default Red Green

Chi tiết tin

Báo cáo tình hình thực hiện vốn Chương trình MTQG năm 2018 phục vụ công tác kiểm tra của Bộ Tài chính

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 16:01 | 02/05 Lượt xem: 562

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác kiểm tra của Bộ Tài chính tại Công văn số 2269/UBND-KTTH ngày 25/4/2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo đầy đủ và chính xác tình hình thực hiện kế hoạch vốn NSTW năm 2018-2019 gồm phân bổ kế hoạch vốn và giải ngân kế hoạch vốn; nợ xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2017 (trong đó bao gồm số liệu nợ xây dựng cơ bản chưa xử lý đến ngày 31/12/2014) (báo cáo theo phụ lục 1 đính kèm).

- Vốn ngân sách trung ương: tổng nợ xây dựng cơ bản phải xử lý trong giai đoạn 2016-2020; số vốn đã bố trí thanh toán nợ từ 2016-2019 trong đó kế hoạch vốn năm 2019 đã bố trí; số còn lại dự kiến xử lý năm 2020.

- Vốn ngân sách tỉnh: tổng nợ xây dựng cơ bản phải xử lý trong giai đoạn 2016-2020; số vốn đã bố trí thanh toán nợ từ 2016-2019 trong đó kế hoạch vốn năm 2019 đã bố trí; số còn lại dự kiến xử lý năm 2020.

- Những tồn tại, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

- Tình hình thực hiện vốn Chương trình MTQG năm 2018 (báo cáo theo phụ lục 2 đính kèm).

Nội dung báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 07/5/2019, đồng thời gửi file mềm theo email ktn.dpiqn@gmail.com để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Sau thời gian nêu trên các đơn vị không thực hiện, mọi sự chậm trễ ảnh hưởng đến công tác tổng hợp báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện./.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 585/SKHĐT-KTN;

- Biểu báo cáo tình hình thực hiện vốn CTMTQG.

Tác giả: Diệp Đình Long

Nguồn tin: Phòng Kinh tế Ngành

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập