default Red Green

Chi tiết tin

Báo cáo tình hình thanh toán nợ khối lượng hoàn thành các dự án trước ngày 31/12/2014 đến hết quý II/2019

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 9:53 | 27/06 Lượt xem: 265

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư và nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/4/2015, Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/5/2016; đồng thời chuẩn bị số liệu trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa IX.
Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội - Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình thanh toán nợ khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2014 đến hết quý II/2019 (báo cáo theo phụ lục đính kèm).
Nội dung báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/7/2019, đồng thời gửi file mềm theo email qhth.dpiqn@gmail.com để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh.
Danh mục dự án, số liệu nợ khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2014 và file mềm phụ lục kèm theo Công văn này được đăng tải trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có địa chỉ http://www.dpiqnam.gov.vn.
Tài liệu đính kèm:
- Công văn 914/SKHĐT-QHTH
- Biểu mẫu báo cáo

Tác giả: Nguyễn Thanh Thiên

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập