default Red Green

Chi tiết tin

Phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ về khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán năm 2019

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 13:56 | 21/02 Lượt xem: 527

Tại Công văn số 842/UBND-KTTH ngày 19/02/2019, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin, hồ sơ về khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán năm 2018 gửi Sở Tài chính trước ngày 25/02/2019 để tổng hợp báo cáo Kiểm toán nhà nước khu vực III. Vì vậy, để đảm bảo thông tin, số liệu phục vụ kế hoạch kiểm toán năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Hội - Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cung cấp thông tin, số liệu đầy đủ và chính xác theo các phụ lục đính kèm.
Nội dung báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/02/2019, đồng thời gửi file mềm theo email: qhth.dpiqn@gmail.com. Sau thời gian nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được nội dung báo cáo từ các vị. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND tỉnh các trường hợp không phối hợp cung cấp thông tin, số liệu và không chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu từ các đơn vị. 
Tài liệu kèm theo:
- Công văn 208/SKHĐT-QHTH
- Phụ lục kèm theo  

Tác giả: Nguyễn Thanh Thiên

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập