default Red Green

Chi tiết tin

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2019

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 16:27 | 25/07 Lượt xem: 340

Căn cứ Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2264/UBND-KTTH ngày 25/4/2019 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội - Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo đầy đủ các nội dung, cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (theo Phụ lục đính kèm).

2. Các tồn tại, hạn chế và vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; đề xuất các giải pháp tháo gỡ để thực hiện và giải ngân hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Các nội dung báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/8/2019, đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email qhth.dpiqn@gmail.com để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

File mềm Phụ lục kèm theo Công văn này được đăng tải trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại địa chỉ http://www.dpiqnam.gov.vn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội - Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện./.

Tác giả: Lê Trần Anh Vân

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập