default Red Green

Chi tiết tin

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2021

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 9:29 | 24/08 Lượt xem: 167

Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; trong 07 tháng đầu năm, các ngành, địa phương đã tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội vừa thực hiện nghiêm, xuyên suốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, qua đó hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi và phát triển ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, từ giữa tháng 7, một đợt dịch bệnh Covid-19 mới bùng phát làm lây nhiễm nhiều ca trong cộng đồng ở nhiều địa phương, trong đó có Quảng Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch, kết hợp với phát triển kinh tế. Tình hình thực hiện trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Về kinh tế

1.1. Sản xuất công nghiệp

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 7 có phần sụt giảm so với những tháng đầu năm, khả năng tiêu thu sản phẩm cũng như nhập nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng đầu năm, tình hình sản xuất công nghiệp vẫn duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2020, do một số ngành sản xuất có chỉ số tăng cao ở các tháng đầu năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 giảm 0,4% so tháng trước và giảm 4,5% so với tháng cùng kỳ. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 21% so cùng kỳ; trong đó, lĩnh vực chế biến – chế tạo tăng 19%; sản xuất phân phối điện tăng 66,6%; lĩnh vực sản xuất cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 15,7%; riêng công nghiệp khai khoáng giảm 11%.

Một số lĩnh vực công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng khá so với cùng kỳ như: sản xuất xe có động cơ tăng 55,4%, dệt tăng 58,2%, sản xuất hóa chất tăng 19,4%, sản xuất sản phẩm từ cao su tăng 17,2%, sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 15,7%, khai thác than tăng 13%, sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 11,4%.

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp cộng dồn đến cuối tháng 7/2021 giảm 4,3% so với cùng thời điểm năm trước; trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 7,7%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 0,2%.

1.2. Thương mại, dịch vụ

Hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, hoạt động du lịch vẫn chịu tác động nặng nề nhất, kéo dài và giảm sâu so với cùng kỳ. Hoạt động mua bán hàng hóa trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định, tâm lý người dân trong mua sắm hàng hóa tương đối bình tĩnh, nguồn cung hàng hóa dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, giá cả ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 trên 3,9 nghìn tỷ đồng, giảm 9% so với tháng cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 3,1 nghìn tỷ đồng, giảm 10,8%. Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hơn 29 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm trên 74% tổng mức, tăng 4,7%.

Tổng lượt khách lưu trú tháng 7 gần 22,6 nghìn lượt, giảm 25,7% so với tháng trước và chỉ bằng 27,5% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 7 tháng, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh gần 394 nghìn lượt, giảm 53,6% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ giảm 67% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ lưu trú giảm 68,3%, doanh thu từ du lịch lữ hành giảm 82,5%; riêng doanh thu ăn uống tăng 25,5%.

Một số hoạt động dịch vụ khác như kinh doanh bất động sản, nghệ thuật, vui chơi giải trí vẫn tiếp tục giảm so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ tháng 7 hơn 334 tỷ đồng, giảm 2,7% so với tháng trước. Cộng dồn 7 tháng, doanh thu dịch vụ gần 2,7 nghìn tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ; trong đó, giảm chủ yếu ở nhóm dịch vụ bất động sản, giảm 11,5% và dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm 20,4%. Các nhóm dịch vụ khác đều tăng so với cùng kỳ[1].

          Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 07/2021 tăng 0,41% so với tháng trước. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do giá xăng, dầu tăng theo giá thế giới, giá vật liệu xây dựng, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng theo nhu cầu tiêu dùng. CPI bình quân 7 tháng tăng 1,6% so với cùng kỳ.

          1.3. Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Tính đến ngày 15/7/2021, cả tỉnh đã gieo cấy được 41,5 nghìn ha lúa vụ Hè Thu, bằng 99,7% so với cùng kỳ năm trước, diện tích lúa giảm chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết khô hạn không sản xuất được, tập trung ở các huyện Núi Thành, Tiên Phước. Cây lúa hiện đang giai đoạn cuối đẻ nhánh, làm đòng, sinh trưởng và phát triển bình thường. Một số diện tích bị sâu hại phá hoại nhưng không đáng kể, ít hơn so với cùng vụ năm trước. Ngoài cây lúa, đã gieo trồng các loại cây hằng năm và rau màu với diện tích bằng và vượt so với cùng kỳ năm trước.

Tổng đàn trâu, bò giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng dịch viêm da nổi cục. Tính đến ngày 16/7/2021, toàn tỉnh có trên 3,9 nghìn con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục ở 159 xã thuộc 16 huyện, thị xã, thành phố[2]; tổng số bò đã tiêu hủy là 347 con, trọng lượng tiêu hủy trên 52 tấn. Hiện người nuôi và các ngành chức năng đang tích cực tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, không để lây lan trên diện rộng.

Chăn nuôi lợn tiếp tục phục hồi, bệnh dịch tả lợn Châu Phi được kiểm soát. Ước tính tổng đàn lợn trong tháng gần 316 nghìn con, tăng 20,7% so với cùng kỳ; sản lượng trên 1,1 nghìn tấn, tăng 2,7%.

Chăn nuôi gia cầm phát triển khá, thị trường tiêu thụ ổn định; các mô hình trang trại, gia trại đa dạng về đối tượng và chất lượng đàn ngày càng tăng. Tổng đàn gia cầm ước khoảng 8,5 triệu con, tăng 97 nghìn con so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu tháng 6/2021, xuất hiện dịch cúm gia cầm A/H5N8 ở một số tỉnh phía Bắc. UBND tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn vi rút cúm gia cầmA/H5N8 xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.

Sản lượng khai thác thủy sản đạt khá, tính chung 7 tháng, sản lượng khai thác gần 61 nghìn tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Năng suất tôm nuôi vụ I đạt 61,6 tạ/ha, tăng1,7 tạ/ha so với cùng vụ năm trước; sản lượng đạt gần 10,2 nghìn tấn, tăng 550 tấn. Tôm nuôi vụ II đã thả nuôi trên 01 nghìn ha, tăng 30 ha so với cùng vụ năm trước.

Tính đến tháng 7, diện tích rừng trồng tập trung hơn 3,6 nghìn ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ; sản lượng gỗ khai thác hơn 925 nghìn m3, tăng 5% so cùng kỳ. Thời tiết đang mùa khô hạn nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao; vì vậy, nhiều địa phương đã tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Tính từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 22 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị thiệt hại gần 180 ha, tăng 19 vụ so cùng kỳ; 23 vụ chặt phá rừng với diện tích thiệt hại trên 6 ha, giảm 37 vụ.

2. Tài chính, tiền tệ, thu chi ngân sách

Hoạt động huy động vốn và cho vay tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Huy động tăng trưởng thấp do tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp giảm, dư nợ bắt đầu tăng trưởng từ cuối tháng 5 thì dịch Covid-19 bùng phát lại đã ảnh hưởng đến nhu cầu vốn mở rộng sản xuất. Các ngân hàng thương mại đã triển khai nhiều giải pháp để kích thích tăng trưởng dịch vụ và kích cầu tín dụng nhưng kết quả vẫn không như kỳ vọng, huy động vốn và tín dụng tăng trưởng thấp.

Tổng huy động vốn đến cuối tháng 7/2021 gần 65 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 2,4% so với đầu năm; trong đó chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm trong nhân dân, chiếm 78,3% tổng nguồn vốn, tăng 6,3%. Tổng dư nợ cho vay gần 79,5 nghìn tỷ đồng, giảm 0,7% so với đầu năm.

Nợ xấu tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn được kiểm soát ở mức dưới 1% tổng dư nợ. Đến cuối tháng 7/2021, tổng nợ xấu trên địa bàn hơn 663 tỷ đồng, chiếm 0,84% tổng dư nợ, tăng 1,78% so với đầu năm nhưng giảm 4,3% so với tháng trước. Hệ thống ngân hàng đang nỗ lực kiểm soát nợ xấu, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên chưa có khả năng trả nợ những khoản vay đến hạn.

Thu ngân sách đạt khá. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 26/7/2021, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 15.023 tỷ đồng, bằng 78% dự toán và tăng 63% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 11.564 tỷ đồng, bằng 72% dự toán năm và tăng 64%. Thu xuất nhập khẩu 3.392 tỷ đồng, vượt 1% dự toán, tăng 63% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 10.003 tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán; trong đó, chi thường xuyên hơn 5.530 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 4.471 tỷ đồng.

            3. Về đầu tư và xây dựng

Tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 7/2021 có phần khởi sắc hơn so với các tháng đầu năm; hầu hết các dự án, công trình chuyển tiếp từ năm trước cũng như công trình đã giao kế hoạch vốn đầu năm đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trên 2,9 nghìn tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ,  nguyên nhân chủ yếu là do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn nhiều  vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

Tổng hợp, trình HĐND tỉnh thông qua Báo cáo Đánh giá kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Qua rà soát, đến hết quý II năm 2021, nợ khối lượng hoàn thành toàn tỉnh hơn 1.047,5 tỷ đồng; giảm 29,2 tỷ đồng so với quý I năm 2021; trong đó, nợ khối tỉnh 452,2 tỷ đồng mà chủ yếu là các công trình do Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Sở Giao thông – Vận tải, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư[3].

Đến ngày 27/7/2021, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 2.097,5 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đạt 27,2% kế hoạch giao đầu năm[4], trong đó kế hoạch vốn năm 2021 giải ngân đạt 24,8%[5], vốn năm 2020 kéo dài đạt 34%. Các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán các công trình hoàn thành nhằm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư. Đối với các dự án chậm tiến độ, sẽ rà soát cắt giảm, điều chuyển, bố trí cho các dự án đảm bảo khối lượng, cần vốn thanh toán.

Đã rà soát, điều chuyển hơn 90,8 tỷ đồng vốn ngân sách đã phân bổ để bổ sung cho các dự án đã quyết toán, hoàn thành, các dự án đang triển khai đã có khối lượng, có nhu cầu giải ngân vốn ngay khi được bổ sung. Trong đó gồm 10,8 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và gần 80 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh[6].

   4. Về một số lĩnh vực xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh

Hoạt động văn hóa trong tháng chủ yếu tập trung công tác tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ, kỷ niệm như: Kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471-2021); hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021; Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Trong tháng đã xác nhận, thẩm định, giải quyết và thực hiện các chế độ liên quan đến chính sách người có công đối với 41.168 trường hợp. Phối hợp, tổ chức thành công Lễ khánh thành khu mộ liệt sĩ quê hương tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Thực hiện chi trả các chế độ trợ cấp và các chính sách trợ giúp của Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác kịp thời, đúng quy định, nhất là công tác lập danh sách mua và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm thường xuyên. Trong tháng, đã đưa 05 người lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, nâng tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ đầu năm đến nay là 149 người[7]; chấp thuận cho 49 lượt doanh nghiệp sử dụng 87 người lao động nước ngoài; thực hiện cấp mới, cấp lại 55 giấy phép lao động. Đã phối hợp, tổ chức 02 phiên giao dịch việc làm; tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của 1.579 người, ban hành Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 1.920 người với tổng số tiền hơn 25,6 tỷ đồng.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh an toàn, nghiêm túc và đảm bảo phòng chống dịch cho 16.776 thí sinh đăng ký dự thi, tại 56 điểm thi với 746 phòng thi đặt tại cả 18 huyện, thị xã, thành phố.

          Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan nhanh ở một số khu vực trên cả nước, trong đó có Quảng Nam, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương cần chủ động, linh hoạt, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả, phù hợp; yêu cầu từng ngành, lĩnh vực thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch. Thần tốc truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly ngay, điều trị tích cực và dập dịch triệt để đối với những nơi phát hiện ca bệnh. Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch, nhất là các hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông người, chống đối, không thực hiện cách ly theo quy định. Triển khai đội thường trực giám sát, phát hiện sớm và tổ chức sử dụng biện pháp cách ly, phòng chống theo quy định tại các điểm chốt chặn, giao thương hàng hóa, các cửa khẩu, sân bay Chu Lai; ngăn chặn, kịp thời xử lý các trường hợp vượt biên, nhập cảnh trái phép theo quy định. Bảo đảm hậu cần, mua sắm vật tư, thiết bị phòng dịch cần thiết. Tiếp tục vận động, tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân, không lơ là, chủ quan với dịch bệnh.

           Bên cạnh công tác tập trung phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát các bệnh truyền nhiễm khác như: dịch sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, bạch hầu; đảm bảo nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

       5. Về quốc phòng - an ninh và nội chính

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, công tác bảo vệ các ngày lễ được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo. Các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tập trung hướng vào thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động triển khai kế hoạch, chuyên án đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tình báo, gián điệp, phản động và phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới. Triệt phá các tụ điểm đánh bạc, cá độ, mua bán sử dụng ma túy. Đặc biệt, đã bố trí phần lớn lực lượng bộ đội, biên phòng siết chặc, kiểm soát các tuyến biên giới nhằm ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, tránh lây lan dịch bệnh Covid.

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên. Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh và thanh tra tỉnh tháng 7 đã tiếp 48 vụ việc với 49 lượt người, trong đó có 03 đoàn đông người. Tiếp nhận 114 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. UBND tỉnh đã xử lý và giao cho các ngành chức năng thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Trong tháng 7, trên địa bàn tỉnh phát hiện 05 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; như vậy tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 78 trường hợp vi phạm; lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 58 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là 1,2 tỷ đồng.

Từ ngày 15/6 đến ngày 14/7/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 13 người. So với tháng trước số vụ tai nạn giao thông đường bộ tăng 11 vụ, tăng 16 người chết và tăng 4 người bị thương. Tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/7/2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 114 vụ tai nạn giao thông, trong đó đường sắt 01 vụ, đường bộ 113 vụ, làm chết 85 người, bị thương 72 người; so với cùng kỳ năm trước số vụ tai nạn giao thông đường bộ tăng 19 vụ, tăng 16 người chết và giảm 5 người bị thương.

Như vậy, trong tháng 7 tốc độ tăng trưởng một số ngành có phần chững lại do ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên tính chung 7 tháng, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nhất định. Chỉ số sản xuất công nghiệp, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng so với cùng kỳ, các doanh nghiệp đang dần phục hồi và duy trì sản xuất, thu ngân sách nhà nước tăng khá so với cùng kỳ, nhất là thu từ các ngành chủ chốt như ô tô, thủy điện; sản xuất nông nghiệp ổn định, dịch bệnh trong chăn nuôi dần được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được tập trung cao độ.

Tuy nhiên, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh vẫn gặp không ít khó khăn, lĩnh vực dịch vụ - du lịch tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề, phải tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch; giải ngân vốn thấp và chưa đạt yêu cầu; thủ tục các dự án đầu tư chậm và công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Dự báo những tháng tiếp theo, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh; đồng thời, tăng cường các hoạt động nhằm phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì và phát triển sản xuất, rà soát điều chuyển các nguồn vốn thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2022, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra.[1] Dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 23,6%, giáo dục và đào tạo tăng 31,8%, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 14,5%, dịch vụ phục vụ cá nhân khác tăng 11,4%, sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình tăng 9,2%

[2] 02 huyện chưa phát hiện là Tây Giang và Nam Giang

[3] Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai 393.6 tỷ đồng; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh 13 tỷ đồng, Sở Giao thông Vận tải 11,4 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 8,9 tỷ đồng

[4] Đạt 29,2% so với kế hoạch vốn đã cắt giảm nguồn ODA

[5] Đạt 27,3% kế hoạch vốn sau khi cắt giảm

[6] Trong đó có hơn 64,4 tỷ đồng vốn kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang năm 2021 và 15,6 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2021

[7]Trong đó: Ba Lan 01, Canada: 01, Đài Loan 19, Hàn Quốc 01, Nhật Bản 127


Tác giả: Huỳnh Thị Yến Phi

Nguồn tin: Phòng Qui hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập