default Red Green

Chi tiết tin

6.Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 14:48 | 23/08 Lượt xem: 1945

Tên thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ sở pháp lý + Luật Doanh nghiệp nhà nước
+ Luật Đầu tư
+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiếc thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.
   Thủ tục 1. Văn bản đăng ký đầu tư (bản chính)
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)
3. Giải trình kinh tế - kỹ thuật (bản chính)
4. Thông báo thỏa thuận địa điểm (bản sao)
5. Thông báo lập chi nhánh
6. Bản sao Điều lệ Công ty
7. Quyết định bằng văn bản (bản chính) và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh
8. Bản sao Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh và bản sao hợp lệ giấy CMND của người đứng đầu chi nhánh
9. Bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh (trường hợp kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề)

Bản Đăng ký/ đề nghị cấp GCN đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

 

Tác giả: Diệp Đình Long

[Trở về]

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập