ tầng sản xuất giống sâm Ngọc Linh (tuyến đường Tăk Pong - Tăk Ngo)...

Các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán các công trình hoàn thành nhằm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2019.

3. Về một số lĩnh vực xã hội

Kì thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 16.423; trong đó chỉ thi tốt nghiệp: 3.120, thí sinh vừa thi tốt nghiệp và vừa tuyển sinh đại học: 12.923, chỉ thi tuyển sinh: 380.

Vào đầu tháng 7 năm 2019, Bảo tàng Quảng Nam đã tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Những dấu ấn về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Quảng Nam trong Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản Tư liệu thế giới”. Trưng bày gồm 2 phần: Lịch sử Quảng Nam dưới thời Trần đến nhà Hậu Lê đến chúa Nguyễn và vua Nguyễn; danh nhân tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam thế kỷ XIX. Đây là hoạt động nhằm giúp công chúng có cảm nhận ban đầu về những hình ảnh tư liệu mộc bản; hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam của các bậc tiền nhân qua các thời kỳ phát triển của lịch sử; góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Nam, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, bảo quản những tư liệu lịch sử quý giá về Quảng Nam. Trưng bày kéo dài đến hết tháng 12.

Từ ngày 2/7 đến ngày 4/7 trên địa bàn tỉnh diễn ra Giải chạy vũ trang - việt dã và bóng bàn trong lực lượng (Công an tỉnh) năm 2019. Tham gia tranh tài ở 2 nội dung thi đấu này có hơn 400 vận động viên là lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ của công an 46 đơn vị, địa phương trực thuộc Công an tỉnh. Kết quả thi đấu: Giải nhất toàn đoàn môn bóng bàn thuộc về Công an huyện Núi Thành, giải nhất toàn đoàn môn chạy vũ trang - việt dã thuộc về Công an TP.Tam Kỳ.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát tốt nên hạn chế được các dịch bệnh nguy hiểm; tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm do thời tiết vẫn xảy ra.

5. Về quốc phòng - an ninh và nội chính

Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng  thường xuyên phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, điều tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên; trong tháng 7, đã tổ chức tiếp 58 vụ việc với 60 lượt người, trong đó có 02 vụ đông người. Tiếp nhận 110 đơn khiếu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. UBND tỉnh đã xử lý và giao cho các ngành chức năng thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo qui định.

Từ ngày 16/06 - 15/07, trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông (Đường bộ: 28 vụ, Đường sắt: 2 vụ), làm chết 24 người (Đường bộ: 22 người, Đường sắt: 2 người), bị thương 15 người (Đường bộ: 15 người). So với tháng trước số vụ tai nạn giao thông đường bộ tăng 12 vụ, số người chết tăng 10 người, số người bị thương tăng 7 người. Số vụ tai nạn giao thông đường sắt tăng 1 vụ, số người chết tăng 1 người. Tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra. Như vậy, tính đến 15/07/2019 (từ ngày 16/12/2018 - 15/07/2019) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông (Đường bộ: 129 vụ, Đường sắt: 4 vụ), làm chết 104 người (Đường bộ: 101 người, Đường sắt: 3 người), bị thương 69 người (Đường bộ: 68 người, Đường sắt: 1 người) và không xảy ra tai nạn đường thủy. So với cùng kỳ năm trước số vụ tai nạn đường bộ tăng 6 vụ, tăng 4 người chết và giảm 13 người bị thương; số vụ, số người chết và số người bị thương trong tai nạn giao thông đường sắt so với cùng kỳ năm ngoái không thay đổi.

Như vậy, qua 7 tháng đầu năm tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nhất định. Chỉ số sản xuất công nghiệp, năng lực sản xuất và khả năng tiêu thụ một số ngành chủ lực có dấu hiệu phục hồi và tăng so cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định. Thương mại, du lịch tăng cao so cùng kỳ. Thu ngân sách vượt tiến độ và cao hơn so với cùng kỳ cả về số thu và tiến độ thu. Khả năng huy động vốn, tín dụng tăng trưởng tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.

Vì vậy, để đạt cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2019, thời gian tới các ngành, địa phương cần bám sát kế hoạch, tập trung thực hiện tốt các giải pháp bổ sung đã đề ra tại Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX; tập trung tháp gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy tiến độ thi công các công trình, thu hồi các nguồn tạm ứng, giải ngân 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản./.

Tác giả: Huỳnh Thị Yến Phi

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập