default Red Green

Chi tiết tin

TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 16:18 | 16/10 Lượt xem: 468

Ngày 14/10, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp cùng Ban Kinh tế trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18-8-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” theo hình thức bán tập trung.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tại đầu cầu Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì tại đầu cầu Quảng Nam.Hội nghị tại đầu cầu Trung ương

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được so với mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết. Tính đến 31/12/2018, cả nước có 101.405 THT, tăng 587 THT (khoảng 0,58%) so với năm 2003; có 22.861 HTX, tăng 8.513 HTX (khoảng 59%) so với năm 2003; có 74 LH HTX, tăng 2,8 lần so với năm 2003. Nghị quyết đã được triển khai thực hiện tương đối đầy đủ, từ việc học tập, quán triệt, thể chế hóa Nghị quyết đến việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong phát triển kinh tế tập thể. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa Nghị quyết đã được Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành để hướng dẫn thi hành Luật. Các địa phương cũng ban hành nhiều văn bản triển khai thi hành Luật và các cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại địa phương. Công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể được quan tâm, bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX bước đầu được kiện toàn. Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã các cấp tại các địa phương được kiện toàn, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định. HTX, THT phát triển cả về số lượng, chất lượng, từng bước vượt qua tình trạng yếu kém kéo dài, có nhiều tín hiệu phát triển trong tương lai. Từ khi Luật HTX năm 2012 được ban hành, số lượng HTX hoạt động hiệu quả tăng lên rõ rệt, chiếm khoảng 55% đối với các HTX nông nghiệp, khoảng từ 50%-83% đối với các HTX phi nông nghiệp.


Hội nghị tại đầu cầu Quảng Nam

Bên cạnh những kết quả đạt được 15 năm qua, KTTT, HTX vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX đã chỉ ra. Tốc độ tăng trưởng của khu vực này chậm, thiếu ổn định, tỷ lệ đóng góp vào GDP không cải thiện, chưa đạt được mục tiêu mà Nghị quyết đề ra. KTTT phát triển chưa thật sự hiệu quả, chưa phát huy được tiềm năng của HTX. Chưa xây dựng được nhiều mô hình HTX kiểu mới quy mô lớn, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản thông qua hợp đồng kinh tế. Việc phổ biến, nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả chưa được triển khai rộng rãi giúp cho người dân tin tưởng vào các lợi ích về kinh tế - xã hội do HTX mang lại. Công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX còn nhiều hạn chế, một số nơi bị buông lỏng, chưa thực hiện đầy đủ và tốt các nội dung quản lý nhà nước được pháp luật quy định. Công tác phối hợp trong việc thực hiện báo cáo thống kê giữa các Bộ, ngành trung ương và địa phương chưa thực hiện tốt.

Trong thời gian đến, cần sớm khắc phục yếu kém, hạn chế hiện nay, tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT. Xây dựng và phát triển mô hình KTTT, nòng cốt là HTX bền vững, phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên. Thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia KTTT, HTX góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện công bằng xã hội. Khuyến khích phát triển THT, HTX gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; từng bước hình thành các cụm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ, đưa kinh tế tập thể thoát khỏi yếu kém và tiến tới tỷ trọng ngày càng lớn trong GRDP của nền kinh tế. Phấn đấu đến năm 2025 cả nước có khoảng 130.000 THT, 30.000 HTX, 100 LHHTX. Số HTX hoạt động hiệu quả đạt 70% trong tổng số HTX cả nước.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển KTTT, HTX của nước ta trong suốt 15 năm qua./.

Tác giả: Võ Thị Trâm Anh

Nguồn tin: Phòng Kinh tế Ngành

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập