default Red Green

Chi tiết tin

TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CỦA DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN TỈNH QUẢNG NAM TRONG 3 QUÝ ĐẦU NĂM 2017

Người đăng: Lê Tấn Đạt Ngày đăng: 11:39 | 14/11 Lượt xem: 335


Hình ảnh minh họa

Theo kế hoạch tài chính dự án năm 2017 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt với tổng vốn thực hiện là: 102.852.620.000 đồng, tương đương với 4.658.602,21 USD (theo tỷ giá 1USD tương đương  22.078 đồng). Trong đó:

-         Vốn ODA: 97.852.620.000 đồng tương đương với 4.432.132,43 USD

-         Vốn đối ứng: 5.000.000.000 đồng tương đương với   226.469,78 USD

Đến hết quý III/2017, dự án đã đạt được kết quả giải ngân như sau:

                                                                             ĐVT: triệu đồng

1. Tổng hợp giải ngân Quý I/2017

TT

Tên đơn vị

Tổng

Nguồn vốn

ODA

Đối ứng

KH quý I

GN quý I

KH quý I

GN quý I

KH quý I

GN quý I

1

BQLDA tỉnh

942,11

892,00

689,11

688,35

253,00

203,65

2

BQLDA h. NGiang

2.559,72

2.360,69

2.240,72

2.256,32

319,00

104,37

3

BQLDA h. PhSơn

1.872,35

1.550,01

1.593,10

1.497,25

279,25

52,76

4

BQLDA h. NTMy

2.512,66

2.379,95

2.397,16

2.379,95

115,50

0,00

Tổng

7.886,84

7.182,65

6.920,09

6.821,87

966,75

360,78

2. Tổng hợp giải ngân Quý II/2017

TT

Tên đơn vị

Tổng

Nguồn vốn

ODA

Đối ứng

KH quý II

GN quý II

KH quý II

GN quý II

KH quý II

GN quý II

1

BQLDA tỉnh

23.450,34

10.044,63

23.247,34

9.937,34

203,00

107,29

2

BQLDA h. NGiang

9.518,93

4.068,07

9.199,93

3.960,41

319,00

107,66

3

BQLDA h. PhSơn

6.918,10

6.884,79

6.638,85

6.690,68

279,25

194,11

4

BQLDA h. NTMy

8.574,84

4.322,04

8.314,84

4.109,77

260,00

212,27

Tổng

48.462,21

25.319,53

47.400,96

24.698,21

1.061,25

621,32

3. Tổng hợp giải ngân Quý III/2017

TT

Tên đơn vị

Tổng

Nguồn vốn

ODA

Đối ứng

KH quý III

GN quý III

KH quý III

GN quý III

KH quý III

GN quý III

1

BQLDA tỉnh

7.657,83

1.414,90

7.472,83

1.291,94

203,00

122,97

2

BQLDA h. NGiang

5.780,57

3.928,10

5.461,57

3.763,01

319,00

165,09

3

BQLDA h. PhSơn

8.589,56

2.875,70

8.310,31

2.762,40

279,25

113,30

4

BQLDA h. NTMy

9.475,27

3.164,45

9.215,27

3.124,31

260,00

40,14

Tổng

31,521,22

11.383,16

30.459,97

10.941,66

1.061,25

441,50

Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn của các quý so với kế hoạch quý và kế hoạch năm:

         

          - Vốn ODA:

          + Quý I/2017: 6.821.870.000 đồng/6.920.090.000 đồng, đạt tỷ lệ 98,58%.

          + Quý II/2017: 24.698.210.000 đồng/47.400.960.000 đồng, đạt tỷ lệ 52,10%.

          + Quý III/2017: 10.941.660.000 đồng/30.459.970.000 đồng, đạt tỷ lệ 35,92%.

          + Lũy kế giải ngân đến Quý III/2017: 42.461.730.000 đồng /97.852.620.000 đồng, đạt tỷ lệ 43,39% kế hoạch năm.

          - Vốn đối ứng:

          + Quý I/2017: 360.780.000 đồng/966.750.000 đồng, đạt tỷ lệ 37,32%.

          + Quý II/2017: 621.320.000 đồng/1.061.250.000 đồng, đạt tỷ lệ 58,55%.

          + Quý III/2017: 441.500.000 đồng/1.061.250.000 đồng, đạt tỷ lệ 41,60%.

          + Lũy kế giải ngân đến Quý III/2017: 1.423.600.000 đồng/5.000.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 28,47% kế hoạch năm.

- Tổng vốn giải ngân đến Quý III/2017 là: 43.885.330.000 đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 42,67% so với kế hoạch năm 2017.


Tác giả: Trần Thị Cúc Phó Chánh Văn phòng Sở

Nguồn tin: Trần Thị Cúc Phó Chánh Văn phòng Sở

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập