default Red Green

Chi tiết tin

Quảng Nam báo cáo tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược biển

Người đăng: Lê Tấn Đạt Ngày đăng: 23:16 | 03/10 Lượt xem: 1746

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của BCH Trung ương khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 gắn với việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 03-12-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW.

Quảng Nam là tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với bờ biển dài 125km, có tiềm năng rất lớn về phát triển kinh tế biển. Hệ thống giao thông đa dạng, liên vùng, giúp tỉnh dễ dàng giao thương với các vùng, miền trong cả nước và khu vực Đông Nam Á. Phân theo địa giới hành chính, vùng kinh tế biển của Quảng Nam gồm 06 huyện, thị xã, thành phố là Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ và Núi Thành; với tổng diện tích là 1.651,4 km2 (chiếm 15,6% diện tích toàn tỉnh), tổng dân số là 864.065 người (chiếm 58,3% dân số toàn tỉnh), mật độ dân số bình quân là 523 người/km2.

Trên cơ sở các văn bản cung cấp thông tin về kết quả thực hiện Chiến lược biển của các ngành và các địa phương liên quan trên toàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09-02-2007 của BCH Trung ương khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 gắn với việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 03-12-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW.
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW và hơn 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TU, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các Sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong 02 văn bản nêu trên. Phát huy tiềm năng, lợi thế từ biển đảo để phát triển các ngành, nghề biển, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân khu vực biển đảo của tỉnh, đồng thời kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng an ninh, hợp tác quốc tế, bảo vệ môi trường và gắn kết với phát triển vùng nội địa của tỉnh.
Báo cáo Tổng kết gồm 02 phần: Phần thứ nhất về tình hình triển khai và kết quả thực hiện đánh giá theo các nội dung, nhiệm vụ tại Kết luận 114-KL/TU của Tỉnh ủy; Phần thứ hai về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Chiến lược biển tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 dựa trên các nội dung tại Nghị quyết 09-NQ/TW của Trung ương.

Tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9, khóa XXI tổ chức vào ngày 29/9/2017 vừa qua, các đại biểu tham dự đánh giá cao dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược biển và có các ý kiến bổ sung, góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang đã chỉ đạo trong thời gian tới, các ngành, địa phương liên quan tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra tại Kết luận của Hội nghị nhằm đạt các mục tiêu của Chiến lược biển của tỉnh và góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược biển Việt Nam./.

Tác giả: SKHĐT

Nguồn tin: Lâm Quang Thành – Phòng Kinh tế ngành.

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập