default Red Green

Chi tiết tin

Phối hợp rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 9:08 | 14/06 Lượt xem: 376

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện nội dung như sau:

Theo Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan thu thập, cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư. Vì vậy, để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp rà soát và cung cấp thông tin liên quan đến các Cụm công nghiệp trên địa bàn (thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035) theo mẫu đính kèm.

  (Văn bản cung cấp thông tin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 21/6/2019 để kịp thời tổng hợp; đồng thời gửi bản mền về địa chỉ email: minhducipa@gmail.com)

Tài liệu kèm theo:
- Công văn 809/SKHĐT-TT
- Biểu mẫu báo cáo
Kính đề nghị Quý địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Tác giả: Bùi Trịnh Minh Đức

Nguồn tin: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập