default Red Green

Chi tiết tin

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 16:25 | 23/08 Lượt xem: 1855

Cơ sở pháp lý :
+ Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội về Xây dựng
+ Luật Doanh nghiệp nhà nước
+ Luật kinh doanh bất động sản của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
+ Luật Đầu tư
+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiếc thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 
Thủ tục :
1. Văn bản đăng ký đầu tư (bản chính) 
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy CMND (bản sao có công chứng) 
3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản chính) 
4. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (bản sao có công chứng). 
5. Giải trình kinh tế - kỹ thuật (bản chính) 
6. Thông báo thỏa thuận địa điểm (bản sao) 
7. Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện (bản chính) 
8. Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh theo qui định phải có vốn pháp định 
9. Chứng chỉ hành nghề (bản sao có công chứng) của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề theo qui định phải có chứng chỉ hành nghề. 
10. Đối với Công ty TNHH 1 thành viên:
- Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Bản sao giấy CMND (có công chứng) nếu chủ sở hữu là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng) nếu chủ sở hữu là tổ chức kèm theo giấy CMND của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (bản sao có công chứng).
- Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH 1 thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ KH&ĐT qui định. Kèm theo CMND hoặc hộ chiếu (bản sao có công chứng) của từng đại diện theo ủy quyền.
- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức kèm theo Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao có công chứng) .

11. Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và Công ty Cổ phần:
- Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cố đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
- Danh sách thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phân theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư qui định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có:
(i). Hộ chiếu hoặc CMND (bản sao có công chứng) đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân.
(ii). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng), CMND hoặc Hộ chiếu (bản sao có công chứng) của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.

12. Đối với doanh nghiệp tư nhân: phải có bản sao giấy CMND (có công chứng) của chủ doanh nghiệp.
Bản Đăng ký/ đề nghị cấp GCN đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
Danh sách thành viên sáng lập hoặc danh sách cổ đông sáng lập


 

Tác giả: Diệp Đình Long

[Trở về]

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập