default Red Green

Chi tiết tin

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ hợp tác

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 13:51 | 16/07 Lượt xem: 835

Ngày 24/6/2019, Phó ​Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2047/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quy chế quy định mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và trách ​nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong việc: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về Hợp tác xã, Tổ hợp tác và các văn bản pháp luật có liên quan; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, chính sách hỗ trợ Hợp tác xã, Tổ hợp tác theo quy định của pháp luật và thẩm quyền được giao phù hợp với định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để Hợp tác xã, Tổ hợp tác tham gia vào các Chương trình mục tiêu, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện theo dõi công tác HTX, cán bộ quản lý và thành viên Hợp tác xã, Tổ hợp tác theo lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, ngành; trao đổi thông tin, theo dõi, phân tích, tổng kết báo cáo tình hình phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.

Việc phối hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ hợp tác sau đăng ký thành lập và hoạt động theo hướng đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động kinh doanh; phân định trách nhiệm giữa các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ Hợp tác; hỗ trợ, giúp đỡ các Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ hợp tác hoạt động và phát triển đảm bảo quy định pháp luật, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho xã viên và nhân dân./.

Tác giả:

Nguồn tin: Phòng Kinh tế Ngành

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập