default Red Green

Chi tiết tin

Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đến hết quý III/2019

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 8:37 | 02/10 Lượt xem: 244

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5116/UBND-KTTH ngày 29/8/2019 về tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2019; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh cắt giảm (hoặc đề nghị Trung ương cho phép điều chuyển) kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài, kế hoạch vốn năm 2019 đối với các dự án chậm tiến độ theo hợp đồng, có tỷ lệ giải ngân thấp mà các chủ đầu tư không báo cáo giải trình, đề xuất hướng xử lý vướng mắc giải ngân chậm.

Để đảm bảo số liệu được đầy đủ, chính xác và kịp thời tổng hợp báo cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân đến hết quý III/2019 của kế hoạch vốn năm 2019 và vốn năm 2018 kéo dài (nguồn ngân sách tỉnh, hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương, vốn nước ngoài) theo các phụ biểu đính kèm.

Đối với các dự án có tiến độ giải ngân chậm, bao gồm dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2019, giải ngân dưới 50% và dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài giải ngân dưới 90%, đề nghị các chủ đầu tư giải trình lý do và đề xuất giải pháp xử lý cụ thể.

Nội dung báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11/10/2019; đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email anhvan.letran@gmail.com. File mềm Phụ lục kèm theo Công văn này được đăng tải tại đây.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

Tác giả: Lê Trần Anh Vân

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập