default Red Green

Chi tiết tin

Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2025, định hướng đến năm 2030

Người đăng: Lê Tấn Đạt Ngày đăng: 9:43 | 03/11 Lượt xem: 929

Chiều ngày 31/10/2017, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3628/QĐ – UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030, Sở Kế hoạch & Đầu tư – cơ quan Thường trực Hội đồng đã tổ chức họp thẩm định quy hoạch.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh – Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chỉ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện lãnh đạo của các Sở, ban ngành và các địa phương liên quan. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2025, Quảng Nam trở thành vùng sản xuất dược liệu trọng điểm của khu vực miền Trung gắn với chế biến các loại dược liệu sạch có thương hiệu. Trong đó, cần tập trung quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững một số loài cây dược liệu quý phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa ngành nghề trồng cây dược liệu tại các vùng quy hoạch trở thành một nghề có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam. Quy hoạch xác định tổng diện tích cây dược liệu là 70.033 ha, trong đó, giai đoạn 2017-2025 là 38.424 ha và giai đoạn 2026-2030 là 31.609 ha, bao gồm các loại cây dược liệu chính: Đẳng sâm, Ba kích tím, Sa nhân tím, Đương Quy, Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến, Nghệ, Cà Gai Leo, Đinh Lăng. Quy hoạch cũng đã xác định hệ thống vườn ươm sản xuất giống cây dược liệu chất lượng cao, Quy hoạch hệ thống vườn bảo tồn chủ động kết hợp sản xuất giống, Quy hoạch hệ thống các cơ sở chế biến dược liệu.


Ông Nguyễn Hoàng Thanh- Phó giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

Sau khi các thành viên hội đồng phát biểu ý kiến và phản biện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Trí Thanh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu kết luận nhất trí thông qua báo cáo Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung. Các nội dung chỉnh sửa, bổ sung tập trung vào các vấn đề sau:

1. Về hình thức báo cáo: chuyển thành Báo cáo của UBND tỉnh (thay cho Báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT).

2. Về căn cứ, số liệu: tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp với các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, đảm bảo sự thống nhất về số liệu; đối với bản đồ bổ sung nguồn sử dụng bản đồ.

3. Về đánh giá hiện trạng: bổ sung hoàn thiện, đảm bảo ngắn gọn, súc tích, lượt bớt những phần không liên quan, cập nhật các nội dung đánh giá phù hợp với thời điểm báo cáo quy hoạch.

4. Về mục tiêu, định hướng quy hoạch:

- Đối với mục tiêu cụ thể: lựa chọn các chỉ tiêu quy hoạch phù hợp, có khả năng đạt được để có cơ sở thực hiện và đánh giá quy hoạch theo phân kỳ phù hợp;

- Bổ sung dự báo tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu, đánh giá đặc điểm rừng Quảng Nam, bao gồm: thảm thực vật rừng, hệ sinh thái rừng, độ che phủ rừng để làm rõ các cơ sở xây dựng định hướng quy hoạch;

- Bổ sung làm rõ một số nội dung về đặc điểm cây dược liệu, bao gồm:

+ Bảng tổng hợp phân tích đặc tính các loài dược liệu;

+ Phân loại theo nhóm dựa vào đặc điểm, tính thích nghi của từng loài ;

+ Phân loại theo khu vực trồng: tập trung hoặc phân tán;

Trên cơ sở đó, các định định hướng quy hoạch cần đảm bảo tính linh hoạt và phát triển dài hạn đến năm 2030. Trong đó, xác định các định hướng quy hoạch theo từng phân kỳ quy hoạch, nhằm đảm bảo phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng thời, không quy định các loại cây quá cụ thể, chỉ chuyên môn hóa một số loại cây theo phân nhóm và khi cần có thể bổ sung thuận lợi.

5. Về nguồn vốn:

- Bổ sung làm rõ cơ sở xác định tổng nguồn vốn đầu tư;

- Bổ sung cơ cấu nguồn vốn theo từng phân kỳ;

- Đối với NSNN: nghiên cứu điều chỉnh giảm tổng nguồn, chuyển một phần NSNN sang giai đoạn sau (do hiện nay kế hoạch trung hạn đến 2020 đã xác định danh mục cụ thể).

Trong đó, làm rõ cơ cấu nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương; cơ cấu vốn đầu tư và vốn sự nghiệp.

- Điều chỉnh giảm phần vốn của dân và tăng phần vốn đầu tư của doanh nghiệp.

6. Về Giải pháp:

- Bổ sung giải pháp xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để phát triển nền công nghiệp dược liệu tại Quảng Nam.

- Rà soát loại bỏ lại các giải pháp không thuộc thẩm quyền của tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan thường trực thẩm định có trách nhiệm thông báo kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch, Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh báo cáo quy hoạch gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh./. 

Tác giả: SKHĐT

Nguồn tin: Nguyễn Thị Hòa Bình – Phòng Kinh tế Ngành

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập