default Red Green

Chi tiết tin

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Người đăng: Phòng Kinh Tế Ngành Ngày đăng: 17:09 | 02/03 Lượt xem: 1147

(MPI) – Ngày 26/02/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán

Mục tiêu của Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 98/NQ-CP, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong đó, Bộ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, ít rủi ro, nhằm thu hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới thể chế về sở hữu; Rà soát hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện nghiêm minh quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản, các quyền, nghĩa vụ dân sự của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Theo dõi, kiểm tra đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và nội dung liên quan đến doanh nghiệp quy định trong các văn bản pháp quy khác, đề xuất bãi bỏ các quy định bất hợp lý, giảm tối đa rào cản, giảm rủi ro, xóa bỏ phân biệt đối xử trong đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Khẩn trương dự thảo, trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và sớm đưa các giải pháp thu hút đầu tư khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vào thực tiễn.

Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng Đề án khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp theo nguyên tắc thuận lợi nhất về thủ tục chuyển đổi; Tối thiểu hóa chi phí tuân thủ phát sinh do chuyển đổi mô hình, trước hết là chi phí tuân thủ về tổ chức quản trị, về chế độ kế toán và về chi phí thuế, trình Chính phủ trong quý IV/2018.

Bãi bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Theo Kế hoạch, về bãi bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định kiểm soát và nâng cao chất lượng điều kiện đầu tư kinh doanh, trình Chính phủ trong tháng 12/2018. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật quy hoạch, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành, để công tác quy hoạch đồng bộ, thống nhất, khoa học không trở thành rào cản hành chính đối với hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

Về hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp gắn kết các chính sách khuyến khích hoạt động liên kết ngành, tham gia chuỗi giá trị của các doanh nghiệp tư nhân trong nước với chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. Phối hợp với các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, báo cáo tình hình các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phụ kiện đầu vào cung cấp cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn. Báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2018.

Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thống nhất nhận thức, tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân, nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, theo các tiêu chí về quản trị quốc gia của Ngân hàng Thế giới, tạo bước đột phá về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Trình Chính phủ trong quý IV/2018./.


Tác giả: Quản trị viên

Nguồn tin: Dẫn nguồn Cổng thôn tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Hòa Bình

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập