default Red Green

Chi tiết tin

5.Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 14:44 | 23/08 Lượt xem: 1942

Tên thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư).
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ sở pháp lý + Luật Doanh nghiệp nhà nước
+ Luật Đầu tư
+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.
   Thủ tục 1. Văn bản đăng ký đầu tư (bản chính)
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy CMND (bản sao có công chứng)
3. Giải trình kinh tế - kỹ thuật (bản chính)
4. Thông báo thỏa thuận địa điểm (bản sao)

Bản Đăng ký/ đề nghị cấp GCN đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

 


Tác giả: Diệp Đình Long

[Trở về]

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập