default Red Green

Chi tiết tin

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 14:53 | 23/08 Lượt xem: 2118

Cơ sở pháp lý :
+ Luật Doanh nghiệp nhà nước
+ Luật Đầu tư
+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.
Thủ tục :
1. Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) 
2. Bản sao giấy chứng nhận đầu tư 
3. Dự án đầu tư điều chỉnh 
Bản Đăng ký/ đề nghị điều chỉnh GCN đầu tư

 

Tác giả: Diệp Đình Long

[Trở về]

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập