default Red Green

Chi tiết tin

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 15:59 | 23/08 Lượt xem: 1934

Cơ sở pháp lý :
+ Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội về Xây dựng
+ Luật Doanh nghiệp nhà nước
+ Luật kinh doanh bất động sản của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
+ Luật Đầu tư
+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiếc thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 
Thủ tục :
1. Văn bản đăng ký đầu tư (bản chính) 
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy CMND (bản sao có công chứng) 
3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản chính) 
4. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (bản sao có công chứng). 
5. Giải trình kinh tế - kỹ thuật (bản chính) 
6. Thông báo thỏa thuận địa điểm (bản sao) 
7. Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện (bản chính) 
8. Thông báo lập chi nhánh 
9. Bản sao Điều lệ Công ty 
10. Quyết định bằng văn bản (bản chính) và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh 
11. Bản sao Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh và bản sao hợp lệ giấy CMND của người đứng đầu chi nhánh
- Bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh (trường hợp kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).
Bản Đăng ký/ đề nghị cấp GCN đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)
Chứng chỉ hành nghề 

Tác giả: Diệp Đình Long

[Trở về]

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập