default Red Green

Chi tiết tin

Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 14:36 | 12/10 Lượt xem: 458

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 16/NQ-TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành chương trình công tác với các nhiệm vụ và giải pháp, chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội…trên địa bàn tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng. Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế và kiểm soát tốt nên tăng trưởng kinh tế của tỉnh bắt đầu có dấu hiệu tích cực, tuy nhiên tốc độ phát triển vẫn chưa phục hồi so với cùng kỳ năm trước. Kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm như sau

I. Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020

1. Về kinh tế

1.1.  Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp tháng 9 và quý III/2020 tiếp tục có dấu hiệu tích cực, sản xuất và tiêu thụ công nghiệp tăng so với cùng kỳ; tuy nhiên, do những tháng đầu năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm hoặc luôn phiên lao động, một số khác phải tạm ngừng hoạt động hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, nên tính chung 9 tháng tốc độ phát triển công nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 tăng 5% so tháng trước và tăng 7,3% so với tháng cùng kỳ, nâng chỉ số sản xuất công nghiệp quý III tăng 24% so với quý trước và tăng 6,1% so với quý cùng kỳ; tuy nhiên, do 6 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 24,7% nên tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm gần 14% so cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến – chế tạo giảm 14,2%; ngành sản xuất, phân phối điện giảm 12%; ngành sản xuất cung cấp nước, xử lý rác thải giảm 7,9%; công nghiệp khai khoáng giảm 9,7%.

Chỉ số tiêu thụ công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số nhóm ngành có chỉ số tiêu thụ tăng như: may trang phục tăng 10,5%; sản xuất linh kiện điện tử tăng 11,3%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 28,4%; sản xuất sản phẩm từ plastic tăng gần 46%; sản xuất khác tăng 57,8%. Chỉ số tồn kho tháng 9 tăng 4,1% so với tháng trước và tăng gần 44% so với cùng kỳ, tồn kho cao chủ yếu là do dịch bệnh nên hàng xuất khẩu sản xuất ra nhưng chưa xuất đi được.

Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp giảm, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chỉ số sử dụng lao động từ đầu năm đến cuối tháng 9 giảm 6% so với cùng kỳ, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 11,8%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 3%, riêng khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 1,6%.  

Như vậy, hầu hết các doanh nghiệp trong tỉnh đều bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bởi các biện pháp kiểm dịch, ảnh hưởng đến nguồn cung ứng đầu vào phục vụ sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ. Dự kiến những tháng cuối năm, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng các sản phẩm công nghiệp tăng cao, kích thích ngành công nghiệp phục hồi trở lại.

1.2. Thương mại, dịch vụ

Nhờ dịch bệnh cơ bản được khống chế, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của Chính phủ đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân, nên những tháng gần đây kết quả kinh doanh dịch vụ, du lịch bắt đầu tăng trở lại.

Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 9 trên 3,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22,3% so tháng trước và tăng 12,8% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, doanh thu bán lẻ đạt gần 26,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so cùng kỳ. Một số nhóm ngành tốc độ tăng khá góp phần tăng chung trong tổng mức bán lẻ: gỗ và vật liệu xây dựng tăng 38,6%, kim loại quý, đá quý tăng 33,3%, đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 8,2%; phương tiện đi lại tăng 7%. Riêng nhóm hàng lương thực, thực phẩm mặc dù chiếm tỷ trọng cao trong tổng mức bán lẻ nhưng vẫn giảm hơn 1% so cùng kỳ; hàng may mặc cũng bị ảnh hưởng lớn của nhu cầu mua sắm nên ước giảm 35%.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các cơ sở hoạt động du lịch, dịch vụ đã mở cửa trở lại nên kết quả kinh doanh trong tháng 9 tăng so với tháng trước; tuy nhiên, dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập và tâm lý của người dân, hoạt động du lịch quốc tế vẫn chưa được phép hoạt động, do đó lượng khách đến tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh 9 tháng vẫn giảm sâu so với cùng kỳ; chủ yếu là khách nội địa ở các địa phương lân cận, khách quốc tế công vụ hoặc khách quốc tế còn lưu trú lại ở các địa phương khác đến.

Tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh tháng 9 gần 20 nghìn lượt, tăng 83,7% so với tháng trước; tính chung 9 tháng, tổng lượt khách lưu trú hơn 759 nghìn lượt khách, giảm 73% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 329 nghìn lượt, giảm 74%; khách trong nước giảm 71%. Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ 9 tháng gần 7 nghìn lượt, giảm 80% so cùng kỳ. Doanh thu tham quan, lưu trú du lịch khoảng 1.050 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 2.468 tỷ đồng.

Doanh thu dịch vụ tháng 9 gần 307 tỷ đồng, tăng 44% so với tháng trước và tăng mạnh ở hầu hết các ngành: dịch vụ kinh doanh bất động sản tăng 67%; dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 29%; dịch vụ giáo dục và đào tạo tăng 126%; dịch vụ khác tăng 72%. Tính chung 9 tháng, doanh thu dịch vụ giảm 37% so cùng kỳ và giảm đều ở các hoạt động dịch vụ, trừ dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 3%. Doanh thu hoạt động vận tải tháng 9 tăng 50% so với tháng trước nhưng giảm 17,2% so với cùng kỳ.

Xây dựng kế hoạch, thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch và tổ chức Chương trình họp trực tuyến về công tác phối hợp tổ chức Diễn đàn, liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Sản xuất nông nghiệp

Diện tích gieo trồng cây hàng năm tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng giảm diện tích gieo cấy lúa, tăng diện tích cây rau, màu. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm khoảng 145,8 nghìn ha, bằng 99,2% so với năm 2019.

Tính đến giữa tháng 9, cả tỉnh cơ bản đã thu hoạch xong diện tích lúa vụ Hè Thu, năng suất ước đạt 48,6 tạ/ha, giảm 0,1 tạ/ha; sản lượng đạt 202,1 nghìn tấn, giảm hơn 6 nghìn tấn so với cùng vụ năm trước. Vụ Đông Xuân được mùa, năng suất đạt 58,8 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha; sản lượng đạt 246.545 tấn, tăng 2.355 tấn so cùng kỳ. Tuy nhiên, do sản lượng vụ Hè Thu giảm và diện tích gieo cấy lúa cả năm giảm 1.423 ha nên ước tính sản lượng lúa cả năm 2020 gần 448.650 tấn, giảm 3.668 tấn so cùng kỳ. Diện tích gieo trồng và năng suất một số cây hàng năm khác cao hơn cùng vụ năm trước; sản lượng các loại cây lâu năm, cây ăn quả, cây công nghiệp đạt khá nhờ thời tiết thuận lợi[1].

Chăn nuôi gia cầm tăng khá do giá cả ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, đặc biệt người dân đang chuyển sang sử dụng sản phẩm gia cầm thay thế thịt lợn nên nhu cầu thịt và trứng gia cầm tăng mạnh, người chăn nuôi yên tâm đầu tư mở rộng quy mô nên tổng đàn gia cầm tăng 9,3% so với cùng kỳ (tương đương 675 nghìn con); tuy nhiên chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn là tự phát, phân tán, quy mô nhỏ; chăn nuôi quy mô lớn tập trung phát triển còn chậm.

Đàn bò phát triển tốt và tăng hơn cùng kỳ, đàn trâu có xu hướng giảm do hiệu quả không cao. Đến nay, đàn trâu có trên 61,1 nghìn con, giảm 4,5% so với cùng kỳ; đàn bò 173,5 nghìn con, tăng 2%; đàn lợn 275 nghìn con, giảm 16,7%. Tình hình tái đàn trong chăn nuôi lợn còn chậm, việc tái đàn chủ yếu ở các cơ sở chăn nuôi lớn, nguồn giống cung cấp cho các hộ chăn nuôi trong dân rất khan hiếm và giá con giống vẫn ở mức cao; hơn nữa, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi sau thời gian được kiểm soát, đã xuất hiện lại từ ngày 10/7/2020 tại 10 xã thuộc 06 huyện, thành phố: Quế Sơn, Phước Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành, Hiệp Đức, gây tâm lý lo sợ cho người dân; tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy 233 con, trọng lượng tiêu hủy trên 14,6 tấn. Sản lượng thịt hơi các loại 9 tháng đạt trên 40 nghìn tấn, giảm 6% so cùng kỳ[2].

 Tính chung 9 tháng, diện tích trồng rừng mới tập trung hơn 9 nghìn ha, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu gỗ gặp khó khăn, nhu cầu thu mua gỗ nguyên liệu của các nhà máy chế biến, xuất khẩu giảm, giá thu mua gỗ nguyên liệu giảm sâu, sản lượng gỗ khai thác có tăng nhưng tốc độ tăng thấp, tính chung 9 tháng, sản lượng gỗ khai thác ước khoảng 1.072 nghìn m3, tăng 3,2%. Thường xuyên theo dõi, bảo vệ rừng, cập nhật, cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng; tuy nhiên tình trạng chặt phá và cháy rừng vẫn còn xảy ra. Từ đầu năm đến ngày 15/9/2020, cả tỉnh có 12 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 77,7 ha (trong đó 37,2 ha diện tích rừng tự nhiên); 83 vụ chặt phá rừng, diện tích thiệt hại 39,8 ha. Công tác trồng, chăm sóc, quản lý rừng được được tập trung thực hiện, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm dần; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ theo chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trở thành nguồn tài chính quan trọng, bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu nhập cho chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân sống gần rừng.

Tổng sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng hơn 75.330 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng khoảng 8.800 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ, trong đó nuôi cá gần 5.200 ha, nuôi tôm 2.800 ha.

2. Thực hiện chương trình nông thôn mới

Chương trình nông thôn mới đạt được những kết quả nhất định. Đến tháng 7/2020, toàn tỉnh có 98 xã[3] được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, đạt tỷ lệ 49%. Bình quân chung số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn toàn tỉnh[4] là 15,51 tiêu chí/xã, tăng 0,25 tiêu chí/xã so với năm 2019. Không còn xã dưới 5 tiêu chí; còn 03 xã dưới 8 tiêu chí. Có 114 thôn được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 118 xã, đạt tỷ lệ 59% tổng số xã; huyện Duy Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành phố Hội An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; không còn xã đạt chuẩn dưới 8 tiêu chí và có ít nhất 133 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu .

Năm 2020, huy động nguồn lực tiếp tục thực hiện chương trình nông thôn mới, trong đó ngân sách Trung ương và tỉnh bố trí hơn 1.021 tỷ đồng[5] để tập trung cho các xã về đích nông thôn mới theo chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra. Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới làm thay đổi diện mạo nông thôn, kết cấu hạ tầng cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản
xuất, đời sống của người dân, tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế như: có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn ở các xã đồng bằng là 17,7 tiêu chí/xã, trong khi đó bình quân số tiêu chí đạt chuẩn ở các xã miền núi là 12,52 tiêu chí/xã. Đến nay còn 03 huyện (Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My) chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến cuối năm 2020, huyện Nam Giang không có xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước tuy có tăng nhưng vẫn chưa đảm bảo nhu cầu.

3. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách

Giao dịch ngân hàng giảm do thực hiện cách ly xã hội, nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị gián đoạn, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng. Do đó, các giao dịch tiền gửi và nhu cầu tín dụng giảm, tiền gửi tổ chức kinh tế giảm 11,32% so với đầu năm, dẫn đến huy động vốn tăng trưởng chậm; dư nợ cho vay giảm mạnh trong cuối tháng 7, đầu tháng 8 và bắt đầu tăng trưởng trở lại từ tháng 9.

Nguồn vốn huy động đến 30/9/2020 gần 57.760 tỷ đồng, tăng 3,96% so với đầu năm; dư nợ cho vay hơn 75.822 tỷ đồng, tăng 2,87%, trong đó, dư nợ của khối doanh nghiệp giảm liên tiếp qua các tháng và giảm mạnh ở kỳ hạn dài. Tính chung 9 tháng, dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 33.707 tỷ đồng, chiếm 44,55% tổng dư nợ trên địa bàn, giảm 2,6% so với đầu năm và giảm 6,45% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay hộ gia đình, cá nhân ước đạt 42.046 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 55,45% tổng dư nợ, tăng 7,56% so đầu năm và tăng 17,7% so cùng kỳ

Đối với những khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng do dịch Covid, các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã chủ động, linh hoạt, từng bước tháo gỡ khó khăn cho khách hàng và đã đạt được những kết quả nhất định. Đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho 636 doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình[6] với dư nợ 22.175 tỷ đồng; trong đó, dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ 21.445 tỷ đồng, dư nợ được miễn, giảm lãi gần 730 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu trên địa bàn đến ước đến cuối tháng 9/2020 là 944 tỷ đồng, chiếm 1,25% trên tổng dư nợ, tăng 89,5% so với đầu năm. Mặc dù nợ xấu tăng cao nhưng tỷ trọng nợ xấu vẫn ở mức cho phép, dưới 3% tổng dư nợ. Hệ thống ngân hàng đang nỗ lực kiểm soát nợ xấu, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên không có khả năng trả nợ những khoản vay đến hạn.

Thu ngân sách chưa đạt tiến độ và tiếp tục giảm so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm hơn 11.317 tỷ đồng, bằng 64% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 8.239 tỷ đồng, bằng 40% dự toán và giảm 39% so cùng kỳ. Một số nguồn thu phát sinh kinh tế có tỷ trọng lớn trong tổng thu nội giảm mạnh như: Thủy điện, ô tô, bia. Thu xuất nhập khẩu 3.078 tỷ đồng, bằng 58,6% dự toán, giảm 26% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương 13.531 tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ. Do đại dịch Covid-19 và các yểu tố bất lợi khác dẫn đến số thu ngân sách nhà nước năm 2020 dự kiến không đạt dự toán giao, UBND tỉnh đã cắt giảm gần 2.139 tỷ đồng vốn đầu tư[7] và 979 tỷ đồng vốn sự nghiệp[8] trong dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 để đảm bảo cân đối ngân sách.

4. Về đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng hơn 19 nghìn tỷ đồng, giảm 19,5% so cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước quản lý ước thực hiện 5.513 tỷ đồng, giảm 4,1% so cùng kỳ; vốn huy động khu vực ngoài nhà nước hơn 8.140 tỷ đồng, giảm 32,5%; vốn FDI khoảng 5.360 tỷ đồng, giảm 7,5% so cùng kỳ.

Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh kỳ như: Cảng cá Tam Quang, Trường THPT Nguyễn Huệ, cầu Trường Giang, cầu Cẩm Kim; cầu Cầu Nông Sơn và đường dẫn; dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần nâng cấp cải tạo và bảo trì đường địa phương, dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ cò, thí điểm lắp đặt hệ thống đèn Led sử dụng năng lượng mặt trời cho đường 129, hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc, thị xã Điện Bàn (giai đoạn II).

  Tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Tổng hợp nội dung, đề xuất làm việc với các đoàn ADB, WB về phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Quảng Nam để kịp thời triển khai thực hiện trong kế hoạch năm 2021. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Qua rà soát, đến hết quý II năm 2020, nợ khối lượng hoàn thành toàn tỉnh hơn 1.003 tỷ đồng; tăng 4,5 tỷ đồng so với quý I năm 2020; trong đó, cấp tỉnh giảm 2,5 tỷ đồng, cấp huyện tăng 7 tỷ. Nợ khối tỉnh 551 tỷ đồng chủ yếu là các công trình do Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Sở Giao thông - Vận tải, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư[9].

Thực hiện rà soát, điều chuyển hơn 130 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh năm 2019 kéo dài sang các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, thu hồi nợ tạm ứng và thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, bức thiết. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cắt giảm, điều chuyển số tiền hơn 89 tỷ đồng của các dự án sử dụng kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2019 kéo dài nhưng không có khả năng giải ngân hết sang các dự án đã có đủ khối lượng thực hiện và có khả năng giải ngân ngay trong năm 2020. Rà soát, đề nghị giảm kế hoạch vốn các dự án ODA, dự án có sử dụng vốn vay nước ngoài năm 2020 hơn 786 tỷ đồng của các dự án không có khả năng giải ngân.

 Tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh có cải thiện nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Tổng vốn đầu tư năm 2020 sau khi cắt giảm hơn 8.372 tỷ đồng[10]; đến ngày 30/9/2020, đã giải ngân gần 4.339 tỷ đồng, đạt 51,8%, trong đó, vốn ngân sách trung ương 47%, ngân sách tỉnh đạt 54,6%. Nếu các phương án cắt giảm, điều chuyển và bổ sung kế hoạch vốn (đợt 1) đối với các nguồn vốn ngân sách trung ương 2019 kéo dài và kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép thực hiện trong tháng 9/2020 thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công sẽ tăng lên đáng kể[11]. Các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán các công trình hoàn thành nhằm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Đối với các dự án chậm tiến độ, sẽ tiếp tục rà soát cắt giảm, điều chuyển, bố trí cho các dự án đảm bảo khối lượng, cần vốn thanh toán.

5. Cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải
cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách
hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Trọng tâm cải cách hành chính năm 2020 là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; phát triển chính quyền điện tử; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước  đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cơ quan nhà nước.

Tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/9/2020 , Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 77.741 hồ sơ, đã giải quyết 76.181 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,7%. Đến nay, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương khối nhà nước trên toàn tỉnh đã hoàn thành việc triển khai cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành Q-Office, liên thông đồng bộ trên cả ba cấp tỉnh - huyện - xã và kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia, đáp ứng đầy đủ các tính năng về nghiệp vụ gửi nhận văn bản điện tử theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Xây dựng và thử nghiệm phần mềm chuẩn hóa báo cáo qua mạng.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức Hội. Triển khai Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 17/12/2018 của HĐND tỉnh, ban hành quyết định giao biên chế công chức, biên chế viên chức đối với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020; phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, công chức không qua thi tuyển, nâng nghạch công chức. Ban hành kế hoạch thi tuyển công chức hành chính năm 2020, hoàn thành các công việc chuẩn bị để tổ chức kỳ thi thành công. Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã: Sát nhập 03 xã mới thuộc 03 huyện Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức.

Trong 9 tháng, thành lập mới 954 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký gần 7.244 tỷ đồng, bằng 87% số doanh nghiệp và vốn đăng ký chỉ bằng 55% so với cùng kỳ năm trước; 257 doanh nghiệp giải thể, giảm 27%; 436 doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động, tăng 34%; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 72 chi nhánh và 13 văn phòng đại diện, bằng 61,6% so với cùng kỳ. Như vậy, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động trực tiếp đến hoạt động và nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nên số doanh nghiệp đăng ký mới giảm và số doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ.

Song song với việc thu hút đầu tư, công tác rà soát, hậu kiểm sau cấp chứng nhận đăng ký đầu tư được quan tâm, tăng cường, góp phần giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khác thực sự có năng lực triển khai dự án. Từ đầu năm đến nay, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 07 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 33 triệu USD, giảm 01 dự án so với cùng kỳ năm 2019; cấp phép 41 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 2.618 tỷ đồng, giảm 08 dự án so với cùng kỳ.

6. Công tác dân tộc, miền núi, giảm nghèo và an sinh xã hội

Tình hình kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ổn định, đời sống nhân dân được chăm lo, không xảy ra tình trạng thiếu lương thực; văn hóa xã hội, công tác giáo dục, y tế được các địa phương quan tâm, nhất là công tác hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho nhân dân phòng chống bệnh Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid- 19; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có điểm nóng xảy ra; các tổ chức tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng pháp luật.

Công tác giảm nghèo tiếp tục được triển khai thực hiện với các chính sách như: Cấp thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí học tập cho con hộ thoát nghèo bền vững; hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo, cận nghèo. Tính đến tháng 9/2020, toàn tỉnh có 2.491 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững, đạt 92,26% so chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và 1.809 hộ cận nghèo đăng ký thoát cận nghèo bền vững. Đã phân bổ hơn 450/452 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cho các ngành, địa phương; đến nay đã giải ngân hơn 103 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23%.

Thực hiện mua và cấp miễn phí hơn 200 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn; hỗ trợ gần 14 nghìn lượt hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người mắc bệnh hiểm nghèo về tiền đi lại, ăn ở và một phần chi phí khám chữa bệnh; cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho người nghèo, cận nghèo…Đã phân bổ hơn 141 tỷ đồng để chi trả chính sách khuyến khích thoát nghèo vững và cấp hơn 23 tỷ đồng chi trả chính sách cho 416 hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội.

An sinh xã hôi tiếp tục được quan tâm. UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà cho các trường hợp chính sách, người có công, người nghèo, bảo trợ xã hội nhân các ngày lễ, ngày truyền thống. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân, người lao động, theo dõi việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo đúng quy định; nắm chắc tình hình đời sống, sinh hoạt của công nhân, phối hợp giải quyết kịp thời, nhanh chóng các vụ việc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và an ninh trật tự trên địa bàn.

Các chương trình, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công cách mạng được duy trì, đẩy mạnh. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sỹ. Tập trung giải quyết tích cực hồ sơ người có công, nhất là hồ sơ tồn đọng và hồ sơ có nhiều vướng mắc về quy trình thủ tục. Xác nhận, thực hiện chế độ trên 3.455 trường hợp; thẩm định, di chuyển hồ sơ, giải quyết đơn thư công dân liên quan đến chính sách người có công, giới thiệu giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ, cấp sổ ưu đãi học sinh - sinh viên con gia đình chính sách 1.031 trường hợp. Đã tổ chức điều dưỡng cho 3.584 lượt người có công và thân nhân. Vận động thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh 1,7 tỷ đồng; vận động nâng mức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và nhận phụng dưỡng các Mẹ mới được phong tặng.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm thường xuyên nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, số người thất nghiệp của tỉnh tăng. Theo kết quả sơ bộ điều tra mẫu lao động việc làm quý III năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp chung toàn tỉnh ở mức 6,9%; phần lớn là lực lượng trẻ làm việc thời vụ hoặc lao động hợp đồng ngắn hạn trong các cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua 9 tháng, tổng số lao động học nghề theo Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 1.087 người, học nghề theo cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động của tỉnh 532 người; đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ 156 người. Tổng số tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 18.604 người; trong đó học viên học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 12.604 người, lao động được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề... khoảng 6.000 người. Do dịch bệnh Covid -19 tái xuất hiện lần 2  trên địa bàn tỉnh nên tất cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng lớn đến công tác tuyển sinh, tiến độ đào tạo. Do vậy, kết quả tuyển sinh 9 tháng đầu năm còn thấp so với kế hoạch đề ra.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 252 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng[12]. Chấp thuận cho 221 lượt doanh nghiệp sử dụng 604 người lao động nước ngoài; thực hiện cấp mới, cấp lại 471 giấy phép lao động; quyết định  trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 15.522 lao động với tổng kinh phí hơn 212 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 24 người với kinh phí 76 triệu đồng.

          7. Về một số lĩnh vực xã hội, môi trường

Ngày 05/9/2020, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khai giảng năm học mới theo hướng gọn nhẹ, đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 799 trường, giảm 04 trường so với năm học trước[13]; 356.763 học sinh; hơn 23.555 cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng mới 540 phòng học, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhiều công trình khác và mua sắm bàn ghế, thiết bị giáo dục để phục vụ năm học mới với tổng kinh phí hơn 584 tỷ đồng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2020 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nên chia làm 2 đợt. Đợt 1, có 7.544 thí sinh dự thi thuộc 12 huyện, thành phố[14] theo kế hoạch chung cùng với cả nước; đợt 2 với 9.231 thí sinh tại 06 huyện còn lại đã dự thi vào ngày 3 và ngày 4/9/2020. Công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid trước, trong và sau kỳ thi được tổ chức nghiêm ngặt, chu đáo; kỳ thi tốt nghiệp trong 2 đợt diễn ra an toàn, đúng quy chế. Không có sự cố bất thường, không có trường hợp thí sinh hay giám thị vi phạm quy chế thi.

Trong 9 tháng đầu năm, các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu công tác thông tin, tuyên truyền cho kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương, các ngành trong tỉnh; tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức, nội dung phong phú đa dạng, kịp thời truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2020-2025).

Hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao được duy trì thường xuyên. Đã tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, phối hợp tổ chức thành công 04 giải thể thao cấp tỉnh: giải Cờ tướng vô địch tỉnh Quảng Nam; giải Võ cổ truyền; giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình; giải Bóng đá nam công nhân, viên chức, lao động.

          Khi đợt dịch Covid-19 tái xuất hiện lần 2, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung theo dõi, xây dựng phương án phòng, chống dịch; tập trung mọi tối đa nguồn lực, trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất để triển khai thực hiện tốt công tác điều trị các ca bệnh dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, dịch bệnh đã được kiểm soát, người bệnh đã được chữa khỏi, các hoạt động của đời sống xã hội trở lại trạng thái “bình thường mới”; người dân tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch để chung sống an toàn và lâu dài với dịch Covid-19[15]. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sẵn sàng mọi phương án đối phó khi dịch bệnh xuất hiện; triển khai các biện pháp quyết liệt về phòng, chống dịch bệnh, không lơ là, chủ quan. Triển khai đội thường trực giám sát, phát hiện sớm và tổ chức sử dụng biện pháp cách ly, phòng chống theo quy định tại các điểm giao thương hàng hóa, các cửa khẩu, sân bay Chu Lai.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát các bệnh truyền nhiễm khác như: dịch sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, bạch hầu; đảm bảo nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng y tế, mở rộng qui mô giường bệnh, phát triển một số kỹ thuật mũi nhọn y tế chuyên sâu, trong đó đáng chú ý là việc đầu tư nâng cấp và xây dựng bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - cơ sở 2, thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh; đầu tư nâng cấp, cải tạo các trạm y tế.

Hoạt động nghiên cứu khoa học được chuyển biến theo hướng nâng cao chất lượng; tăng tỷ lệ ứng dụng gắn với thực tiễn sản xuất và đời sống. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển các sản phẩm trọng điểm có lợi thế so sánh của địa phương. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Triển khai kế hoạch kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; nắm bắt tình hình đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp. Tổ chức tập huấn chuyển đổi từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính của tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp, các địa điểm vui chơi, du lịch; đặc biệt, trong giai đoạn cấp bách khi dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm đang diễn biến phức tạp. Tập trung xử lý, khắc phục sự cố môi trường tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh, xúc tiến đầu tư xây dựng các khu xử lý rác thải tập trung để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

8. Công tác nội chính, quốc phòng - an ninh

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, qua 9 tháng đầu năm, đã tiếp 7.382/7.728 người[16] , giảm 14,5% so với cùng kỳ, trong đó có 24 đoàn đông người. Qua tiếp công dân các ngành, các cấp tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị, hỏi về chế độ, chính sách; khiếu nại tập trung chủ yếu về tranh chấp đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; chế độ chính sách và lĩnh vực khác; tố cáo liên quan đến lĩnh vực hành chính. Các cơ quan, đơn vị, địa phương giải thích rõ về chế độ, chính sách, pháp luật và hướng dẫn người khiếu kiện đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; giúp lãnh đạo các cấp giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, nguyện vọng chính đáng của công dân.

Tiếp nhận 6.109 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời nên tình hình khiếu kiện cũng như phát sinh đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh có giảm so với cùng kỳ năm trước. Riêng đơn thư tố cáo có tăng hơn so với cùng kỳ nhưng chủ yếu đơn nặc danh và được các cấp, các ngành tiếp nhận, xử lý đúng quy định. Qua giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, các cấp, các ngành kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tổ chức tốt công tác đối thoại nên công dân đã rút đơn đáng kể; qua đó tạo niềm tin cho nhân dân, góp phần phát huy dân chủ cơ sở, bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, cơ quan, tổ chức, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội.

Các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác diễn tập đạt kết quả tốt; chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp được duy trì nghiêm túc. Tiềm lực khu vực phòng thủ được tăng cường, củng cố. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân ngay từ đầu năm, đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định; theo dõi nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ và các sự kiện lớn của tỉnh. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, điều tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, triệt phá nhiều đường dây tổ chức đánh bạc, ma túy, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/9/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 121 vụ tai nạn giao thông đường bộ[17], làm chết 95 người, bị thương 97 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông đường bộ giảm 53 vụ, giảm 44 người chết nhưng tăng 03 người bị thương.

Như vậy, trong tháng 9 tình hình sản xuất các ngành có tăng so với  tháng trước nhưng tính chung 9 tháng tăng trưởng hầu hết các ngành, lĩnh vực đều sụt giảm so với cùng kỳ; doanh nghiệp khó duy trì trạng thái hoạt động bình thường bởi các biện pháp kiểm dịch, nguồn cung ứng đầu vào phục vụ sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ. Ngành du lịch, dịch vụ vừa có các giải pháp tái khởi động sau dịch thì lại tiếp tục ngừng hoạt động do dịch bệnh bùng phát trở lại. Công tác giải ngân vốn có tiến triển nhưng còn chậm so với yêu cầu. Thu ngân sách giảm sâu so cùng kỳ, khả năng hụt thu ngân sách lớn.

Vì vậy, để phấn đấu cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát; các ngành, địa phương vừa chủ động trong công tác phòng, chống dịch, vừa xây dựng các chương trình hành động, kịch bản tăng trưởng theo từng lĩnh vực cụ thể. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng; đẩy mạnh tiến độ thi công, giải ngân theo kế hoạch đã ban hành tại Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh và hoàn thành các công trình đưa vào sử dụng thúc đẩy tăng trưởng. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, trước mắt tập trung vào thị trường khách du lịch nội địa. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, chống thất thu, nợ đọng thuế, điều hành linh hoạt nhiệm vụ tài chính, ngân sách, đảm bảo chi an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020. Triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh; tổ chức tốt các giải pháp phòng, chống dịch cùng với phát triển kinh tế xã hội. Chuẩn bị điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.[1] Chuối 49.600 tấn, tăng 1,4%; dứa đạt 20.350 tấn, tăng 1%; mít đạt 3.820, tăng 3,2%; bưởi đạt 2.310 tấn, tăng 4,2%; đu đủ đạt 1.480 tấn, tăng 8,8%; xoài đạt 855 tấn, tăng 5,6%; cam đạt 750 tấn, tăng 7,8%; cao su đạt 4.300 tấn, tăng 4,6%; hồ tiêu đạt 320 tấn, tăng 3,6%; chè búp đạt 630 tấn, tăng 1,6%; dừa đạt 2.010 tấn, tăng 2,1%.

[2] Trong đó, sản lượng thịt trâu đạt 1,64 nghìn tấn, giảm 2,4%; sản lượng thịt bò đạt 7,65 nghìn tấn, tăng 2%; sản lượng thịt lợn đạt 17,05 nghìn tấn, giảm 19,6%; sản lượng thịt gia cầm đạt 12,3 nghìn tấn, tăng 14,2%. Sản lượng trứng gia cầm đạt 177 triệu quả, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

[3] Không tính 03 xã: Hương An, huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM năm 2014 đã lên thị trấn năm 2020; xã Quế
Bình, huyện Hiệp Đức đạt chuẩn NTM năm 2015 và xã Quế Cường, huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM năm 2018
thực hiện sáp nhập xã năm 2020. Nếu tính 3 xã này, có 101 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 50,5% tổng số xã.

[4] Năm 2020, toàn tỉnh còn 200 xã triển khai thực hiện Chương trình NTM, do các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

[5] Trong đó, ngân sách Trung ương 771,8 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 249,4

[6] 505 cá nhân, hộ gia đình và 131 doanh nghiệp

[7] tỉnh gần 1.414 tỷ đồng, huyện 725 tỷ đồng

[8] tỉnh 730 tỷ đồng, huyện 243 tỷ đồng

[9] Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai 423 tỷ đồng; Sở Giao thông Vận tải 32,2 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 17,6 tỷ đồng

[10] Chưa trừ 786 tỷ đồng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2020 đối với các dự án ODA, dự án có sử dụng vốn vay nước ngoài không có khả năng giải ngân

[11] Tổng vốn đầu tư năm 2020 sau khi cắt giảm vốn nước ngoài 7.585,6 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 57,2%, trong đó vốn trung ương 53%, vốn ngân sách tỉnh 59,5%

[12] Trong đó: Nhật Bản có 238 lao động, Đài Loan có 10 lao động, Hàn Quốc có 03 lao động, Mỹ có 01 lao động.

[13] Mẫu giáo – mầm non 285 trường; tiểu học 239 trường; THCS 218 trường; THPT 57 trường

[14] Gồm: Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang

[15] UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 05/9/2020 và Công văn số 5179/UBND-KGVX ngày 05/9/2020;

[16] Trong đó: Thanh tra tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh tiếp 488 lượt, cấp sở tiếp 466 lượt, cấp huyện tiếp 2.045 lượt, cấp xã tiếp 4.383 lượt

[17] đường bộ: 116 vụ, đường sắt: 3 vụ, đường thủy nội địa: 2 vụ

Tác giả: Huỳnh Thị Yến Phi

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập