default Red Green

Chi tiết tin

Hội nghị hỗ trợ và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Quảng Nam

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 16:31 | 16/08 Lượt xem: 631

Sáng nay 16/8/2019, tại thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chủ trì Hội nghị hỗ trợ và thu hút Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Quảng Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và gần 100 doanh nghiệp đã và đang có nhu cầu đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu khai mạc HN

Hội nghị nhằm giới thiệu các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp/ HTX nắm rõ các chính sách và các quy trình thủ tục đầu tư và hỗ trợ đầu tư.

Báo cáo tại Hội nghị về các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hoàng Thanh cho biết: Thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 để triển khai thực hiện cơ chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh ngoài việc quy định thống nhất triển khai thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP, HĐND tỉnh đã ban hành bổ sung đối tượng hợp tác xã được thụ hưởng chính sách và bổ sung một số cơ chế hỗ trợ tăng thêm so với các cơ chế chính sác quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP nhằm hướng đến hỗ trợ các lĩnh vực tiềm năng cần khuyến khích phát triển theo định hướng tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh.


Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại HN

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đã cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách của Nghị định 57/2018/NĐ-CP và một số chính sách tăng thêm của tỉnh về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Bao gồm:

(1) Các chính sách ưu đãi theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP:

- Miễn, giảm tiền sử dụng đất

- Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước

(2) Các chính sách hỗ trợ theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP:

- Hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai

- Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng

- Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở: Bảo quản, chế biến nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm; chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp; sản xuất sản phẩm phụ trợ

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt

- Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn

(3) Các chính sách bổ sung của tỉnh:

- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng tích tụ, tập trung đất đai

- Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung (Điểm b, Khoản 7, Mục V, Điều 1, QĐ 331/QĐ-UBND)

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc (lợn, dê) tập trung

- Hỗ trợ trồng cây dược liệu

- Hỗ trợ đầu tư sản xuất rau, củ, quả, nấm an toàn theo hướng nông nghiệp hữu cơ hoặc thực hành nông nghiệp tốt (GAP)

Hội nghị cũng đã lắng nghe và tháo gỡ một số vướng mắc của doanh nghiêp/ HTX trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh về đất đai, ưu đãi đầu tư, vay vốn và các thủ tục đầu tư,…

Để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư nông nghiệp, nông thôn đạt kết quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ đao: (1) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nông nghiệp &PTNT chỉ trì cung cấp thông tin về chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, quy trình rút gọn liên thông trong triển khai thực hiện chính sách. (2) Đối với các đề nghị của doanh nghiệp về các cơ chế chính sách đã ban hành, yêu cầu các ngành tập trung giải quyết ngay đối với các dự án đã đủ điều kiện. (3) Cuối năm cần đánh giá kết quả triển khai thực hiện chính sách để có giải pháp kịp thời. (4) Đối với việc xây dựng danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, đề nghị các doanh nghiệp sớm có văn bản đề nghị gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND tỉnh. (5) Các Sở, ngành liên quan cần tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đầu tư tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện chính sách đầu tư vào nông nghiệp đạt hiệu quả nhằm góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, từng bước góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.     

Tác giả: Nguyễn Thị Hòa Bình

Nguồn tin: Phòng Kinh tế Ngành

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập