default Red Green

Chi tiết tin

Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết quý III năm 2019

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 9:56 | 24/09 Lượt xem: 275

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư và nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/4/2015, Công văn số 1953/UBND-KTTH ngày 13/5/2015, Công văn số 426/UBND-KTTH ngày 28/01/2016, Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/5/2016.
Để đảm bảo số liệu được tổng hợp đầy đủ và chính xác, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội - Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo “đầy đủ và chính xác” tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết quý III năm 2019 (bao gồm nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án phát sinh trước ngày 31/12/2014).
Nợ đọng xây dựng cơ bản là giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu của dự án thuộc kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa có vốn bố trí cho phần khối lượng thực hiện đó.
Nội dung báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/10/2019, đồng thời gửi file mềm theo email qhth.dpiqn@gmail.com để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Sau thời gian nêu trên các đơn vị không thực hiện, mọi sự chậm trễ ảnh hưởng đến công tác tổng hợp báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm.
File mềm Công văn này và biểu mẫu báo cáo được đăng tải tại đây./.

Tác giả: Nguyễn Thanh Thiên

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập