default Red Green

Chi tiết tin

Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017

Người đăng: Lê Tấn Đạt Ngày đăng: 16:15 | 31/08 Lượt xem: 849

1. Về kinh tế

1.1 Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tiếp tục giảm 16% so với tháng trước và giảm 24% so với cùng kỳ, chủ yếu là do ngành chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhưng giảm mạnh (nhất là sản xuất và tiêu thụ ô tô). Cộng dồn 8 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm gần 2,6% so cùng kỳ; trong đó giảm chủ yếu ở ngành chế biến chế tạo, giảm 6,8%.

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7 giảm 16% so với tháng trước. Ngoài ngành ô tô, một số ngành khác có chỉ số tiêu thụ giảm như:  xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 30%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 23%.

 Chỉ số tồn kho đến đầu tháng 8 giảm 2,6% so với tháng trước. Mặc dù chỉ số tồn kho một số ngành có giảm so với tháng trước nhưng không phải do mức tiêu thụ tăng mà là do gặp khó khăn trong tiêu thụ nên tình hình sản xuất ở những mặc hàng này đang giảm.

1.2. Thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thực hiện trong tháng 8 gần 3.660 tỷ đồng; nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 8 tháng lên 27.174 tỷ đồng, tăng gần 13,5% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh tháng 8 hơn 532 nghìn lượt, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 29% so cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, tổng lượt khách đến tham quan và lưu trú hơn 3.700 nghìn lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động khách sạn, nhà hàng 8 tháng hơn 6.600 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ.

Hoàn thành dự án mở rộng Cảng Chu Lai - Khu kinh tế mở Chu Lai, qua đó lượng hàng hóa của các doanh nghiệp qua cảng sẽ tăng lên đáng kể; góp phần nâng cao năng lực chuỗi dịch vụ logistics và hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển Cảng Chu Lai thành Trung tâm logistics của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

1.3. Sản xuất nông nghiệp

Vụ Hè Thu đã gieo trồng được 72,2 nghìn ha cây hàng năm, bằng 99% so với cùng vụ năm trước, trong đó diện tích lúa gieo cấy hơn 44 nghìn ha. Hiện các trà lúa đang trong giai đoạn làm đòng - trổ, tuy nhiên, sâu bệnh xuất hiện rãi rác làm nhiễm bệnh một số diện tích lúa, đáng chú ý là bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột. Diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm khác nhìn chung thấp so với cùng vụ năm trước.

Chăn nuôi gia súc giảm mạnh do giá bán thịt hơi các loại thấp, phục hồi chậm. Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt do dịch bệnh được kiểm soát, giá cả thị trường ổn định.

Sản lượng khai thác thủy sản tháng 8 hơn 8,4 nghìn tấn, nâng giá trị khai thác thủy sản 8 tháng lên 63,9 nghìn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, bằng 77% kế hoạch.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 63/92 tàu được ký hợp đồng tín dụng thuộc chương trình cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67 của Chính phủ với tổng số tiền cam kết đầu tư là 697 tỷ đồng (trong đó đóng mới 61 tàu, nâng cấp 02 tàu); đã giải ngân 676 tỷ đồng, chiếm 97% tổng giá trị cam kết. Đã có 59 tàu hoàn thành, được cấp đăng ký và đi vào sản xuất. Hiện các ngành chức năng đang phối hợp với các địa phương ven biển được hưởng chính sách này tiến hành kiểm tra, rà soát chất lượng các tàu và các cơ sở đóng tàu cá theo Nghị định 67 trên địa bàn tỉnh; có biện pháp xử lý đối với những cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện, năng lực; tránh để trường hợp tàu được đóng không đảm bảo chất lượng, quy chuẩn để sử dụng.

2. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trong tháng tương đối ổn định, không biến động nhiều so với tháng trước. Nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định, đến 31/8/2017 tổng vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hơn 40.919 tỷ đồng, tăng 16,5% so với đầu năm.

Tốc độ tăng trưởng dư nợ trong tháng thấp hơn so với những tháng đầu năm. Đến 31/8/2017, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế hơn 47.757 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm. Như vậy, đến cuối tháng 8 tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt thấp so với cùng kỳ và thấp so với chỉ tiêu tăng trưởng đặt ra trong năm 2017; tuy nhiên vào những tháng cuối năm, nhu cầu vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng tăng cao, đặc biệt là nhu cầu vay vốn ngắn hạn nên kỳ vọng dư nợ cho vay tăng trưởng khá và đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ước đến cuối tháng, tổng nợ xấu trên địa bàn là 482 tỷ đồng, chiếm 1% tổng dư nợ, Trong đó, nợ xấu chủ yếu là của khối ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 68,6% và khối ngân hàng thương mại nhà nước chiếm 30,3%.

Đến ngày 31/8/2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước khoảng 12.660 tỷ đồng, bằng 60% dự toán. Trong đó, thu nội địa 9.196 tỷ đồng, bằng 65% dự toán năm, mặc dù số thu cao hơn nhưng tiến độ thu thấp hơn 8 tháng cùng kỳ năm 2016. Thu xuất nhập khẩu hơn 3.253 tỷ đồng, bằng 50,6% dự toán.

Với kết quả thu 8 tháng, trong đó thu ở những ngành, lĩnh vực quan trọng như ô tô đạt thấp; như vậy dự kiến tình hình thu ngân sách sẽ khó khăn so với dự toán đề ra. Vì vậy, trong những tháng còn lại, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh cần rà soát, cắt giảm các khoản chi chưa bức thiết để bù hụt thu; triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến các doanh nghiệp vãng lai, xăng dầu, lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản; rà soát tăng thu từ các doanh nghiệp, dự án có khả năng thu trong những tháng cuối năm như thu từ sử dụng đất, Bia, nước giải khát, thủy điện và một số nhà máy sắp đi vào hoạt động.

3. Về đầu tư và xây dựng

Hoàn chỉnh Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

Trong tháng, đã tổ chức thông xe 65 km đầu tiên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Dự kiến đến quý I/2018 thông xe toàn tuyến 140 km cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp so với kế hoạch được giao. Tính đến ngày 15/8/2017, tỷ lệ giải ngân đạt 49%, cụ thể: Nguồn vốn ngân sách địa phương 51%; nguồn vốn Chương trình mục tiêu đạt 50%; nguồn vốn CT MTQG đạt 25%.

Để phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đề nghị các đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm, đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đấu thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công; kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu vi phạm điều khoản hợp đồng, không đủ năng lực và lựa chọn nhà thầu thay thế có đủ năng lực để thực hiện dự án đúng thời gian quy định; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng; chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu.

Trong 8 tháng đầu năm thành lập mới 802 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 12.820 tỷ đồng; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 227 doanh nghiệp, giải thể 47 doanh nghiệp. So với cùng kỳ năm trước, tăng 91 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 83 doanh nghiệp bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh, giảm 06 doanh nghiệp giải thể. Đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 12 dự án FDI, tổng vốn đăng ký hơn 81,7 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh lên 143 dự án, tổng vốn đăng ký 5,5 tỷ USD. Cấp phép 55 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 13.828 tỷ đồng, tăng 29 dự án so với cùng kỳ.

4. Về một số lĩnh vực xã hội; môi trường

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang tập trung chỉ đạo, kiểm tra, triển khai kế hoạch khai giảng năm học mới 2017-2018 được đồng loạt tổ chức vào ngày 05/9/2017. Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia 2017 toàn tỉnh đạt gần 94%; trong đó có 7 trường đạt tỷ lệ 100%. Hiện nay, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh công bố điểm chuẩn, điểm trúng tuyển, xét tuyển, số lượng tuyển sinh theo kế hoạch.

Các chương trình, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công cách mạng được duy trì, tập trung đẩy mạnh. Trong tháng, đã đưa 52 lao động đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài; nâng tổng số lao động đi làm việc theo hợp đồng tại các nước từ đầu năm đến nay là 342 lao động.

Công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa các bệnh xã hội được duy trì thường xuyên, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, nhờ vậy trên địa bàn tỉnh ít xảy ra các bệnh dịch nguy hiểm, tuy nhiên rãi rác xảy ra một số bệnh do thời tiết.

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 57 trường hợp vi phạm luật về bảo vệ môi trường, xử phạt 44 trường hợp với tổng số tiền xử phạt trên 01 tỷ đồng; đặc biệt là những trường hợp do xe chở đất, cát quá tải, để rơi vãi trên đường vận chuyển gây ô nhiễm môi trường.

5. Về quốc phòng - an ninh và nội chính

Tính từ đầu năm đến ngày 15/8/2017 đã xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 106 người, bị thương 105 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 19 vụ, giảm 06 người chết và giảm 16 người bị thương. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người, bị thương 01 người; so với cùng kỳ năm 2016, giảm 08 vụ, giảm 09 người chết và giảm 03 người bị thương.

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên tại các đơn vị, địa phương. Trong tháng 8, đã tiếp 77 vụ việc với 79 lượt người (trong đó có 04 đoàn đông người), tăng 17 vụ việc so cùng kỳ năm trước. Tiếp nhận 75 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, tăng 02 đơn so với cùng kỳ năm trước. UBND tỉnh đã xử lý và giao cho các ngành chức năng thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 8 tháng đầu năm có chuyển biến tích cực trên một số mặt: Các hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra sôi nổi; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm được tập trung; tai nạn giao thông tăng so với tháng trước nhưng giảm ở ba tiêu chí so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới tăng so cùng kỳ. Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, đáng quan tâm là chỉ số sản xuất công nghiệp những tháng liên tiếp gần đây sụt giảm, lượng hàng tiêu thụ thấp, tồn kho cao, nhất là ngành ô tô; dự báo tình hình những tháng còn lại khó có khả năng phục hồi nên tăng trưởng và tỷ lệ đóng góp của ngành công nghiệp vào tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế sẽ thấp hơn kế hoạch đề ra. Vì vậy, mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2017 đạt 11,5% là khó thực hiện.

Thời gian tới, các cấp ngành, địa phương cần phối hợp hơn nữa trong việc triển khai thực hiện những giải pháp đã đề ra, phấn đấu thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu trong năm 2017. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 70  của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả và tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý vốn, phấn đấu  giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công 2017. Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX theo quy định.


Tác giả: SKHĐT

Nguồn tin: Huỳnh Thị Yến Phi chuyên viên Phòng Quy Hoạch - Tổng Hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập