default Red Green

Chi tiết tin

Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dồn diền, đổi thửa đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Người đăng: Lê Tấn Đạt Ngày đăng: 14:45 | 09/11 Lượt xem: 886

Ngày 7/11, UBND tỉnh có Công văn số 6086 /UBND-KTN đẩy nhanh tiến độ thực hiện dồn diền, đổi thửa đất nông nghiệp.


Mô hình cánh đồng mẫu lớn tại Điện Bàn(ST)

Dồn diền, đổi thửa đất nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là tiền đề để tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, với mục tiêu thay thế những thửa ruộng manh mún, nhiều bờ vùng bờ thửa, gây khó khăn cho việc thâm canh, sản xuất thành những cánh đồng lớn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để quy hoạch vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng thu nhập cho người dân và hướng đến xây dựng một nền nông thôn mới. Đây là nội dung được quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại nhiều hội nghị, diễn đàn về phát triển sản xuất nông nghiệp. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay, có 9 huyện, thị xã, thành phố (Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Phú Ninh, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Nông Sơn, Núi Thành) thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp theo chủ trương của UBND tỉnh, với tổng diện tích dự kiến đến cuối năm 2017 khoảng 18.373ha. Tuy nhiên, đến nay, công tác đo đạc, chỉnh lý biến động và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho người dân mới được 11.755ha (đạt 65,8% so với diện tích dồn điền đổi thửa); diện tích cấp đổi, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 5.515ha (đạt 46,9% so với diện tích đo đạc).

Năm 2017 là năm cuối thực hiện cơ chế dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có thực hiện dồn điền, đổi thửa. Theo đó, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn tất việc đo đạc, chỉnh lý biến động và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; đảm bảo đến ngày 31/12/2017, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đã thực hiện dồn diền đổi thửa trên địa bàn phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện chủ trì, phối hợp với các Phòng ban, địa phương liên quan giải ngân kinh phí thực hiện dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp được ngân sách tỉnh bố trí thực hiện Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 và Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh trước ngày 31/12/2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất, khu đất và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính theo hướng đơn giản, phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế từng địa phương để đáp ứng kịp thời tiến độ cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sau khi các địa phương thực hiện xong dồn điền, đổi thửa.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp của các địa phương trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.


Tác giả: Nguyễn Thị Hòa Bình – Phòng Kinh tế Ngành

Nguồn tin: Nguyễn Thị Hòa Bình – Phòng Kinh tế Ngành

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập