default Red Green

Chi tiết tin

Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 15:03 | 10/12 Lượt xem: 289

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 03/12/2018 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả cụ thể sau

1. Về kinh tế

1.1 Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng hơn 2% so cùng kỳ; trong đó, khu vực 02 ngành khai khoáng và cung cấp nước, xử lý rác thải có mức tăng trưởng cao nhưng do chiếm tỷ trọng nhỏ nên tác động đến tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp không đáng kể[1]; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 2,7%. Riêng ngành điện chỉ số sản xuất tiếp tục giảm 20,4% so cùng kỳ do ít mưa, lưu lượng trung bình nước về hồ thấp nên các nhà máy chủ yếu vận hành theo lệnh điều động của Trung tâm điều độ Quốc gia.

Mặc dù chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng không cao so với cùng kỳ, nhưng tăng ở hần hết các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: Dệt tăng 27%; sản xuất hóa chất tăng gần 20%; khai thác than tăng 18,8%; sản xuất đồ uống tăng 18,6%; sản xuất trang phục tăng 16%; chế biến gỗ và sản phẩm từ tre, nứa tăng 13,4%.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp cộng dồn đến cuối tháng 8/2019 ước tính tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng chủ yếu ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 8,5%. Một số ngành  sản xuất kinh doanh có chỉ số sử dụng lao động tăng khá, như: ngành dệt tăng 14,5%; sản xuất trang phục tăng 12%; chế biến gỗ tăng 10,5%; sản xuất ô tô tăng 16,4%.

1.2. Thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 hơn 4,6 nghìn tỷ đồng; nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 8 tháng lên gần 36 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành bán lẻ hàng hóa chiếm gần 72% tổng mức và tăng 14,8% so với cùng kỳ; khách sạn, nhà hàng tăng 8,8%; du lịch lữ hành tăng 1,5%; dịch vụ khác tăng hơn 6%.

Nhờ thời tiết thuận lợi và nhiều hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi đã thu hút được lượng lớn khách du lịch. Tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh 8 tháng hơn 2.521 nghìn lượt, tăng 5,6% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt gần 1.152 nghìn lượt, tăng 12,3%. Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ đạt gần 2.247 nghìn lượt, tăng 13,5%, trong đó khách quốc tế đạt 1.320 nghìn lượt, tăng 3,5%; khách du lịch trong nước gần 927 nghìn lượt, tăng 31,6%.

Doanh thu dịch vụ tháng 8 hơn 267 tỷ đồng, tăng 4,4% so với tháng trước; trong đó, tăng chủ yếu ở một số dịch vụ như: dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 16,3%; dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 6,7%; dịch vụ sửa chữa vật dụng học tập, phương tiện đi học và đồ dùng cá nhân, gia đình khác chuẩn bị cho năm học mới tăng 18%. Tính chung 8 tháng, doanh thu dịch vụ hơn 2.168 tỷ đồng, tăng hơn 6% so cùng kỳ.

Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 8 tháng đầu năm 2019 hơn 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu vận tải hành khách tăng 15%; doanh thu vận tải hàng hóa tăng 13,5%; doanh thu hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ tăng 11,4%.

Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 8 tăng 0,36% so với tháng trước; bình quân 8 tháng đầu năm, chỉ số giá tăng hơn 2,4% so với cùng kỳ.

1.3. Sản xuất nông nghiệp

Vụ Hè Thu năm nay cả tỉnh đã gieo trồng được 68,8 nghìn ha cây hàng nằm, giảm 2,7% (1.910 ha) so với cùng vụ năm trước; trong đó, diện tích gieo cấy lúa hơn 42,7 nghìn ha, giảm 929 ha. Nhìn chung, cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường nhưng do thời tiết vụ Hè Thu năm nay nắng nóng kéo dài, thiếu nước nên năng suất một số cây trồng dự kiến tương đương hoặc thấp hơn so cùng kỳ. Sâu bệnh gây hại xuất hiện rãi rác làm nhiễm bệnh một số diện tích cây trồng tuy nhiên không đáng kể và đã được khống chế kịp thời.

Chăn nuôi gia cầm phát triển khá do tình hình dịch bệnh, giá bán sản phẩm được ổn định, đặc biệt người dân đang chuyển sang sử dụng sản phẩm gia cầm thay thế thịt lợn nên nhu cầu thịt và trứng gia cầm tăng mạnh, người chăn nuôi yên tâm đầu tư mở rộng quy mô đầu tư.

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp, dịch bệnh đã lây lan trên diện rộng 16/18 huyện, thị xã, thành phố[2] với tổng số lợn tiêu hủy trên 19,5% tổng đàn. Tính đến ngày 18/8/2019, toàn tỉnh còn 20.760 hộ, 477 thôn, 144 xã, phường ở 15 huyện, thị xã, thành phố có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 30 ngày; tổng số lợn tiêu hủy là 87.708 con, trọng lượng tiêu hủy trên 4.820 tấn.

 Tính chung 8 tháng diện tích trồng rừng mới tập trung ước đạt 4.540 ha, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Sản lượng gỗ khai thác ước khoảng 951 nghìn m3, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 15/8/2019, cả tỉnh xảy ra 21 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại trên 106 ha rừng trồng, rừng bị chặt phá trên 6,5 ha

Sản lượng khai thác thủy sản tháng 8 hơn 9.200 tấn, nâng giá trị khai thác thủy sản 8 tháng lên 69.880 tấn, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2019 khoảng 8.600 ha, tăng 53 ha so với cùng vụ năm 2018.

2. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách

Nhờ lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng ở các kỳ hạn dài nên nguồn vốn huy động tăng trưởng khá; ước đến 31/8/2019 tổng vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hơn 54.714 tỷ đồng, tăng gần 11% so với đầu năm.

Đến cuối tháng 8, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế hơn 72.352 tỷ đồng, tăng 21,6% so với đầu năm; trong đó, tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng gần 50%, tăng 2,3% so với tháng trước; tín dụng trung dài hạn tăng 1,3%.

Nợ xấu hơn 412 tỷ đồng, giảm 0,04% so với đầu tháng, chiếm 0,57% trên tổng dư nợ. tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn được kiểm soát ở mức dưới 1% tổng dư nợ. Trong đó, nợ xấu cho vay đóng mới tàu theo Nghị định 67 hơn 200 tỷ đồng, chiếm 48,5% trong nợ xấu toàn địa bàn.

Đến ngày 31/8/2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước khoảng 16.755 tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán, tăng 4,8% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 12.570 tỷ đồng, bằng 67,8% dự toán, tăng 2,8% so cùng kỳ. Thu xuất nhập khẩu hơn 4.185 tỷ đồng, bằng 91% dự toán.

Tổng chi ngân sách địa phương 10.172 tỷ đồng, bằng 44% dự toán, xấp xỉ cùng kỳ năm trước; trong đó, chi thường xuyên 6.048 tỷ đồng, bằng 50,8% dự toán, chi đầu tư phát triển 4.122 tỷ đồng.

3. Về đầu tư và xây dựng

Tính chung 8 tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện gần 4.139 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ. Trong đó, khối lượng thực hiện chủ yếu là các công trình chuyển tiếp: Dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ĐT, ĐH; các tuyến nối từ đường ven biển đến đường Quốc lộ 1A và đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Đường trục chính nối cảng Tam Hiệp đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; phát triển hạ tầng sản xuất giống sâm Ngọc Linh; đường trục chính tái định cư khu công nghiệp Tam Thăng.

Phân bổ hơn 501 tỷ đồng nguồn vượt thu, tiết kiệm chi năm 2018 chuyển sang năm 2019 để thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Tập trung đôn đốc các Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đối với những dự án khởi công mới năm 2019 để được giao vốn. Đến ngày 31/10/2019, nếu những dự án nào chưa phê duyệt quyết định đầu tư, sẽ xem xét điều chuyển vốn cho dự án khác.

Hoàn chỉnh Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2020 để làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp so với kế hoạch được giao. Tính đến ngày 29/8/2019, tỷ lệ giải ngân đạt 32%; trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương 29%; nguồn vốn Chương trình mục tiêu đạt 64%; nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt 29%. Các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán các công trình hoàn thành nhằm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2264/UBND-KTTH ngày 25/4/2019, Công văn số 4457/UBND-KTTH ngày 31/7/2019 và các văn bản liên quan.

Qua rà soát, đến hết quý II năm 2019, nợ khối lượng hoàn thành toàn tỉnh gần 1.218 tỷ đồng; giảm 11,5 tỷ đồng so với quý I/2019; trong đó khối ngành tăng 20,2 tỷ đồng, khối huyện giảm 31,8 tỷ đồng. Riêng nợ khối tỉnh 625 tỷ đồng chủ yếu là các công trình do Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Từ đầu năm đến nay đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 15 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 59,3 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực là 186 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 5,9 tỷ USD; cấp phép 53 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 12.100 tỷ đồng. Có 1.037 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; nâng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 7.326 doanh nghiệp; giải thể 345 doanh nghiệp, 251 doanh nghiệp gởi thông báo tạm ngừng hoạt động.

 4. Về một số lĩnh vực xã hội

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang tập trung chỉ đạo, kiểm tra, triển khai kế hoạch khai giảng năm học mới 2019-2020 được đồng loạt tổ chức vào ngày 05/9/2019. Năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 817 trường, giảm 01 trường so với năm học trước[3]; hơn 27.182 cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng mới 434 phòng học, 150 nhà vệ sinh và sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhiều công trình khác để phục vụ năm học mới. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019, toàn tỉnh 14.228/16.000 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 89%; trong đó nhiều em đạt điểm cao[4]. Hiện nay, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh công bố điểm chuẩn, điểm trúng tuyển, xét tuyển, số lượng tuyển sinh theo kế hoạch.

Các hoạt động văn hóa trong tháng 8 chủ yếu tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 74 năm cách mạng tháng tám thành công và Quốc Khánh 2/9; 74 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 14 năm Ngày Hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc, 107 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công.

Trong tháng, diễn ra nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa như: Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ III năm 2019 tại huyện Nam Trà My; giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 17; Festival Văn hóa Tơ lụa, Thổ cẩm Việt Nam - Thế giới 2019; Lễ phóng sinh, đêm hội Hoa đăng - Báo hiếu trong lễ hội Vu Lan tại thành phố Hội An; các hoạt động du lịch liên tục diễn ra, qua đó đã thu hút một lượng lớn du khách đến thăm quan và vui chơi.

Chuẩn bị tốt các điều kiện và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa Thế giới; 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới; Kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Quảng Nam - Thanh Hóa; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III năm 2019.

          Về thể thao, đã đăng cai tổ chức thành công giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp 2019. Xây dựng kế hoạch và phối hợp chuẩn bị tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2020; phối hợp tổ chức giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2019. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức giải Bóng đá 11 người Vô địch tỉnh Quảng Nam Cúp PhaDin lần thứ XI và giải Taekwondo tỉnh Quảng Nam năm 2019.

 Các chương trình, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công cách mạng được duy trì, tập trung đẩy mạnh. Tiếp tục xác nhận, thực hiện chế độ, điều chỉnh trợ cấp cho 881 trường hợp; thẩm định, di chuyển hồ sơ, trả lời đơn thư công dân liên quan đến chính sách người có công 202 trường hợp. Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sĩ năm 2019 theo Đề án đã được phê duyệt; vận động thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh năm 2019, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình chính sách, nâng mức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và nhận phụng dưỡng các Mẹ mới được phong tặng.

Trong tháng, tổ chức 01 phiên giao dịch việc làm cố định với 46 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Đưa 102 lao động đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài; nâng tổng số lao động đi làm việc theo hợp đồng tại các nước từ đầu năm đến nay là 891 lao động.

Từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa các bệnh xã hội được duy trì thường xuyên, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, nhờ vậy trên địa bàn tỉnh ít xảy ra các bệnh dịch nguy hiểm, tuy nhiên rãi rác xảy ra một số bệnh do thời tiết, đáng chú ý là dịch bệnh sốt xuất huyết[5].

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 68 trường hợp vi phạm luật về bảo vệ môi trường, giảm 44 vụ so với cùng kỳ năm 2018, xử phạt 64 trường hợp với tổng số tiền xử phạt trên 1,6 tỷ đồng.

5. Về quốc phòng - an ninh và nội chính

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, công tác bảo vệ các ngày lễ, Tết được đảm bảo. Các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tổ chức thành công diễn tập phòng thủ cấp tỉnh.

Về tình hình tai nạn giao thông, từ ngày 16/7/2019 đến 15/8/2019 trên địa bàn tỉnh xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 20 người, bị thương 12 người. So với tháng trước giảm 06 vụ, giảm 02 người chết và giảm 03 người bị thương. Như vậy, tính từ đầu năm đến ngày 15/8/2019 đã xảy ra 151 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 121 người, bị thương 80 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 18 vụ, giảm 07 người chết và giảm 68 người bị thương. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 05 vụ, làm chết 04 người, bị thương 01 người; so với cùng kỳ năm 2018, tăng 01 vụ và tăng 01 người bị thương.

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 16 vụ cháy[6], làm chết 01 người, không có người bị thương, ước tổng mức thiệt hại vật chất hơn 8,3 tỷ đồng.

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên tại các đơn vị, địa phương. Trong tháng 8, đã tiếp 56 vụ việc với 59 lượt người, trong đó có 01 đoàn đông người; giảm 06 vụ việc so cùng kỳ năm trước. Tiếp nhận 103 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, tăng 19 đơn so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên đã hạn chế đơn thư vượt cấp và không phát sinh điểm nóng. UBND tỉnh đã xử lý và giao cho các ngành chức năng thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định. Ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

Như vậy, qua 8 tháng đầu năm tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nhất định. Các hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra sôi nổi, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công nghiệp duy trì phát triển ổn định. Thu ngân sách đạt khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng so cùng kỳ. Số lượt khách tham qua, lưu trú tăng. Tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí. Khả năng huy động vốn, tín dụng tăng trưởng tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, trong đầu tư tỷ lệ giải ngân thấp; bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, để đạt cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2019, thời gian tới các ngành, địa phương cần bám sát kế hoạch, tập trung thực hiện tốt các giải pháp bổ sung đã đề ra tại Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX; tập trung tháp gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy tiến độ thi công các công trình, thu hồi các nguồn tạm ứng, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản./.

Tác giả: Huỳnh Thị Yến Phi

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập