default Red Green

Chi tiết tin

Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 14:21 | 17/06 Lượt xem: 228

Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, việc giãn cách toàn xã hội được nới lỏng nên hầu hết các ngành, lĩnh vực bắt đầu phục hồi và tăng trưởng đáng kể so với tháng trước, tuy nhiên vẫn còn thấp so với cùng kỳ. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Về kinh tế

1.1 Sản xuất công nghiệp

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh. Đáng chú ý là các doanh nghiệp có quy mô lớn do hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, có chuỗi giá trị liên kết trong nước và quốc tế nên sức ép ảnh hưởng lớn khi dịch bệnh vẫn đang bùng phát mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp dần trở lại nhịp độ sản xuất bình thường nhưng vẫn còn chậm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 30,6% so với tháng trước. Cộng dồn 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm gần 26% so với cùng kỳ và giảm ở hầu hết các nhóm ngành; trong đó ngành công nghiệp chế biến - chế tạo giảm 25,7%; ngành sản xuất, phân phối điện giảm 34,6%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải giảm 22,7%; công nghiệp khai khoáng giảm 5,5%. Chỉ số sản xuất giảm một phần là do các doanh nghiệp thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào, hàng hóa sản xuất ra khó tiêu thụ nên phải hoạt động cầm chừng; hiệu suất công việc không cao.

Nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm một phần hoặc giãn lao động làm việc, do đó chỉ số sử dụng lao động chung toàn ngành giảm. Chỉ số sử dụng lao động cộng dồn đến cuối tháng 5 giảm 3,6% so với cùng thời điểm năm trước; trong đó, chỉ số sử dụng lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 1,8%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1,3%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 11,6%.

1.2. Thương mại, dịch vụ

Sau thời gian cách ly xã hội; sinh viên, học sinh quay lại trường; các hoạt động dịch vụ, du lịch mở cửa kinh doanh nên sức mua của người dân và kết quả kinh doanh dịch vụ, du lịch có tăng so với tháng trước nhưng vẫn còn thấp so với cùng kỳ. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5 khoảng 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng 31,8% so tháng trước, tuy nhiên vẫn còn giảm 3,7% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 13,8 nghìn tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ; trong đó, ngành lương thực, thực phẩm, phương tiện đi lại giảm 4,3%; xăng dầu các loại giảm 3,9%; hàng may mặc giảm 24,7%; hàng hóa khác giảm 48%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm gần 17,9 nghìn tỷ đồng, giảm 15,6% so với cùng kỳ. Trong đó, giảm mạnh nhất là ngành du lịch lữ hành, giảm 58,5%; hoạt động lưu trú và ăn uống giảm 47,4%; ngành thương nghiệp chiếm tỷ trọng trên 77% tổng mức doanh thu, giảm 2,8%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác giảm hơn 28%.

Doanh thu dịch vụ tháng 5 khoảng 215 tỷ đồng, tăng 24,7% so với tháng trước; trong đó, dịch vụ giáo dục và đào tạo tăng cao nhất, gần 92%; dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 55%; dịch vụ phục vụ cá nhân và cộng đồng tăng 46,6%. Tính chung 5 tháng, doanh thu dịch vụ hơn 1.520 tỷ đồng, giảm hơn 28% so với cùng kỳ và giảm hầu hết trên các hoạt động dịch vụ (trên dưới 30%), riêng nhóm dịch vụ y tế tăng trên 9%.

Tổng lượt khách lưu trú tháng 5 gần 12 nghìn lượt, tăng 68,8% so với tháng trước nhưng giảm 96% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh ước tính gần 499 nghìn lượt, giảm 67,6% so với cùng kỳ, trong đó khách nội địa giảm 77,7%, khách quốc tế giảm 56,5%. Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ giảm 73,4% so với cùng kỳ, chủ yếu giảm từ khách quốc tế, giảm 82%. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú giảm 56% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống giảm 43,9%; doanh thu từ dịch vụ du lịch lữ hành giảm 58,5%.

Mặc dù việc giãn cách xã hội đã được nới lỏng, nhưng tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập và tâm lý của người dân, hoạt động du lịch quốc tế vẫn chưa được phép hoạt động, do đó lượng khách đến tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019; chủ yếu là khách nội địa ở các địa phương lân cận, khách quốc tế công vụ hoặc khách quốc tế còn lưu trú lại ở các địa phương khác đến. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng phương án, giải pháp phát triển du lịch và kích cầu khôi phục thị trường khách du lịch đến Quảng Nam sau dịch bệnh Covid -19.

1.3. Về sản xuất nông – lâm – thủy sản

Các địa phương trong tỉnh đã thu hoạch xong cây trồng vụ Đông Xuân và đang tích cực chuẩn bị đất, vật tư nông nghiệp để xuống giống vụ Hè Thu 2020 theo lịch thời vụ. Năng suất lúa ước tính bình quân khoảng 58,1 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha. Các loại cây trồng khác nhìn chung sinh trưởng, phát triển tốt, tình hình sâu bệnh được khống chế nên thiệt hại gây ra không đáng kể. Năng suất một số loại cây trồng khác cao hơn vụ Đông Xuân năm trước.

Chăn nuôi gia cầm tăng khá do giá cả tốt, dịch bệnh được kiểm soát và thị trường tiêu thụ ổn định nên tổng đàn gia cầm tăng 13,8% so với cùng kỳ (tương đương 965 nghìn con); tuy nhiên chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn là tự phát, phân tán, quy mô nhỏ; chăn nuôi quy mô lớn tập trung phát triển còn chậm.

Đàn lợn hiện có 252 nghìn con, giảm 41,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tái phát, nhất là ở những địa phương có tổng đàn lớn, mật độ chăn nuôi cao. Tính đến ngày 10/5/2020, trên địa bàn tỉnh còn trên 355 hộ, 15 xã ở 06 huyện[1] có dịch chưa qua 30 ngày; tổng số lợn tiêu hủy trên 153 nghìn con, trọng lượng tiêu hủy 9,15 nghìn tấn; trong đó, từ đầu năm 2020 đến nay, số lợn tiêu hủy là 1.702 con, trọng lượng tiêu hủy 141 tấn.

Chăn nuôi trang trai phát triển khá; tính đến tháng 4/2020, toàn tỉnh có 183 trang trại chăn nuôi, trong đó có 04 trang trại chăn nuôi bò, 82 trang trại chăn nuôi lợn và 97 trang trại chăn nuôi gia cầm, tăng 06 trang trại so với cùng kỳ năm 2019; có 20 dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm đang hoàn thiện thủ tục đầu tư và tổ chức chăn nuôi.

Mùa hè thường là thời điểm được mùa thủy sản nên sản lượng khai thác đạt khá, trong tháng 5 khai thác thủy sản hơn 12.825 tấn, nâng giá trị khai thác thủy sản 5 tháng đầu năm lên gần 37.695 tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích nuôi tôm hơn 1.290 ha, tăng 20 ha so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, nuôi tôm thẻ lót bạt ven biển 250 ha; nuôi tôm vùng triều trên 1.040 ha. Diện tích tôm bị bệnh tính từ đầu năm đến nay hơn 200 ha; các ngành chức năng đang hướng dẫn người dân biện pháp xử lý nhằm hạn chế sự phát tán mầm bệnh và ô nhiễm môi trường.

Tính chung 5 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung hơn 3.030 ha, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019; sản lượng gỗ khai thác hơn 510 nghìn m3, tăng 3,3% so cùng kỳ. Hiện nay thời tiết đang bắt đầu vào mùa khô hạn nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao; vì vậy, nhiều địa phương đã tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Tính đến ngày 14/5/2020, diện tích rừng bị thiệt hại là 15,76 ha, tăng 40,4% so với cùng kỳ, trong đó diện tích rừng bị cháy là 4,3 ha nằm ở các huyện Đông Giang, Tiên Phước và thành phốTam Kỳ. Hiện các ngành chức năng đang phối với cơ quan liên quan để xác định nguyên nhân và đánh giá mức độ thiệt hại.

Như vậy, kết quả sản xuất nông, lâm, thủy sản vụ Đông Xuân 2019-2020 cơ bản đã đạt kế hoạch đề ra, sản xuất trồng trọt được mùa, năng suất và sản lượng nhiều loại cây trồng đạt cao hơn cùng kỳ năm trước; tình hình chăn nuôi từng bước ổn định và dần hồi phục, sản lượng thịt hơi, trứng (trừ sản phẩm chăn nuôi lợn) đều đạt khá; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, các chỉ tiêu sản xuất lâm nghiệp đều tăng hơn cùng kỳ.

1.4. Xây dựng chương trình nông thôn mới

Chương trình nông thôn mới đạt được những kết quả nhất định. Tính đến ngày 31/3/2020, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của toàn tỉnh là 15,28 tiêu chí/xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối tháng 5/2020 là 101 xã, đạt 49,5% tổng số xã. Có 21 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí (chiếm 10,5%), 51 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí (chiếm 25,5%), 33 xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí (chiếm 16,5%). Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu bước đầu triển khai nhưng đã đạt được những kết quả nhất định, đến nay có 102 thôn được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí NTM, tạo ra diện mạo mới ở nhiều địa phương.

Phấn đấu năm 2020 có thêm 20 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên ít nhất 116 xã, đạt tỷ lệ 58%; có 26 xã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”, trong đó có 09 xã đạt chuẩn “Xã NTM kiểu mẫu”; huyện Duy Xuyên đạt chuẩn huyện NTM và thành phố Hội An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm có ít nhất 205 sản phẩm đạt 3-4 sao; trong đó có từ 3-5 sản phẩm đạt 5 sao.

2. Tài chính, tiền tệ, thu chi ngân sách

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất hợp lý để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, khôi phục sản xuất kinh doanh. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn đối với một số ngành, lĩnh vực giảm đến 0,5%/năm; lãi suất huy động có kỳ hạn từ 06 tháng trở xuống giảm từ 0,3-0,5%/năm.

Công tác huy động vốn và giải ngân tín dụng của các ngân hàng tăng trưởng trở lại sau nhiều tháng ảm đạm. Dự kiến đến cuối tháng 5, nguồn vốn huy động hơn 56.465 tỷ đồng, tăng 1,72% so với tháng trước và tăng 1,63% so với đầu năm. Trong đó, nguồn tiền gửi tiết kiệm dân cư tăng 1,8% so với đầu tháng, tiền gửi tổ chức kinh tế tăng 1,3%.

Tổng dư nợ cho vay hơn 76.062 tỷ đồng, tăng 1,75% so với tháng trước và tăng 3,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ thuộc khách hàng doanh nghiệp bắt đầu tăng lại, chiếm 46,95% tổng dư nợ, tăng 3,65% so đầu tháng và tăng 3,76% so với đầu năm. Đối với những khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng do dịch Covid, các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã chủ động, linh hoạt, từng bước tháo gỡ khó khăn cho khách hàng và đã đạt được những kết quả nhất định. Theo số liệu thống kê, đến nay số dư nợ bị ảnh hưởng do dịch Covid 19 là 13.254 tỷ đồng; trong đó, có 7.513 tỷ đồng được các ngân hàng hỗ trợ theo các hình thức như cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi, không tính lãi phạt...Tổng nợ xấu trên địa bàn ước đến cuối tháng 5 là 762 tỷ đồng, chiếm 1% tổng dư nợ, tăng 1,38% so với tháng trước và tăng gần 53% so với đầu năm.

Thu ngân sách chưa đạt tiến độ và giảm so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm 7.241 tỷ đồng, giảm 35% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 5.702 tỷ đồng, bằng 28% dự toán năm và giảm 32% so cùng kỳ. Trong đó, một số nguồn thu phát sinh kinh tế có tỷ trọng lớn trong tổng thu nội giảm mạnh như: Thủy điện, ô tô, bia. Thu xuất nhập khẩu 1.539 tỷ đồng, bằng 29,3% dự toán, giảm 45% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 7.518 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

3. Về đầu tư và xây dựng

Khối lượng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 5 tháng đầu năm thực hiện hơn 2.314 tỷ đồng, giảm 4,6% so cùng kỳ. Trong đó vốn đầu tư thuộc cấp tỉnh quản lý thực hiện 1.249 tỷ đồng, giảm 0,8%; cấp huyện 969 tỷ đồng, giảm 9,2%; cấp xã 96 tỷ đồng, giảm 1,7%. Khối lượng thực hiện chủ yếu là các công trình chuyển tiếp như: phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An; quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần nâng cấp cải tạo và bảo trì đường địa phương; dự án phát triển thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đăk Lăk - Tiểu dự án Quảng Nam, phần kết dư; cải thiện môi trường đô thị Chu Lai - Núi Thành; hồ chứa nước Lộc Đại, huyện Quế Sơn... 

 Tiến hành rà soát, cắt giãn kế hoạch đầu tư và giảm nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2020 đối với một số dự án, công trình để bù hụt thu ngân sách tỉnh, tập trung nguồn lực phòng chống, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ đề ra, nhất là các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Qua rà soát, đến hết quý I năm 2020, nợ khối lượng hoàn thành toàn tỉnh 998,6 tỷ đồng; giảm 231,2 tỷ đồng so với cuối năm 2019; trong đó cấp tỉnh giảm 51,6 tỷ đồng, cấp huyện giảm 179,6 tỷ đồng. Nợ khối tỉnh 553,5 tỷ đồng mà chủ yếu là các công trình do Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Sở Giao thông - Vận tải, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư[2].

Đến ngày 31/5/2020, toàn tỉnh đã giải ngân gần 1.378 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020, đạt 24% kế hoạch (bao gồm các dự án do Trung ương quản lý), cao hơn so với cùng kỳ (05 tháng năm 2019 giải ngân 954 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch).

Từ đầu năm đến nay đã cấp mới 06 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 33 triệu USD; nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực là 196 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 5,9 tỷ USD. Cấp mới 28 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 2.372 tỷ đồng.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 Quảng Nam đứng vị trí thứ 06/63 tỉnh, thành phố cả nước, tăng 3,57 điểm và tăng 01 bậc so với năm 2018, xếp loại nhóm tốt và đứng thứ 2 trong vùng Duyên hải Miền Trung. Như vậy, trong 05 năm liên tiếp Quảng Nam nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cả nước. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) cũng tăng 9 bậc so với năm 2018, xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố cả nước, thuộc nhóm các tỉnh đạt chỉ số trung bình trên 80%. Qua đó, cho thấy nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh các năm qua để cải thiện chất lượng điều hành kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

4. Về một số lĩnh vực xã hội

Trong tháng, tập trung chủ yếu cho các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Quốc tế lao động (1/5); 130 năm ngày sinh nhật Bác (19/5) và chuẩn bị các chương trình nghệ thuật tổng hợp chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Xây dựng kế hoạch, giải pháp kích cầu thị trường du lịch trên địa bàn tỉnh sau dịch bằng các hoạt động cụ thể như: giảm giá, khuyến mãi cho du khách; miễn phí vé tại một số địa điểm tham quan; tăng cường tuyên truyền, quảng bá để thu hút khách du lịch đến tỉnh nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Trong tháng đã xác nhận, thực hiện chế độ trợ cấp, điều chỉnh trợ cấp đối với 298 trường hợp; thẩm định, di chuyển hồ sơ, giải quyết đơn thư, giám định ADN hài cốt liệt sĩ 77 trường hợp. Tập trung xây dựng Đề án “Đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025”; vận động thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; vận động nâng mức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và nhận phụng dưỡng các Mẹ mới được phong tặng. Tiếp tục thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh”.

Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tính đến ngày 15/5/2020, có 16.416 lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng việc và nghỉ việc không hưởng lương thuộc 161 doanh nghiệp do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong tháng 5/2020, giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 1.956 người với kinh phí hơn 26 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, vừa ưu tiên phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất, giữ vững ổn định xã hội. Triển khai đội thường trực giám sát, phát hiện sớm và tổ chức sử dụng biện pháp cách ly, phòng chống theo quy định tại các điểm chốt chặn, giao thương hàng hóa, các cửa khẩu, sân bay Chu Lai. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền về biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng, chủ động thực hiện tốt việc phòng bệnh, vệ sinh cá nhân.

5. Về quốc phòng - an ninh và nội chính

Các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên. Tại trụ sở tiếp dân tỉnh và thanh tra tỉnh tháng 5 đã tiếp 32 vụ việc với 44 lượt người, giảm 31 vụ việc và 22 lượt người so với cùng kỳ năm trước. Tiếp nhận 72 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. UBND tỉnh đã xử lý và giao cho các ngành chức năng thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Trong tháng 5, trên địa bàn tỉnh phát hiện 08 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, đã xử phạt vi phạm hành chính 07 vụ với tổng số tiền xử phạt là 111 triệu đồng. Như vậy tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 42 trường hợp vi phạm; lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 35 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là 545 triệu đồng. Xảy ra 11 vụ cháy[3], giá trị thiệt hại ước tính trên 2,8 tỷ đồng và trên 11,2 ha rừng. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xử lý 32 vụ cháy, làm 2 người chết, thiệt hại trên 14 tỷ đồng.

Từ ngày 16/4 - 15/5/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông[4], làm chết 16 người, bị thương 12 người. So với tháng trước số vụ tai nạn giao thông đường bộ giảm 04 vụ, giảm 11 người bị thương. Như vậy, từ đầu năm đến ngày 15/5/2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 77 vụ tai nạn giao thông[5]; làm chết 68 người, bị thương 58 người, so với cùng kỳ năm trước số vụ tai nạn giao thông giảm 09 vụ nhưng tăng 01 người chết và tăng 12 người bị thương.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, công tác bảo vệ các ngày lễ được đảm bảo. Các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định.

Như vậy, trong tháng 5 tình hình sản xuất các ngành có tăng so với  tháng 4 nhưng tính chung 5 tháng tăng trưởng hầu hết các ngành, lĩnh vực đều sụt giảm so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm dịch, nguồn cung ứng đầu vào phục vụ sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ. Công tác giải ngân vốn còn chậm so với yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Rà soát, cắt giảm chi thường xuyên và chi đầu tư để bù hụt thu ngân sách.

Vì vậy, để vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 đề ra vừa chủ động trong công tác phòng, chống dịch; các ngành, địa phương cần xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng lĩnh vực cụ thể, chủ động tiết kiệm kinh phí để tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng; đẩy mạnh tiến độ thi công, giải ngân và hoàn thành các công trình đưa vào sử dụng thúc đẩy tăng trưởng. Triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh; tổ chức tốt các giải pháp phòng, chống dịch cùng với phát triển kinh tế xã hội./.


[1] Duy Xuyên, Thăng Bình, Nam Trà My, Quế Sơn, Hiệp Đức, Đại Lộc.

[2] Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai 444,5 tỷ đồng; Sở Giao thông Vận tải 29,7 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 17,6 tỷ đồng

[3] 3 vụ ở thành phố Tam Kỳ (2 vụ cháy rừng, 1 vụ chập điện); 1 vụ cháy phương tiện giao thông ở thị xã Điện Bàn; 1 vụ cháy rừng ở huyện Phú Ninh; 2 vụ ở huyện Tiên Phước (1 vụ cháy rừng, 1 vụ cháy hộ kinh doanh tạp hóa); 3 vụ ở huyện Núi Thành (1 vụ cháy rừng, 2 vụ cháy cơ sở SXKD) và 1 vụ cháy rừng ở huyện Đông Giang

[4] Đường bộ 17 vụ, đường thủy 01 vụ

[5] Đường bộ 73 vụ, đường sắt 02 vụ, đường thủy 02 vụ

Tác giả: Huỳnh Thị Yến Phi

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập