default Red Green

Chi tiết tin

Quy định nội dung hỗ trợ xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 13:39 | 13/02 Lượt xem: 991

Ngày 18/01/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc quy định nội dung hỗ trợ xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, phạm vi áp dụng trên địa bàn các xã có quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới được UBND cấp huyện phê duyệt và đối tượng áp dụng là cộng đồng dân cư nông thôn ở các thôn, làng được xét chọn và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng Khu dân cư  nông thôn mới kiểu mẫu (KDCNTMKM) theo Quyết định 2663/QĐ-UBND.

 

Ngoài ra, theo quy định, nguyên tắc hỗ trợ phải có hồ sơ đăng ký xây dựng KDCNTMKM do UBND xã lập; hồ sơ đăng ký bao gồm: Tờ trình đăng ký và phương án xây dựng KDCNTMKM (Phương án) do UBND xã lập, kèm theo biên bản họp nhân dân toàn thôn, cuộc họp phải có tối thiểu 90% số lượng hộ dân trong toàn thôn tham dự và ít nhất phải có 90% số lượng hộ tham dự họp biểu quyết thống nhất đăng ký xây dựng KDCNTMKM; Chủ tịch UBND xã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt Phương án. Với mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh là 500 triệu đồng/khu, tối đa 01 khu/xã để thực hiện xây dựng KDCNTMKM theo Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định 2663/QĐ-UBND. Giai đoạn 2017-2020, hỗ trợ không quá 65% số xã có quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới được UBND cấp huyện phê duyệt.

 

UBND tỉnh giao: (1) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư và các ngành liên quan cùng triển khai thực hiện; (2) Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch vốn hằng năm, 05 năm để hỗ trợ xây dựng KDCNTMKM; phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện; (3) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng KDCNTMKM tại địa phương mình; ưu tiên bố trí, lồng ghép các nguồn vốn; phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện./.

Tác giả: SKHĐT

Nguồn tin: Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập