default Red Green

Chi tiết tin

2.Chuyển đổi Công ty liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành Công ty TNHH một thành viên

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 14:21 | 23/08 Lượt xem: 1996

Tên thủ tục

Chuyển đổi Công ty liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành Công ty TNHH một thành viên

Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ sở pháp lý

+ Luật Doanh nghiệp
+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiếc thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Thủ tục

1. Giấy đề nghị chuyển đổi (theo mẫu)
2. Điều lệ công ty chuyển đổi có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty
3. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, hoặc thoả thuận về việc nhận phần vốn góp
Khi nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nội lại bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cũ

 

Tác giả: Diệp Đình Long

[Trở về]

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập