default Red Green

Chi tiết tin

Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Người đăng: Phòng Kinh Tế Ngành Ngày đăng: 14:08 | 20/03 Lượt xem: 1505

Sáng ngày 13/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh – chủ trì hội nghị.


Hội nghị nhằm mục đích đánh giá lại việc tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ phát triển rừng, kết quả thực hiện trong thời gian qua, tìm ra những giải pháp hiệu quả để giải quyết những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực lâm nghiệp trong thời gian đến.
Trong năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Trung ương tại Chỉ thị số 13-CT/TƯ ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; và tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách đã được ban hành tại Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Nghị định 75/2015/NĐ-CP về cơ chế chính sách bảo về và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020; Quyết định 38/2016/QĐ-TTg về ban hành hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng…UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), cụ thể: Quyết định 682/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 về Chương trình hành động tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI; Quyết định 120/QĐ-UBND  ngày 11/01/2017 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam; Quyết định 3673/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020,..     
Hội nghị đã tập trung thảo luận những nội dung chủ yếu như thực trạng và kết quả triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/2015/CT-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý các hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn;... về thực hiện quy chế phối hợp bảo về rừng vùng giáp ranh giữa các địa phương trong tỉnh; về hoạt động Kiểm lâm phụ trách địa bàn,…
Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017 đã có sự chuyển biến tích cực, diện tích rừng tự nhiên của tỉnh được quản lý bảo vệ tốt, tình trạng phá rừng, mua bán, vận chuyển, khai thác lâm, khoáng sản trái phép được kiểm soát, kiềm chế và giảm thiệt hại tài nguyên rừng. Bên cạnh đó, công tác phát triển rừng đã được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và kịp thời từ các chương trình, dự án trong và ngoài nước hỗ trợ; người dân tích cực tham gia trồng rừng. Độ che phủ rừng của tỉnh được nâng dần qua các năm. 


Để triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức gắn với trách nhiệm quản lý bảo vệ và phát triển rừng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, mọi tầng lớp nhân dân và của công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch, đề án về bảo vệ và phát triển rừng đã được phê duyệt theo hướng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng bền vững diện tích rừng hiện có. Nâng cao giá trị sử dụng rừng thông qua việc cải thiện chất lượng giống để tăng năng suất và chất lượng rừng gắn với các chính sách hỗ trợ người dân miền núi ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế lâm nghiệp;...

Tác giả: Quản trị viên

Nguồn tin: Nguyễn Thị Hòa Bình Phòng Kinh tế Ngành

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập