default Red Green

Chi tiết tin

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 15:48 | 23/08 Lượt xem: 1906

Cơ sở pháp lý :
+ Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội về Xây dựng
+ Luật Doanh nghiệp 
+ Luật kinh doanh bất động sản của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
+ Luật Đầu tư
+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam. 
Thủ tục :
1. Văn bản đăng ký đầu tư (bản chính) 
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy CMND (bản sao có công chứng) 
3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản chính) 
4. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (bản sao có công chứng). 
5. Giải trình kinh tế - kỹ thuật (bản chính) 
6. Thông báo thỏa thuận địa điểm (bản sao) 
7. Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện (bản chính)
Bản Đăng ký/ đề nghị cấp GCN đầu tư
 


Tác giả: Diệp Đình Long

[Trở về]

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập