default Red Green

Chi tiết tin

Thanh lý dự án đầu tư

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 16:36 | 23/08 Lượt xem: 2002

Cơ sở pháp lý :
+ Luật Doanh nghiệp 
+ Luật Đầu tư
+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 
Thủ tục :
1. Văn bản thông báo việc giải thể doanh nghiệp và thanh lý dự án đầu tư; 
2. Quyết định giải thể hoặc quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp; 
3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; 
4. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết; 
5. Giấy chứng nhận đầu tư; 
6. Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp; 
7. Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng; 
8. Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, thanh lý dự án đầu tư trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động. 

Tác giả: Diệp Đình Long

[Trở về]

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập