default Red Green

Chi tiết tin

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2018

Người đăng: Lê Tấn Đạt Ngày đăng: 9:00 | 30/03 Lượt xem: 1098

1. Về kinh tế

1.1 Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng 3 tăng 48,3% so với tháng trước và tăng gần 6% so với cùng kỳ. Tính chung 3 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý I, có 02 nhà máy quy mô lớn khánh thành và đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng. Riêng nhà máy Thaco Mazda hoạt động với công suất giai đoạn 1 là 50.000 xe/năm; được đầu tư với hầu hết các dây chuyền tự động và ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất. Vì vậy có thể hy vọng ngành công nghiệp ô tô sẽ đạt và vượt kế hoạch sản xuất đề ra trong năm 2018.

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3 tăng 20,3% so với tháng trước. Bên cạnh một số mặt hàng có mức tiêu thụ thấp vẫn còn nhiều mặt hàng tồn kho cao nên kéo theo chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3 tăng 5,9% so với tháng trước.

1.2. Thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính chung 3 tháng đầu năm hơn 11.130 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh 03 tháng hơn 1.431 nghìn lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ; trong đó tăng mạnh khách du lịch theo tour.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2018 giảm 0,41% so với tháng trước; tuy nhiên, do nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong tháng 01, tháng 02 vào dịp gần Tết tăng nên bình quân 03 tháng đầu năm chỉ số giá tăng 3,09% so với cùng kỳ năm trước.

1.3. Về sản xuất nông nghiệp

Vụ Đông Xuân năm 2017-2018, cả tỉnh đã gieo trồng được 78,7 nghìn ha cây hàng năm, bằng 99,4% so với cùng vụ năm trước; riêng cây lúa đã gieo cấy được 42,5 nghìn ha. Hiện các trà lúa chính vụ đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng, nhìn chung, lúa sinh trưởng phát triển tốt. Chăn nuôi gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định, ít xảy ra dịch bệnh. Chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại phát triển tốt.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; đến nay, đã có 65/109 tàu được ký hợp đồng tín dụng thuộc chương trình cho vay với tổng số tiền cam kết đầu tư hơn 729,6 tỷ đồng; đã giải ngân 719,2 tỷ đồng, chiếm 98,6% tổng giá trị cam kết. Hiện nay 65 tàu hoàn thành, được cấp đăng ký và đi vào sản xuất.

1.4. Xây dựng chương trình nông thôn mới

Đến cuối năm 2017, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là 13,11 tiêu chí/xã, tăng 0,61 tiêu chí/xã so với năm 2016; có thêm 09 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 71 xã, chiếm 34,8% tổng số xã.

Năm 2018 phấn đấu thêm 15 xã đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 86 xã, đạt tỷ lệ 42,16%. Kế hoạch vốn hỗ trợ, đầu tư chương trình nông thôn mới từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh năm 2018 hơn 227 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hơn 50 tỷ đồng.

2. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách

Tính đến đến cuối tháng 3/2018, tổng nguồn huy động của các tổ chức tín dụng hơn 45.500 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ cho vay hơn 51.510 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Nợ xấu được kiểm soát, chiếm 0,94% tổng dư nợ.

Thu ngân sách nhà nước quý I/2018 hơn 5.541 tỷ đồng, bằng 28% dự toán năm; trong đó thu nội địa 4.350 tỷ đồng, bằng 28% dự toán, vượt 3% so với tiến độ thu bình quân hàng quý (25%), tăng 18,8% so với cùng kỳ và cao hơn quý I năm trước cả về số thu và tiến độ thu. Trong đó, thu ngân sách các lĩnh vực quan trọng như ô tô đạt khá; số thu từ hoạt động ô tô Trường Hải hơn 2.560 tỷ đồng, bằng 31,6% kế hoạch. Thu xuất nhập khẩu 1.190 tỷ đồng, bằng 28,3% dự toán.

Tổng chi ngân sách địa phương tính đến cuối tháng 3/2018 hơn 3.470 tỷ đồng, bằng 17,3% dự toán. Trong quý I chủ yếu là chi các nhiệm vụ thường xuyên, hơn nữa đây mới chỉ là những tháng đầu năm, nhiều nhiệm vụ mới triển khai nên số chi còn thấp.

3. Về đầu tư và xây dựng

Tổ chức triển khai tốt công tác giao vốn cho các chủ đầu tư theo kế hoạch; đến nay đã giao hơn 4.214 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018. Rà soát, đề nghị Trung ương kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân hơn 1.080 tỷ đồng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và Trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2017. Đối với những dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, đã tổng hợp lấy ý kiến các chủ đầu tư, các ngành để báo cáo HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thanh toán và giải ngân sang năm 2018.

Trong quý I/2018 vốn đầu tư thực hiện khoản 6.505 tỷ đồng, tăng 34,7% so với cùng quý năm trước. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án lớn đang triển khai, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai các dự án sử dụng trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017-2020.

Tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ đề ra, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án vùng Đông Nam và ven biển Điện Bàn – Hội An.

Hoàn thành việc hỗ trợ người có công với cách mạnh về nhà ở theo Quyết định 3363/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh cho 19.623/22.633 nhà với tổng kinh phí hơn 515 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 86,7% so với đề án được duyệt. Số lượng nhà còn lại phải xây dựng theo Quyết định 3363 và số bổ sung cần thực hiện trong năm 2018 là 9.809 nhà, với số tiền hơn 249 tỷ đồng.

Qua rà soát, số liệu nợ khối lượng hoàn thành toàn tỉnh tính đến hết năm 2017 là 1.956 tỷ đồng; trong đó đã bố trí thanh toán kế hoạch vốn năm 2018 gần 702 tỷ đồng, còn lại 1.254 tỷ đồng.

Đến ngày 15/3/2018, toàn tỉnh đã giải ngân gần 706 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2018, đạt 23% kế hoạch, có cao hơn so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên tỷ lệ tăng không đáng kể, chủ yếu giải ngân ở các công trình chuyển tiếp và thanh toán khối lượng.

Từ đầu năm đến cuối tháng 3, có 278 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký hơn 1.400 tỷ đồng; có 74 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 27 doanh nghiệp phải giải thể, 173 doanh nghiệp gởi thông báo tạm ngừng hoạt động. So với cùng kỳ năm 2017, số doanh nghiệp thành lập mới có tăng nhưng nhìn chung tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chưa bền vững, số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể cao hơn so với năm trước.

Cấp mới 05 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 12,4 triệu USD; nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực là 153 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 5,58 tỷ USD. Cấp phép 12 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 954 tỷ đồng.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 được cải thiện đáng kể, tăng 03 bậc so với năm 2016, đứng vị trí thứ 07/63 tỉnh, thành phố cả nước, xếp thứ 2 trong vùng Duyên hải Miền Trung, xếp loại nhóm tốt. Đây là dấu hiệu tích cực sau nhiều nổ lực thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

4. Về một số lĩnh vực văn hóa xã hội, tài nguyên môi trường

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, các lễ hội truyền thống, gặp mặt diễn ra trong quí I nhân sự kiện và các ngày lễ trong năm, đặc biệt là các hoạt động mừng Đảng, đón Xuân; kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/02. Các hoạt động thể dục, thể thao cũng được hưởng ứng mạnh mẽ; hầu hết các địa phương đều tổ chức nhiều hoạt động thi đấu thể thao, thu hút đông đảo đơn vị, quần chúng tham gia.

Kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia năm học 2017-2018, đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh giành được kết quả cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Kỳ thi năm nay, đội tuyển của tỉnh có 58 em dự thi, giành được 31 giải, trong đó có 11 giải nhì, 04 giải ba và 16 giải khuyến khích phân bố đều ở các môn thi. Với thành tích đó, Quảng Nam vươn lên xếp vị thứ nhất các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017, tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh 38.112 hộ, chiếm tỷ lệ 9,28%, giảm 1,85% so với năm 2016. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực đồng bằng 4,16%, giảm 1,17%; khu vực miền núi 30,19%, giảm 4,7% so cùng kỳ. Tổng số hộ cận nghèo 18.590 hộ, chiếm tỷ lệ 4,53%, giảm 1,56% so với năm 2016.

Từ đầu năm đến nay không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, tuy nhiên vào thời điểm giữa tháng 3/2018, tại xã Cà Dy, huyện Nam Giang xảy ra vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng, làm 03 người chết, 13 người đang điều trị tại bệnh viện. Hiện các ngành chức năng đang phối hợp với địa phương tiến hành làm rõ nguyên nhân, tránh trường hợp tiếp tục bị ngộ độc.

Trong tháng 3/2018 đã xảy ra sự cố vỡ hồ chứa nước thải xưởng chế biến tận thu kim loại của Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666, gây ô nhiễm môi trường sông suối. Các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra, giám sát, yêu cầu công ty và các đơn vị liên quan khắc phục sự cố; đồng thời xử lý nghiêm hành vi xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn gây ô nhiễm môi trường của công ty này.

5. Về nội chính; quốc phòng - an ninh

Đã kết thúc 13 cuộc thanh tra hành chính năm 2017 chuyển sang và triển khai 45/101 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đột xuất; ban hành kết luận 22 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 11 tỷ đồng, hơn 394 nghìn m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước hơn 3,5 tỷ đồng, xử lý khác hơn 7,8 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 41 tập thể và 04 cá nhân.

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên. Trong quý I các cơ quan nhà nước đã tiếp gần 2.600 lượt người, giảm 13,5% số lượt người so cùng kỳ năm trước. Tiếp nhận 2.156 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó tăng chủ yếu là đơn kiến nghị, phản ánh, còn lại đơn khiếu nại, tố cáo đều giảm so cùng kỳ.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, công tác bảo vệ các ngày lễ, Tết được đảm bảo. Từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/3/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 52 người, bị thương 32 người; so với cùng kỳ năm trước, tăng 08 vụ, tăng 17 người chết, giảm 04 người bị thương. Tai nạn đường sắt xảy ra 01 vụ, làm 01 người chết.

Nhìn chung, trong quý I năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; tạo điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Các hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra sôi nổi, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân được đảm bảo. Tình hình sản xuất công nghiệp có những dấu hiệu khả quan, chỉ số sản xuất, chỉ số tiêu thụ tăng so cùng kỳ, một số sản phẩm chủ lực tăng trưởng khá. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ổn định. Thu ngân sách đảm bảo tiến độ và tăng so cùng kỳ.

Thời gian tới, các cấp ngành, địa phương cần phối hợp hơn nữa trong việc triển khai thực hiện những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2018.

Tác giả: Quản trị viên

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập