default Red Green

Chi tiết tin

1.Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 14:16 | 23/08 Lượt xem: 2352

Tên thủ tục

Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư.

Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ sở pháp lý

+ Luật Doanh nghiệp nhà nước
+ Luật Đầu tư
+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.

Thủ tục

1. Văn bản báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư (bản chính)

Thời gian

UBND tỉnh Quảng Nam

Lệ phí

Không
Tác giả: Diệp Đình Long

[Trở về]

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập