default Red Green

Chi tiết tin

Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (gồm có: thay đổi tên doanh nghiệp; thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp; thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần; thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên; thay đổi người đại diện theo pháp luật; thay đổi vốn điều lệ)

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 14:56 | 23/08 Lượt xem: 2326

Cơ sở pháp lý :
+ Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội về Xây dựng
+ Luật Doanh nghiệp
+ Luật kinh doanh bất động sản của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
+ Luật Đầu tư
+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 
Thủ tục :
1. Văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư 
2. Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao) 
3. Quyết định (bản chính) và Biên bản họp của Hội đồng thành viên (bản sao có công chứng) đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Công ty hoặc Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 1 thành viên, của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần về nội dung cần điều chỉnh hay thay đổi được đề cập ở trên. 
4. Các giấy tờ có liên quan khác như hợp đồng thuê nhà (có công chứng) hay thông báo địa điểm của UBND tỉnh (bản sao công chứng); hợp đồng chuyển nhượng vốn (có công chứng); CMND hoặc hộ chiếu của thành viên, cổ đông hay người đại diện theo pháp luật (bản sao công chứng). 
5. Đối với trường hợp bổ sung các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh (bản sao có công chứng), hoặc bổ sung ngành nghề qui định phải có xác nhận vốn pháp định. 
6. Đối với các lính vực đầu tư có điều kiện phải đáp ứng điều kiện theo quy định.
Bản Đăng ký / đề nghị điều chỉnh GCN đầu tư
 


Tác giả: Diệp Đình Long

[Trở về]

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập