default Red Green

Chi tiết tin

Về việc thực hiện chế độ báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư

Người đăng: Hợp Tác Đầu Tư Ngày đăng: 14:15 | 28/11 Lượt xem: 797


Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Thực hiện Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động của các dự án đầu tư theo quy định cũng như việc đề xuất các cơ chế, chính sách tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư như sau:

1. Các loại báo cáo theo quy định tại Khoản 10 Điều 68 Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 bao gồm:

- Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm;

- Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có);

- Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án (đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

- Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án (đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

2. Các biểu mẫu báo cáo quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 15/12/2015 như sau:

             - Mẫu số 11: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (tại đây): Mẫu số 11.docx

- Mẫu số 12: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6 tháng, cả năm) (tại đây): Mẫu số 12.docx

- Mẫu số 13: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khai thác, vận hành (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (tại đây): Mẫu số 13.docx

- Mẫu số 14: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (6 tháng, cả năm) (tại đây): Mẫu số 14.docx

3. Thời hạn gửi báo cáo thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 như sau:

- Gửi báo cáo trước khi khởi công dự án 15 ngày;

- Gửi báo cáo trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án 15 ngày;

- Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;

- Gửi báo cáo năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Quý doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư - 02 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam, đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ email: vothulam@gmail.com để tổng hợp báo cáo, trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo theo các quy định nêu trên sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
   Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị Quý doanh nghiệp liên hệ Phòng Hợp tác đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại: 02353.810866 hoặc 0905468568 để được hướng dẫn./. 

Tác giả: Quản trị viên

Nguồn tin: Võ Thư Lâm - Phòng Hợp tác đầu tư

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập