default Red Green

Chi tiết tin

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 16:35 | 23/08 Lượt xem: 1859

Cơ sở pháp lý :
+ Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội về Xây dựng
+ Luật Doanh nghiệp nhà nước
+ Luật kinh doanh bất động sản của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
+ Luật Đầu tư
+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiếc thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 
Thủ tục :
1. Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) 
2. Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai (bản chính); 
3. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án (bản chính); 
4. Bản sao giấy chứng nhận đầu tư 
5. Dự án đầu tư điều chỉnh
Bản Đăng ký/ đề nghị điều chỉnh GCN đầu tư
 


Tác giả: Diệp Đình Long

[Trở về]

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập