default Red Green

Chi tiết tin

Tình hình thành lập và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế năm 2016

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 7:59 | 15/02 Lượt xem: 918

Theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2016, cả nước có 325 khu công nghiệp (KCN) được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 94,9 nghìn ha và 16 khu kinh tế (KKT) được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815 nghìn ha.

Ngoài ra, 2 KKT ven biển Thái Bình, tỉnh Thái Bình và Ninh Cơ, tỉnh Nam Định có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.

Đối với các KCN, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê chiếm khoảng 67% tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó 220 KCN đã đi vào hoạt động, 105 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng, tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 51%, riêng các KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 73%. Vùng Đông Nam Bộ có số KCN được thành lập nhiều nhất với 111 KCN (chiếm 34%); Vùng Đồng bằng sông Hồng với 85 KCN (chiếm 26%); Vùng Tây Nam Bộ với 52 KCN (chiếm 16%).

Đối với 16 KKT ven biển có 36 KCN, khu phi thuế quan được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 16,1 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê chiếm khoảng 48%. Trong đó, 14 KCN, khu phi thuế quan đã đi vào hoạt động và 22 KCN, khu phi thuế quan đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản. Tổng diện tích đất đã cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất trong KKT ven biển đạt trên 30.000 ha, chiếm khoảng 40% tổng diện tích đất dành cho sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ trong KKT ven biển. Tổng số vốn đầu tư đăng ký xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 155 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư trong nước là 133 nghìn tỷ đồng (chiếm 84%), vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,1 tỷ USD (chiếm 16%).

Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các KCN, KKT thu hút được 873 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 680 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 14,9 tỷ USD, chiếm khoảng 72% của cả nước. Riêng về lĩnh vực chế biến chế tạo, các KCN, KKT chiếm trên 90%. Lũy kế đến hết năm 2016, các KCN thu hút được 7.013 dự án FDI với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 111,4 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 67 tỷ USD (chiếm khoảng 61%). Các KKT thu hút được 361 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 42,2 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 20,5 tỷ USD (chiếm khoảng 49%).

Về vốn đầu tư trong nước, các KCN, KKT thu hút được 629 dự án đầu tư trong nước và điều chỉnh tăng vốn cho 218 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 109,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến hết năm 2016, các KCN thu hút được 6.504 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 710,6 nghìn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 358 nghìn tỷ đồng (bằng 51%). Các KKT thu hút được 1.090 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 809,1 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện đạt 357 nghìn tỷ đồng (bằng 40%).

Về sản xuất kinh doanh các KCN, KKT, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng so với năm 2015, cụ thể: Tổng doanh thu đạt khoảng 145,5 tỷ USD, tăng hơn 9%; Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt gần 96 tỷ USD, đóng góp gần 53% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng khoảng 8%; Kim ngạch nhập khẩu đạt 94 tỷ USD, tăng 7%; Đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 110 nghìn tỷ đồng, tăng 6%./.

Tác giả: SKHĐT

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập