default Red Green

Chi tiết tin

Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 8:11 | 03/02 Lượt xem: 261

Số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết năm 2020 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp từ báo cáo của các chủ đầu tư là 1.032,7 tỷ đồng, giảm 55,9 tỷ đồng so với quý III năm 2020 (nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết quý III năm 2020 là 1.088,6 tỷ đồng), giảm 164,7 tỷ đồng so với năm 2019 (nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2019 là 1.197,4 tỷ đồng).

1. Về nợ đọng xây dựng cơ bản phân theo cấp quản lý

- Cấp tỉnh: Nợ đọng xây dựng cơ bản 512,5 tỷ đồng, trong đó một số chủ đầu tư có nợ lớn như: Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai 423,7 tỷ đồng (nợ chủ yếu của dự án Cầu Cửa Đại 158,5 tỷ đồng; dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn Tam Kỳ 126,3 tỷ đồng; dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà 63,9 tỷ đồng;…); Sở Giao thông Vận tải 36,9 tỷ đồng (nợ chủ yếu của dự án Đường nối từ đường cứu hộ cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba cây Cốc) 6,485 tỷ đồng; dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm du lịch phổ cổ Hội An 6,429 tỷ đồng;…); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 15,7 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 13,2 tỷ đồng.

- Cấp huyện: Nợ đọng xây dựng cơ bản 520,2 tỷ đồng. Một số huyện có nợ lớn như: Tiên Phước 89,3 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 76,2 tỷ đồng; Duy Xuyên 80,4 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 63,9 tỷ đồng; Tây Giang 54,7 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 42,7 tỷ đồng; Tam Kỳ 49,9 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp thành phố 44,6 tỷ đồng; Thăng Bình 47,6 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 45,5 tỷ đồng; Đông Giang 31,4 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 31,3 tỷ đồng; …

2. Về nợ đọng xây dựng cơ bản phân theo nguồn vốn

- Nguồn ngân sách trung ương 38,2 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ 25,8 tỷ đồng; cấp huyện nợ 12,4 tỷ đồng).

- Nguồn ngân sách tỉnh 509,6 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ 486 tỷ đồng; cấp huyện nợ 23,6 tỷ đồng).

- Nguồn ngân sách huyện 424,9 tỷ đồng (cấp huyện nợ 424,9 tỷ đồng).

- Nguồn ngân sách xã 53,7 tỷ đồng (cấp huyện nợ 53,7 tỷ đồng).

- Nguồn khác 6,2 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ 0,7 tỷ đồng; cấp huyện nợ 5,5 tỷ đồng).

UBND tỉnh đã có Công văn số 588/UBND-TH ngày 29/01/2021 yêu cầu:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ theo thẩm quyền; tham mưu báo cáo cơ quan thẩm quyền bố trí vốn để thanh toán nợ khối lượng thực hiện theo quy định; đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã tập trung bố trí, lồng ghép các nguồn vốn để thanh toán nợ theo phân cấp.

Đối với các địa phương còn nợ khối lượng thực hiện lớn (Tiên Phước, Duy Xuyên, Tây Giang, Tam Kỳ, Thăng Bình, Đông Giang...): yêu cầu các địa phương tập trung xử lý, kiểm soát chặt chẽ nợ khối lượng thực hiện đảm bảo khả năng cân đối nguồn đầu tư để thanh toán theo thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cùng với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quyết toán các công trình đã hoàn thành,... và làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn thanh toán nợ các công trình theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình đã được phê duyệt quyết toán, tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn thanh toán nợ đối với các công trình thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh theo quy định khi xuất hiện nguồn; định kỳ hằng quý báo cáo tình hình xử lý, thanh toán nợ khối lượng hoàn thành các dự án đầu tư cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc xử lý, thanh toán nợ theo thẩm quyền phân cấp./.

Tác giả: Nguyễn Thanh Thiên

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập