default Red Green

Chi tiết tin

Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 14:33 | 12/10 Lượt xem: 569

Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, đã khống chế và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; tăng trưởng kinh tế của tỉnh bắt đầu có dấu hiệu tích cực, tuy nhiên từ cuối tháng 7 đến nay, dịch bệnh Covid-19 tái phát đã ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm như sau:

1. Về kinh tế

1.1 Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng tháng năm trước; tuy nhiên, do 6 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp giảm mạnh (giảm 24,7%) nên tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm gần 15% so cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến – chế tạo giảm 14,8%; ngành sản xuất, phân phối điện giảm 19,4%; ngành sản xuất cung cấp nước, xử lý rác thải giảm 9,7%; công nghiệp khai khoáng giảm 6,3%.  

Một số sản phẩm có chỉ số sản xuất giảm đáng kể so cùng kỳ như: Sản xuất da và các sản phẩm liên quan giảm 39,5%; hóa chất giảm 26%; sản xuất xe có động cơ giảm 24,5%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 14%; dệt giảm 10,6%; khai thác than giảm 10,5%.

Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tiếp tục giảm, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chỉ số sử dụng lao động từ đầu năm đến cuối tháng 8 giảm 5,4% so với cùng kỳ, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 11%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 2,3%, riêng khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 1,5%.        

1.2. Thương mại, dịch vụ

Nhờ dịch bệnh cơ bản được khống chế, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của Chính phủ đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân, nên những tháng gần đây kết quả kinh doanh dịch vụ, du lịch bắt đầu tăng trở lại. Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát lại từ cuối tháng 7, nhiều địa phương trong tỉnh phải cách ly, giãn cách xã hội, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh, thương mại và du lịch.

Hoạt động mua bán hàng hóa trong tháng giảm so với tháng trước và chỉ hoạt động cầm chừng. Tổng doanh thu bán bán lẻ hàng hóa tháng 8 gần 2,9  nghìn tỷ đồng, giảm 17,8% so với tháng trước và thấp hơn mức bình quân chung 8 tháng (bình quân 2,95 nghìn tỷ đồng/tháng). Tính chung 8 tháng, tổng doanh thu bán lẻ đạt 23,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Một số nhóm ngành tốc độ tăng khá góp phần tăng chung trong tổng mức bán lẻ: gỗ và vật liệu xây dựng tăng 40%, dịch vụ sửa chữa xe có động cơ tăng 35,8%, kim loại quý tăng 27,4%, đồ dùng, trang thiết bị gia đình tăng 8,7%, phương tiện đi lại tăng 5,6%. Riêng nhóm hàng lương, thực phẩm mặc dù chiếm tỷ trọng cao trong tổng mức bán lẻ nhưng vẫn giảm 1,8% so cùng kỳ; hàng may mặc cũng bị ảnh hưởng lớn của nhu cầu mua sắm nên ước giảm 33,7%.

Trong tháng 8, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt hơn 13 nghìn lượt, giảm 84% so với tháng trước và giảm 96% so cùng kỳ. Riêng đối với loại hình du lịch theo tour tạm dừng hoạt động nên không phát sinh khách. Tính chung 8 tháng, tổng lượt khách lưu trú hơn 742 nghìn lượt, giảm 70% so cùng kỳ; tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ giảm 77%.

Doanh thu dịch vụ tháng 8 hơn 208 tỷ đồng, giảm 18,3% so với tháng trước; trong đó, dịch vụ giáo dục và đào tạo giảm sâu nhất, giảm hơn 64%; dịch vụ nghệ thuật vui chơi và giải trí giảm 56%; dịch vụ phục vụ cá nhân khác giảm 37%. Tính chung 8 tháng, doanh thu dịch vụ gần 2.305 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ và giảm hầu hết các ngành hoạt động dịch vụ, trừ dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 3,7%.

Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 8 tháng gần 2.490 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải hành khách giảm 45,8%; doanh thu vận tải hàng hóa giảm 18,5%; doanh thu hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ giảm 18,6%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2020 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 2,84% so với tháng cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do giá điện, giá xăng và giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng. CPI bình quân 8 tháng tăng 4% so với cùng kỳ .

1.3. Sản xuất nông nghiệp

Vụ Hè Thu năm nay cả tỉnh đã gieo trồng được 41,8 nghìn ha lúa, bằng 97,8% so với cùng vụ năm trước; nhìn chung, cây lúa sinh trưởng, phát triển bình thường nhưng do thời tiết nắng nóng nên một số diện tích lúa bị thiếu nước[1]. Đến nay, một số diện tích đã thu hoạch, năng suất ước đạt 45-50 tạ/ha. Sâu bệnh gây hại xuất hiện rãi rác làm nhiễm bệnh một số diện tích cây trồng tuy nhiên không đáng kể và đã được khống chế kịp thời.

Bệnh Dịch tả lợn Châu phi sau thời gian được kiểm soát, đã xuất hiện lại từ ngày 10/7/2020 tại 09 xã thuộc 05 huyện, thành phố: Quế Sơn, Phước Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành; tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy 163 con, trọng lượng tiêu hủy trên 5,8 tấn. Các ngành chức năng đang tập trung chỉ đạo xử lý, ngăn chặn các ổ dịch tái phát và lây lan diện rộng, nhất là trong thời điểm đang tổ chức chăn nuôi tái đàn như hiện nay.

Đàn bò phát triển tốt và tăng hơn cùng kỳ, đàn trâu có xu hướng giảm do hiệu quả không cao. Đến nay, đàn trâu có trên 61,2 nghìn con, giảm 4,2% so với cùng kỳ; đàn bò 172,3 nghìn con, tăng 1,9%; đàn lợn 265 nghìn con, giảm 26,4%. Tình hình tái đàn trong chăn nuôi lợn còn chậm, việc tái đàn chủ yếu ở các cơ sở chăn nuôi lớn, nguồn giống cung cấp cho các hộ chăn nuôi trong dân rất khan hiếm và giá con giống vẫn ở mức cao. Chăn nuôi gia cầm phát triển khá do ít dịch bệnh và giá bán ổn định. Tổng đàn gia cầm hơn 7,96 triệu con, tăng 9,2% so với cùng kỳ; sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng gần 11 nghìn tấn, tăng 13,3%.

 Qua 8 tháng đầu năm, diện tích trồng rừng mới tập trung hơn 4.740 ha, tăng 4,4% so với cùng kỳ; sản lượng gỗ khai thác ước khoảng 994 nghìn m3, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Cả tỉnh xảy ra 12 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại trên 77,7 ha rừng trồng; 77 vụ chặt phá rừng với diện tích thiệt hại gần 38 ha.

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trong tháng 8 hơn 11.720 tấn, tăng 1,6% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, sản lượng thủy sản đạt 87.970 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác đạt 68.990 tấn. Tôm nuôi vụ II đến nay đã thả nuôi trên 1.243 ha, giảm 22 ha so với cùng vụ năm 2019; hiện nay có trên 4 ha tôm nuôi bị bệnh rải rác ở các vùng nuôi trong tỉnh, các ngành chức năng đang hướng dẫn biện pháp phòng trị bệnh, hạn chế lây lan ra diện rộng.

2. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách

  Trong tháng, lãi suất huy động có sự biến động trái chiều từ các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lãi suất tiết kiệm của một số ngân hàng thương mại nhà nước có xu hướng tăng ở các kỳ hạn ngắn, còn một số ngân hàng thương mại cổ phần thì lại tăng ở phân khúc gửi dài hạn. Tuy nhiên, mặt bằng chung lãi suất huy động và lãi suất cho vay không biến động nhiều so với tháng trước.

  Công tác huy động vốn và cho vay gặp khó khăn. Dự kiến đến cuối tháng 8/2020, nguồn vốn huy động gần 56.688 tỷ đồng, giảm 0,53% so với tháng trước; trong đó, giảm nhiều nhất là tiền gửi thanh toán của các doanh nghiệp, giảm gần 4% so với đầu tháng. Tổng dư nợ cho vay hơn 73.737 tỷ đồng, giảm 1,05% so với tháng trước; trong đó, dư nợ của khối doanh nghiệp chiếm 43,8% tổng dư nợ, giảm 8,32% so với đầu tháng và giảm 6,18% so với đầu năm.

  Tổng nợ xấu trên địa bàn đến ước đến cuối tháng 8/2020 là 914 tỷ đồng, chiếm 1,24% trên tổng dư nợ, tăng 83,5% so với đầu năm. Mặc dù nợ xấu tăng cao nhưng tỷ trọng nợ xấu vẫn ở mức cho phép, dưới 3% tổng dư nợ. Hệ thống ngân hàng đang nỗ lực kiểm soát nợ xấu, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên không có khả năng trả nợ những món vay đến hạn.

  Thu ngân sách chưa đạt tiến độ và tiếp tục giảm so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng đầu năm hơn 10.214 tỷ đồng, bằng 62% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 7.632 tỷ đồng, bằng 37,2% dự toán và giảm 39% so cùng kỳ. Một số nguồn thu phát sinh kinh tế có tỷ trọng lớn trong tổng thu nội giảm mạnh như: Thủy điện, ô tô, bia. Thu xuất nhập khẩu 2.581 tỷ đồng, bằng 49,2% dự toán, giảm 37% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 11.810 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

3. Về đầu tư và xây dựng

Tính chung 8 tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện 3.965 tỷ đồng, giảm gần 4% so cùng kỳ. Trong đó vốn đầu tư thuộc cấp tỉnh quản lý thực hiện 2.142 tỷ đồng, giảm 2,4%; cấp huyện 1.661 tỷ đồng, giảm 6,2%; cấp xã 162 tỷ đồng, tăng 1,5%. Khối lượng thực hiện chủ yếu để đẩy nhanh tiến độ các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh kỳ như: dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần nâng cấp cải tạo và bảo trì đường địa phương, dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ cò, thí điểm lắp đặt hệ thống đèn Led sử dụng năng lượng mặt trời cho đường 129, hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc, thị xã Điện Bàn (giai đoạn II).

Hoàn chỉnh Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ đề ra, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện rà soát, điều chuyển hơn 92,5 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh năm 2019 kéo dài sang các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, thu hồi nợ tạm ứng và thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, bức thiết. Đồng thời, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cắt giảm, điều chuyển đợt 1 số tiền hơn 90 tỷ đồng của các dự án sử dụng kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2019 kéo dài nhưng không có khả năng giải ngân hết sang các dự án đã có đủ khối lượng thực hiện và có khả năng giải ngân ngay trong năm 2020. Rà soát, đề nghị giảm kế hoạch vốn đối với các dự án ODA, dự án có sử dụng vốn vay nước ngoài năm 2020 của các dự án không có khả năng giải ngân.

 Tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh có cải thiện nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Đến ngày 31/8/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 40,9%; trong đó, kế hoạch vốn năm 2020 đạt 37,2% so với tổng kế hoạch vốn sau khi cắt giảm và đạt 39% so với tổng kế hoạch vốn đã phân bổ; vốn năm 2019 kéo dài giải ngân đạt 51,6%. Các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán các công trình hoàn thành nhằm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang). Đối với các dự án chậm tiến độ, sẽ tiếp tục rà soát cắt giảm, điều chuyển, bố trí cho các dự án đảm bảo khối lượng, cần vốn thanh toán.

Trong tháng đã cấp phép đăng ký kinh doanh cho 80 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 520 tỷ đồng, giải thể 41 doanh nghiệp, 29 doanh nghiệp gởi thông báo tạm ngừng hoạt động. Như vậy, từ đầu năm đến nay, đã có 910 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giải thể 190 doanh nghiệp, 414 doanh nghiệp gởi thông báo tạm ngừng hoạt động. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 127 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 155 doanh nghiệp giải thể nhưng tăng 163 doanh nghiệp gởi thông báo tạm ngừng hoạt động.

 4. Về một số lĩnh vực xã hội

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang tập trung chỉ đạo, kiểm tra, triển khai kế hoạch khai giảng năm học mới 2020-2021 được đồng loạt tổ chức vào ngày 05/9/2020 vừa nghiêm túc vừa đảm bảo phòng chống dịch.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại và diễn biến phức tạp nên kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2020 trên địa bàn tỉnh tổ chức thi làm 02 đợt. Đợt 1, có 7.544 thí sinh dự thi thuộc 12 huyện, thành phố[2] theo kế hoạch chung cùng với cả nước. Đợt 2, gần 9.200 thí sinh tại 06 huyện còn lại sẽ dự thi vào ngày 3 và ngày 4/9/2020. Công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau kỳ thi được tổ chức nghiêm ngặt nên không để xảy ra sự cố nào.

Các hoạt động văn hóa trong tháng 8 chủ yếu tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII-năm 2020 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tuyên truyền kỷ niệm 108 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2020).

          Các chương trình, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công cách mạng được duy trì, tập trung đẩy mạnh. Tiếp tục xác nhận, thực hiện chế độ cho 493 trường hợp; thẩm định, di chuyển hồ sơ, trả lời đơn thư công dân liên quan đến chính sách người có công 120 trường hợp. Tiếp tục thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh”. Tiếp tục vận động thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh năm 2020; vận động nâng mức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và nhận phụng dưỡng các Mẹ mới được phong tặng.

Về công tác phòng chống dịch bệnh: Sau khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 ở cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng ngày 25/7/2020; UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung theo dõi, xây dựng phương án phòng, chống dịch; tập trung mọi tối đa nguồn lực, trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất để triển khai thực hiện tốt công tác điều trị các ca bệnh dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tính từ ngày 25/7/2020 đến ngày 01/9/2020, trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện 89.303 mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó, 96 mẫu dương tính, 88.764 mẫu âm tính, 443 mẫu đang chờ kết quả. Hiện có 271 người đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, 125 người đang cách ly tại cơ sở y tế và 8.161 người đang cách ly tại nhà. Trong số 97 ca dương tính, có 03 người tử vong, 29 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không còn địa phương nào phải thực hiện cách ly xã hội, tuy nhiên vẫn phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sẵn sàng mọi phương án đối phó khi dịch bệnh diễn biến phức tạp; triển khai các biện pháp quyết liệt về phòng, chống dịch bệnh, không lơ là, chủ quan; tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh dùng để truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm, đồng thời cảnh báo nếu người dùng tiếp xúc gần với người mắc Covid-19. Triển khai đội thường trực giám sát, phát hiện sớm và tổ chức sử dụng biện pháp cách ly, phòng chống theo quy định tại các điểm giao thương hàng hóa, các cửa khẩu, sân bay Chu Lai.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát các bệnh truyền nhiễm khác như: dịch sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, bạch hầu; đảm bảo nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

          5. Về quốc phòng - an ninh, nội chính

Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng  thường xuyên phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, điều tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, công tác bảo vệ các ngày lễ được đảm bảo; đặc biệt, có kế hoạch đảm bảo an toàn, trật tự để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ ở các cấp, các đơn vị thời gian qua.

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên. Tại trụ sở tiếp dân tỉnh và thanh tra tỉnh tháng 8 đã tiếp 48 vụ việc với 48 lượt người, trong đó có 01 đoàn đông người. Tiếp nhận 114 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. UBND tỉnh đã xử lý và giao cho các ngành chức năng thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh phát hiện 08 vụ vi phạm pháp luật về tài nguyên, an toàn thực phẩm; như vậy tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 60 trường hợp vi phạm; lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 52 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là 881 triệu đồng. Xảy ra 10 vụ cháy[3], giá trị thiệt hại ước tính gần 1,3 tỷ đồng và 11,4 ha rừng. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 62 vụ cháy, làm 2 người chết, thiệt hại trên 17 tỷ đồng.

Từ ngày 16/7 đến ngày 15/8/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông[4], làm chết 07 người, bị thương 06 người. So với tháng trước, tai nạn giao thông đường bộ giảm 05 vụ, giảm 02 người chết và giảm 10 người bị thương. Tính từ đầu năm đến ngày 15/8/2020 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 108 vụ tai nạn giao thông[5], làm chết 89 người, bị thương 82 người; so với cùng kỳ năm trước tai nạn giao thông giảm 48 vụ, giảm 36 người chết nhưng tăng 01 người bị thương. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông được duy trì thực hiện, giảm thiểu tối đa số vụ tai nạn; trong tháng 8/2020 qua kiểm tra đã phát hiện lập biên bản 1.665 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt hơn 1,7 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe có thời hạn 78 trường hợp, tạm giữ 186 phương tiện vi phạm để xử lý.

Như vậy, trong tháng 8 tình hình sản xuất, kinh doanh có tăng nhưng tốc độ chậm do dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại. Ngành du lịch, dịch vụ vừa có các giải pháp tái khởi động sau dịch thì lại tiếp tục ngừng hoạt động. Công tác huy động vốn và cho vay gặp khó khăn; doanh nghiệp khó duy trì trạng thái hoạt động bình thường bởi các biện pháp kiểm dịch, nguồn cung ứng đầu vào phục vụ sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ. Công tác giải ngân vốn có tiến triển nhưng còn chậm so với yêu cầu. Thu ngân sách vẫn giảm sâu so cùng kỳ và chưa đạt 50% dự toán, khả năng hụt thu ngân sách lớn.

          Vì vậy, để phấn đấu cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp; các ngành, địa phương vừa chủ động trong công tác phòng, chống dịch, vừa xây dựng các chương trình hành động, kịch bản tăng trưởng theo từng lĩnh vực cụ thể. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng; đẩy mạnh tiến độ thi công, giải ngân theo kế hoạch đã ban hành tại Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 và hoàn thành các công trình đưa vào sử dụng thúc đẩy tăng trưởng. Triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh; tổ chức tốt các giải pháp phòng, chống dịch cùng với phát triển kinh tế xã hội.                                                                               [1] Có 790 ha lúa bị thiếu nước khả năng không hồi phục tại huyện Tiên Phước, Phú Ninh, Quế Sơn, Thăng Bình

[2] Gồm: Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang

[3] Gồm: 2 vụ cháy ở thành phố Tam Kỳ (1 vụ cháy cơ sở kinh doanh và 1 vụ cháy rừng), 2 vụ cháy ở thị xã Điện Bàn (1 vụ cháy nhà dân và 1 vụ cháy loại hình khác), 1 vụ cháy rừng ở huyện Thăng Bình, 5 vụ cháy ở huyện Núi Thành (3 vụ cháy rừng, 1 vụ cháy cơ sở kinh doanh và 1 vụ cháy trang trại)

[4] Đường bộ: 9 vụ, Đường sắt: 1 vụ

[5] Đường bộ: 103 vụ, đường sắt: 3 vụ, đường thủy nội địa: 2 vụ

Tác giả: Huỳnh Thị Yến Phi

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập