default Red Green

Chi tiết tin

Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ kế hoạch kiểm toán chuyên đề Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 14:56 | 12/06 Lượt xem: 339

Thực hiện yêu cầu của Tổ kiểm toán Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 tại văn bản số 03/PYC ngày 11/6/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công phối hợp cung cấp thông tin, số liệu đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của Tổ kiểm toán tại Phiếu yêu cầu số  03/PYC ngày 11/6/2019 (Nội dung yêu cầu và các file mềm phụ lục kèm theo Công văn này được đăng tải trên website Sở Kế hoạch và Đầu tư có địa chỉ http://www.dpiqnam.gov.vn).
Nội dung báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16/6/2018, đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email phandan2611@gmail.com. Sau thời gian nêu trên, nếu các đơn vị chưa báo cáo thông tin, số liệu theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND tỉnh các trường hợp không phối hợp cung cấp thông tin, số liệu và không chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu từ các đơn vị.
Phụ lục kèm theo:
- Văn bản số 03/PYC 
- Văn bản số 817/SKHĐT-LĐVX 
- Phiếu yêu cầu Sở KHĐT
Đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp thực hiện./.

Tác giả: Phan Vĩnh Dần

Nguồn tin: Phòng Lao động - Văn xã

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập